Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

15. Щодо захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів


Коментар ДК:

Реєстратори та депозитарії повинні протягом 3-х днів повідомляти про акціонерів, які володіють 10-ма і більше відсотками статутних фондів акціонерних товариств.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) від 07.06.2000 р. №72 "Щодо захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів" (далі - Рішення) зобов'язує реєстраторів та депозитаріїв протягом 3-х днів повідомляти ДКЦПФР про власників цінних паперів, які володіють 10-ма і більше відсотками акцій емітента.

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 Закону України від 30.10.96 р. №448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (далі - Закон), ДКЦПФР встановлює вимоги та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

Вимога розкриття акціонерів - власників 10-ти і більше відсотків статутних фондів вперше була сформульована у рішенні ДКЦПФР від 05.02.98 р. №15 "Про заходи щодо захисту прав інвесторів від монополізму на ринку цінних паперів". Але в цьому рішенні не було вказано строків, форми подання інформації тощо, і воно часто не виконувалося.

Тепер вимога розкриття таких акціонерів суворіша, при цьому дозволено користуватися електронною поштою та Internet:

1) про них треба повідомляти протягом трьох днів з дати набуття акціонером 10-ти відсотків акцій. Повідомляти треба чомусь одночасно і центральний апарат, і територіальні управління ДКЦПФР (центральний апарат можна повідомити електронною поштою за адресою [email protected]);

2) інформація про таких власників українських підприємств стане доступною всьому світові, адже вона оприлюднюватиметься не лише через Центр громадської інформації, а й через офіційний сайт ДКЦПФР в Internet за адресою http://www.ssmsc.kiev.ua. Як повідомили "Документам для роботи" в ДКЦПФР, перша інформація на сайті щодо таких власників повинна з'явитися на початку серпня 2000 року. Слідкуйте і користуйтеся в інвестиційній діяльності.

Додатково реєстратори та депозитарії до 18 липня 2000 року повинні надати всю інформацію про власників 10 відсотків статутних фондів станом на 1 липня 2000 року.

Для тих, хто не хоче "світитися" з часів отримання згоди Антимонопольного комітету на придбання все тих же 10-ти відсотків статутних фондів акціонерних товариств (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.94 р. №765 "Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків" (див. "Документи для роботи" №49/99), тепер згода Антимонопольного комітету потрібна при придбанні 25- і 50-відсоткового пакета акцій, якщо сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів юридичної особи та суб'єкта господарювання, що набуває зазначені права, за підсумками останнього фінансового року перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює $12 млн доларів США.

При цьому вартість активів або обсяг реалізації товарів як у суб'єкта господарювання, що набуває частки, акції, паї, так і в юридичної особи - суб'єкта господарювання, до складу якого входить юридична особа, частки, акції, паї якої набуваються, перевищує суму грошового еквівалента, що дорівнює 1 млн доларів США) існує спосіб реєстрації акцій на себе та пов'язаних осіб пакетами в 9-9,99%.

Відповідно до статті 13 Закону, неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірних відомостей Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо подання цих відомостей передбачено чинним законодавством, тягне за собою накладення на громадян чи посадових осіб штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).u

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua