Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

14. Про внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України

Постанова Правління НБУ від 21.06.2000 р. №254

Зареєстрована в Мін'юсті України 30.06. 2000 р. за №377/4598

 

Чинний з 11.07.2000 р.

Коментар "ДК"

СУТТЄВО


Агентські пункти обміну валют можуть вільно проводити операції з готівковими російськими рублями, безготівкові російські рублі можна обміняти лише в уповноважених банках.


Відповідно до розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. №15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Правління Національного банку України постановляє:

11. Унести до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 р. №127 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 р. за №171/3464 (зі змінами і доповненнями), такі зміни:

1.1. Абзац третій пункту 2.2 розділу 2 доповнити реченням такого змісту:

"Юридичні особи - резиденти, що здійснюють операції купівлі-продажу іноземної валюти в пунктах обміну іноземної валюти на підставі агентських угод з уповноваженими банками України мають право здійснювати операції купівлі-продажу готівкових російських рублів".

2. Начальникам територіальних управлінь Національного банку України провести відповідну роботу щодо організації діяльності власних пунктів обміну іноземної валюти уповноважених банків України з метою здійснення ними операцій купівлі-продажу готівкових російських рублів.

3. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести зміст цієї постанови до відома Кримського республіканського, територіальних та по м. Києву і Київській області управлінь Національного банку України та комерційних банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

5. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Голова В. СТЕЛЬМАХ


Примітки:

1Постанову НБУ, якою агентам заборонено операції з обміну валют 2-ї та 3-ї груп Класифікатора НБУ, див. у "ДК" №22/2000.


Коментар ДК:

Дозволено обмін готівкових російських рублів в агентських пунктах обміну валюти

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua