Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

21. Інструкція про порядок виготовлення, замовлення, застосування і зберігання бланків документів суворого обліку форми №СЯ-1 "Сертифікат якості"


Коментар ДК:

З 15 липня 2000 року запроваджено бланки суворого обліку сертифіката якості для кольорових металів та їхніх сплавів, що призначені для експорту

Спільним наказом Державного комітету промислової політики України, Державної митної служби України від 16.03.2000 р. №31/138 "Про затвердження бланків документів суворого обліку "Сертифікат якості" та Інструкції про порядок виготовлення, замовлення, застосування і зберігання бланків документів суворого обліку форми №СЯ-1 "Сертифікат якості" (надалі - Наказ) з 15 липня запроваджено бланки суворого обліку для кольорових металів та їхніх сплавів, що призначені для експорту.

Статтею 9 Закону України від 05.05.99 р. №619-XIV "Про металобрухт" (див. "Документи для роботи" №26/99) визначено, що експорт сплавів і зливків кольорових металів за умови відсутності сертифіката якості, виданого лабораторією, що має державну атестацію, забороняється.

Наказом скасовано дію наказу Міністерства промислової політики України, Державної митної служби України від 02.12.99 р. №411/785 "Про тимчасовий порядок оформлення операцій з експорту зливків кольорових металів та їх сплавів" (див. "Документи для роботи" №1/2000). Скасованим наказом передбачалося, що у зв'язку з тим, що державне підприємство "Фінмаш" (м. Київ) не виконало в повному обсязі зобов'язання з метою запобігання зупиненню виробництва й невиконанню експортних контрактів, тимчасово, до виготовлення бланків суворого обліку, сертифікати якості було дозволено видавати на бланках несуворого обліку, відповідно до вимог спільного наказу Міністерства промислової політики та Державної митної служби України від 03.11.99 р. №382/703.

Таким чином, сертифікати якості кольорових металів для експорту, які отримали абревіатуру ф.№СЯ-1, вже є бланками суворого обліку з відповідним порядком виробництва, зберігання, обліку та використання.

Позабалансові проводки за бланками суворого обліку
Надходження бланків суворої звітності Прихід08 "Бланки суворого обліку" За видами бланків
Вибуття бланків суворої звітності Витрата 08 "Бланки суворого обліку" За видами бланків

Видача та оприбуткування бланків повинні проводитися лише уповноваженою на це особою за ф.№СЗ-1 "Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності" з одночасним відображенням операції в ф.№СЗ-2 "Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності" та ф.№СЗ-5 "Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності".

Списання використаних бланків здійснюється за ф.№СЗ-5 "Акт на списання використаних бланків суворого обліку". Акт застосовується для списання використаних бланків суворої звітності з підзвіту матеріально відповідальних осіб і складається спеціально створеною комісією (докладніше див. наказ Міністерства статистики України від 11.03.96 р. №67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності").

Сертифікат якості ф.№СЯ-1 виписується в чотирьох примірниках на кожну партію товару (транспортний засіб) з розбивкою на контейнери. Якщо виготівник не має власної сертифікованої лабораторії, то сертифікат якості повинен бути заповнений сторонньою лабораторією і скріплений додатково її печаткою.

Відповідно до листів Міністерства промислової політики України від 23.12.99 р. №14/2-5-3168 та від 27.12.99 р. №14/2-5-3194 "Про державну акредитацію лабораторій", державну акредитацію (атестації) вимірювальних лабораторій на право проведення вимірювань хімічного складу сплавів і зливків кольорових металів станом на 23.12.99 р., мають:

1. Заводська лабораторія аналітичного контролю ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат". 

2. Центральна лабораторія ДП "Донметал" ПП "Донметал Ю. КЕЙ. Лімітед" (м. Донецьк).

3. Центральна лабораторія СП "Інтерсплав" (м. Свердловськ Луганської обл.).

4. Лабораторія служби контролю якості продукції ВАТ "Укргермет" (м. Харків).

5. Лабораторія ТОВ "ОБІМЕТ" (ПП) (м. Одеса).

6. Аналітична лабораторія кафедри аналітичної хімії Донецького державного університету (м. Донецьк).

7. Лабораторія спектрального аналізу відділу стандартизації, метрології та сертифікації Донецького державного інституту кольорових металів (м. Донецьк).

8. Контрольна лабораторія ЗАТ "ЦНДІВтормет" (м. Донецьк).

9. Підрозділ оптико-спектрального аналізу аналітичної випробувальної лабораторії Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона (м. Київ).

10. Лабораторія спектрального аналізу металів ЗАТ "ПОЛТАВА-СПЛАВ" (м. Полтава).

11. Центральна лабораторія ДП "СПЛАВ" ВАТ "Микитівський ртутний комбінат" (м. Горлівка).

12. Центральна заводська лабораторія ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів" (м. Артемівськ Донецької обл.).

13. Лабораторія підприємства кольорової металургії "Південної регіональної групи" (м. Одеса).

14. Лабораторія спектрального аналізу СП "ПАНКОМ-ЮН" (м. Одеса).

15. Вимірювальна лабораторія ТОВ НВФ "Форум" (м. Запоріжжя).u

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua