Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

19. Про делегування повноважень щодо оформлення ліцензій на експорт (імпорт) товарів та індивідуальних ліцензій Міністерству економіки Автономної Республіки Крим, відповідним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та про застосування (скасування, зміну виду, призупинення дії) спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Лист Мінекономіки України від 27.04.2000 р. №49-01/675


СУТТЄВО

Мінекономіки нагадує про обмежене делегування повноважень місцевим держадміністраціям щодо видачі ліцензій в зовнішньоекономічній діяльності. Місцевим держадміністраціям також делеговано доведення наказів про застосування (скасування) спеціальних санкцій.


На підставі Закону України від 23.03.2000 р. №1595-III "Про внесення змін до деяких Законів України"1Міністерством економіки України підготовлено накази про делегування повноважень щодо оформлення ліцензій на експорт (імпорт) товарів та індивідуальних ліцензій Міністерству економіки Автономної Республіки Крим, відповідним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1. Наказом Мінекономіки від 17.04.2000 р. №49 "Про заходи Міністерства економіки України щодо виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 6 січня 2000 р. №4 та від 28 січня 2000 р. №139" надано право видачі разових ліцензій на експорт (імпорт) продукції, що підпадає під дію зазначеної постанови, Міністерству економіки Автономної Республіки Крим, відповідним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за умови, що суб'єкт підприємницької діяльності зареєстрований у відповідному регіоні і вартість контракту, поданого для оформлення ліцензії, не перевищує суми, еквівалентної 300 тис. доларів США.

2. Наказом Мінекономіки від 17.04.2000 р. №47 "Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій"2 надано право видачі ліцензій Міністерству економіки Автономної Республіки Крим, відповідним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за умови, що:

а) вартість експортно-імпортних (бартерних) операцій не перевищує суми, еквівалентної 40 тис. доларів США;

б) вартість експортно-імпортних (бартерних) операцій не перевищує суми, еквівалентної 250 тис. доларів США, у разі експорту товарів в рахунок попередньої оплати або у разі попереднього імпорту товарів.

У разі застосування санкцій у вигляді режиму індивідуального ліцензування до іноземного суб'єкта підприємницької діяльності індивідуальні ліцензії оформлюються виключно у центральному апараті Мінекономіки.

3. Перелік уповноважених підрозділів та посадових осіб, яким надається право підпису ліцензій, визначається наказом Мінекономіки від 17.04.2000 р. №50 "Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру",3 що виданий Міністерством на підставі листів-погоджень Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Підписи уповноважених осіб тимчасово засвідчуються печатками МЗЕЗторгу колишніх управлінь ЗЕЗ обласних, АРК, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Порядок вилучення печаток МЗЕЗторгу та їх заміни відповідними печатками Мінекономіки буде доведений до регіональних підрозділів додатково.

Встановлений діючим законодавством державний збір за оформлення ліцензій перераховується суб'єктом підприємницької діяльності за місцем його акредитації по КОДу відповідного платежу і на розрахунковий рахунок Держбюджету, який вказує податкова адміністрація. При видачі документів дозвільного характеру суб'єкти підприємницької діяльності надають копії платіжного доручення, засвідчені оригінальною печаткою банківської установи.

4. Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"4, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. №52, Мінекономіки делегує відповідним структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій обов'язки по доведенню наказів Міністерства щодо застосування (скасування, зміни виду, призупинення дії) спеціальних санкцій до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

В зв'язку з цим просимо забезпечити проведення роботи по доведенню наказів Міністерства по застосуванню (скасуванню, зміні виду, призупиненню дії) спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вашого регіону.

Заступник міністра А. ГОНЧАРУК

Примітки:

1Закон України від 23.03.2000 р. №1595-III "Про внесення змін до деяких Законів України" див. у "ДК" №18/2000.

2Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій див. у "ДК" №22/2000.

3Наказ Мінекономіки України від 17.04.2000 р. №50 "Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру" див. у "ДК" №24/2000.

4 Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затверджене наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. №52.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua