Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

8. Про формування валових витрат

Лист ДПА України від 08.06.2000 р. №3174/6/15-1116


СУТТЄВО

Різниця між курсом НБУ та курсом придбання валюти включається до складу балансової вартості іноземної валюти і не відноситься до складу валових витрат. Комісійні банку для придбання валюти для ведення господарських операцій враховуються у складі валових витрат.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо формування валових витрат у разі здійснення операцій у іноземній валюті і повідомляє.

1. Щодо питання віднесення до складу валових витрат різниці між комерційним курсом купівлі валюти і курсом НБУ за товар, розрахунки за який відносяться на валові витрати, то, згідно з пп. 7.3.2 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон), витрати, понесені (нараховані) платником податку в іноземній валюті протягом звітного періоду у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат такого платника податку, визначаються у сумі, що має дорівнювати балансовій вартості такої іноземної валюти, визначеній відповідно до положень підпунктів 7.3.1, 7.3.4, 7.3.6 цієї статті, і не підлягають перерахунку у зв'язку із зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду.

Згідно з пп. 7.3.4 ст. 7 Закону* у разі купівлі іноземної валюти за гривні валові витрати або валові доходи платника податку не змінюються. Сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з такою купівлею (без урахування комісійних або вартості інших послуг осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку), вважається балансовою вартістю такої іноземної валюти.

У разі купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту балансова вартість придбаної іноземної валюти визначається на рівні балансової вартості іноземної валюти, що була продана.

Таким чином, різниця між курсом НБУ та курсом придбання валюти включається до складу балансової вартості придбаної іноземної валюти і не відноситься до складу валових витрат платника податку.

2. Щодо віднесення до складу валових витрат сум комісійних, які були сплачені банку для купівлі валюти і за пересилання іноземної валюти фірмі, то, згідно з п. 5.1 ст. 5 Закону, валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Під терміном "товари" розуміються матеріальні і нематеріальні активи, а також цінні папери і деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Відповідно до п. 1.32 ст. 1 Закону господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

У разі коли валюта придбавається для розрахунків за товари з нерезидентом, то вартість послуг банку з купівлі іноземної валюти і її передачі банку-нерезиденту включається до вартості таких товарів (робіт, послуг).

Таким чином, у разі коли комісійні банку надаються щодо операцій, які пов'язані з операціями щодо ведення господарської діяльності платника податку, то такі витрати включаються до ціни придбання товарів (робіт, послуг) і враховуються у складі валових витрат такого платника податку.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

*Сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з купівлею валюти (без урахування комісійних або вартості інших послуг осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку), вважається балансовою вартістю такої іноземної валюти і не відноситься до складу валових витрат.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua