Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

21. Інструкція про порядок виготовлення, замовлення, застосування і зберігання бланків документів суворого обліку форми №СЯ-1 "Сертифікат якості"

Затверджена наказом Держкомітету промислової політики України та ДМСУ від 16.03. 2000 р. №31/138. Зареєстрована в Мін'юсті України 23.06.2000 р. за №367/4588
Чинна з 15.07.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

З п'ятнадцятого липня 2000 року запроваджено бланки суворого обліку сертифіката якості для кольорових металів та їхніх сплавів, призначених для експорту. Сертифікат повинен бути завірений акредитованою Державним комітетом промислової політики України лабораторією.


1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до статті 9 Закону України "Про металобрухт" від 5 травня 1999 року №619-XIV,1 визначає порядок виготовлення, замовлення, застосування, зберігання та заповнення бланків документів суворого обліку, які застосовуються в процесі оформлення операцій з експорту зливків кольорових металів та їх сплавів.

1.2. Форма бланка документів суворого обліку №СЯ-1 "Сертифікат якості" є обов'язковою для застосування всіма підприємствами, установами, організаціями та їх структурними підрозділами (надалі - підприємства), незалежно від форм власності, що експортують зливки кольорових металів та їх сплавів.

1.3. Бланки документів №СЯ-1 "Сертифікат якості" згідно з номенклатурою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.93 р. №283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку", є бланками документів суворого обліку, що передбачає:

облік їх одержання, зберігання та використання як бланків суворого обліку;

їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 р. №98, Служби безпеки України від 15.11.93 р. №118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 р. №740 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 14.01.94 р. за №8/217;

видачу бланків тій посадовій особі підприємства (організації), на яку покладено обов'язки з реєстрації виданих та повернутих форм первинного обліку за прибутково-видатковою накладною на бланки суворого обліку (типова форма №СЗ-1);

списання використаних бланків за Актом на списання використаних бланків суворого обліку (типова форма №СЗ-3).

1.4. Термін зберігання документів 2визначається наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 р. №41 "Про затвердження переліку типових документів", зареєстрованим Міністерством юстиції України 17.09.98 р. за №576/3016.

1.5. Нумерація бланків документів суворого обліку складається з серії і номера:

серія складається з чотирьох знаків: двох цифр - номер ліцензії, яку надано Міністерством фінансів України підприємству - виготівнику бланків документів суворого обліку, та двох цифр, які вказують порядковий номер серії;

номер складається з шістьох цифр, що визначають порядковий номер бланка в даній серії.

2. Заповнення бланків

2.1. Бланки документа заповнюються в чотирьох примірниках, що позначені однією серією та номером:

перший примірник - надається митниці;

другий примірник - надається одержувачу зливків кольорових металів та їх сплавів, що експортуються;

третій примірник - залишається у підприємства -виготівника зливків кольорових металів та їх сплавів;

четвертий примірник - залишається в лабораторії, що проводить хімічний аналіз складу проб зливків кольорових металів та їх сплавів.

2.2. Пункти 4 та 6 "Сертифіката якості" заповнюються у разі наявності відомих даних щодо транспортного засобу (вид, номер), яким буде здійснюватися перевезення товару.

2.3. Пункт 5 "Сертифіката якості" заповнюється підприємством - виготівником товару, який формує контейнер та опломбовує його.

2.4. Якщо підприємство-виготівник не має у своєму складі акредитованої вимірювальної лабораторії, але має намір експортувати зливки кольорових металів та їх сплавів, то відібрані проби зливків кольорових металів та їх сплавів передаються з накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова форма №М-20) або з товаротранспортною накладною (типова форма №ТН-1) та чотирма примірниками "Сертифіката якості" за формою №СЯ-1 до лабораторії, яка має відповідну акредитацію, для проведення аналізу їх хімічного складу. Результати аналізу заносяться лабораторією до всіх чотирьох примірників "Сертифіката якості", підписуються керівником лабораторії, скріплюються печаткою.

Начальник управління 2-5 А. ОТРОК

 

Лицевий бік
Примірник 1,2,3,4 Затверджено наказом Держкомітету промислової політики України та ДМСУ від 16.03.2000 р. №31/138
______________________________________ підприємство-виробник ______________________________________ адреса

Форма №СЯ-1
Ідентифікаційний код Код за ДКУД

Сертифікат якості
Серія 0000 "______"_______________ 200___ р. №000000

1. Найменування товару_________________________________________________________
найменування, тип, марка за стандартом (контрактом)

2. Позначення стандарту на товар _________________________________________________ номер стандарту, контракту

3. Код товару ___________________________________________________________________

класифікатор, група, підгрупа, позиція

4. Засіб транспортування _________________________________________________________

вид та номер транспортного засобу

5. Завантаження засобу пересування
№ з/п
Номер контейнера
Маса нетто в кг
літерами
цифрами

6. Загальна маса нетто в транспортному засобі ______________________________________

літерами

_________________________________________________ (________) кг.
цифрами

7. Лабораторія ____________________________________________________________

адреса

__________________________________________________________________________

найменування, належність, ідентифікаційний код

8. Акредитація лабораторії ___________________________________________________

атестат, номер, дата видачі

___________________________________________________________________________

термін чинності, ким виданий

Зворотний бік

9. Показник якості:
№ з/п № плавки Маса плавки (кг) Дата виготовлення Маса відвантажень, нетто (кг) Хімічний склад, % мас.
   

10. Додаткові вимоги (на вимогу споживача)_____________________________________
11. Висновок лабораторії про товар (відповідає, не відповідає вимогам стандарту) ____
____________________________________________________________________________
12. Посадова особа, що проводила аналіз _______________________________________

посада

____________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, підпис та дата оформлення

13. Посадова особа, яка оформила документ _____________________________________
____________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис, дата оформлення
Керівник підприємства-виробника Керівник лабораторії
(У разі окремого юридичного статусу лабораторії підпис скріплювати печаткою)
М. П. М. П.
____________
(підпис)
___________________
(прізвище)
____________
(підпис)
___________________
(прізвище)

Примітки:

1Закон України від 05.05.99 р. №619-XIV "Про металобрухт" див. у "ГК" №26/99.

2Термін зберігання первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських та податкових записів, становить 3 роки.

Коментар ДК:

З 15 липня 2000 року запроваджено бланки суворого обліку сертифіката якості для кольорових металів та їхніх сплавів, що призначені для експорту

Віталій Мосейчук
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua