Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

6. Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку вітроенергетики України

Закон України від 08.06.2000 р. №1812-III

Опублікований в "УК" 11.07.2000 р. Чинний з 11.07.2000 р. до 01.01.2011 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Вітровим електростанціям оплачується вироблена електрична енергія в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості по розрахунках за електроенергію. В період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2011 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію.


З метою стимулювання розвитку вітроенергетики України Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В Законі України "Про електроенергетику" ("Відомості Верховної Ради України", 1998 р., №1, с. 1):

1) статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:

"сприяння розвитку вітроенергетики як екологічно чистої і безпаливної підгалузі енергетики шляхом оплати вітровим електростанціям всієї виробленої ними електричної енергії в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості по розрахунках за електроенергію";

2) частину першу статті 15 після слів "за граничні показники" доповнити словами "а також на вітроелектростанціях, незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії";

3) у статті 17:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "На фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій встановлюється цільова надбавка в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України";

частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Регулювання тарифів на електричну енергію, вироблену на вітрових електростанціях, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України".

2. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ("Відомості Верховної Ради України", 1997 р., №27, с. 181, №47, с. 294; 1998 р., №10, с. 35, №18, с. 94, №26, с. 151; 1999 р., №8, с. 55, №15, с. 83, №17, с. 114, №18, с. 140, №28, с. 229, №32, с. 264, №38, с. 352, №39, с. 356, №50, с. 435; 2000 р., №2, с. 16, №10, с. 78, №20, с. 149 із змінами, внесеними законами України від 16 березня 2000 року та від 20 квітня 2000 року) після пункту 22.25 доповнити пунктом 22.26 такого змісту:

"22.26. На період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2011 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України.

Зазначені кошти* зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом вітрових електростанцій, а також проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері вітроенергетики відповідно до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і складання податкової звітності по використанню зазначених коштів визначається Державною податковою адміністрацією України".

У зв'язку з цим пункт 22.26 вважати відповідно пунктом 22.27.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 січня 2011 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої рішення у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Президент України Л. КУЧМА


Примітки:

*Для розвитку вітрових електростанцій встановлена цільова надбавка в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію.


Коментар ДК:

За вітрову електроенергію до 1 січня 2011 року інакше, ніж грошима, розрахуватися не можна

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua