Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

15. Щодо захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів

Рішення ДКЦПФР від 07.06.2000 р. №72

 
Зареєстроване в Мін'юсті України 23.06.2000 р. за №365/4586

 

Чинний з 03.07.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Прийнято рішення зобов'язати реєстраторів та депозитаріїв протягом 3 днів подавати до ДКЦПФР інформацію про власників цінних паперів, які володіють 10-ма відсотками і більше акцій емітента. Інформацію про великих власників можна одержати в Центрі громадської інформації ДКЦПФР та на сайті http://www.ssmsc.kiev.ua.


З метою захисту прав інвесторів, посилення контролю за діяльністю підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), та відповідно до п. 15 частини другої ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Установити, що юридичні особи, які відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" здійснюють професійну діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та депозитарну діяльність, зобов'язані подавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про власників, які володіють 10 відсотками і більше акцій емітента або номінальних утримувачів цих акцій (додаток).

2. Інформація подається до центрального апарату Комісії та територіальних відділень в електронній та паперовій формах кур'єром або поштою протягом трьох днів з дати внесення до реєстру власника, який володіє 10 відсотками і більше акцій емітента або номінального утримувача цих акцій, або з дати внесення до реєстру змін у зв'язку з виникненням такого власника. Електронна форма може бути надіслана електронною поштою (E-mail) за адресою [email protected], при цьому датою подання інформації буде вважатися дата подання (надіслання) паперової форми.

3. Електронна форма складається за допомогою програми owners* (де "*" - номер версії програми), яка формує файл у форматі, визначеному окремими рішеннями Комісії.

4. Паперова форма формується як друкована копія електронної форми, засвідчується підписом керівника реєстратора і скріплюється печаткою реєстратора.

5. Юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють професійну діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та депозитарну діяльність, подати до 18.07.2000 р. до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про власників, які володіють 10 відсотками і більше акцій емітента або номінальних утримувачів цих акцій за станом на 01.07.2000 р.

6. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів за допомогою саморегулівних організацій забезпечити безкоштовне розповсюдження програмного продукту серед реєстраторів і депозитаріїв та його розміщення на офіційній WEB-сторінці Комісії. 6

7. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (Величко О. Г.) протягом двох місяців з дати набрання чинності цим рішенням створити електронну базу власників, які володіють 10 відсотками і більше акцій емітента або номінальних утримувачів цих акцій та забезпечити її оновлення.

8. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (Величко О. Г.) протягом тижня з дати отримання інформації, зазначеної у п. 1 цього рішення, надати інформацію до Центру громадської інформації для її оприлюднення та забезпечити розміщення інформації про власників, які володіють 10 відсотками і більше акцій емітента або номінальних утримувачів цих акцій на офіційній WEB-сторінці Комісії.

9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Комісії від 05.02.98 р. №15 "Про заходи щодо захисту прав інвесторів від монополізму на ринку цінних паперів" у зв'язку з прийняттям цього рішення.

10. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (Величко О. Г.) разом з юридичним управлінням (Почепський Ф. М.) забезпечити державну реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції України.

11. Рішення набуває чинності з 03.07.2000 р.

12. Управлінню організаційного забезпечення (Лиско Ю. В.) опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника голови А. Головка.

Голова Комісії О. МОЗГОВИЙ

Примітки:

1Інформацію про власників, які володіють 10-ма і більше відсотками акцій українських емітентів можна переглянути на сайті ДКЦПФР - http://www. ssmsc.kiev.ua.

2Реєстратори та депозитарії повинні протягом 3-х днів надсилати інформацію в ДКЦПФР про власників 10-ти і більше відсотків акцій.


Додаток
до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.06.2000 р. №72
Інформація про осіб, які володіють більш ніж 10-ма відсотками акцій
емітента або номінальних утримувачів цих акцій


Коментар ДК:

Реєстратори та депозитарії повинні протягом 3-х днів повідомляти про акціонерів, які володіють 10-ма і більше відсотками статутних фондів акціонерних товариств.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua