Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 1 по 8 серпня:


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від13.07.2000 р. №1927-III "Про внесення зміни до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

  Нарешті покладено край невизначеності з набранням чинності Законом про ЕККА в новій редакції Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Встановлено остаточний термін набрання чинності цим Законом - 1 січня 2001 року.

  Друкується в цьому номері


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
 • Указ від 31.07.2000 р. №928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні"

  Україна робить ще крок до досягнень цивілізації. Планується створення правових, організаційних, технічних та інших умов для здійснення підприємницької діяльності з використанням мережі Інтернет. В Указі передбачено визнання у законодавстві статусу електронного документа та електронного підпису.


 • Указ від 31.07.2000 р. №929/2000 "Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 1994 року №659"

"Функції визначення переліку товарів, які є предметом укладання зовнішньоекономічних контрактів...", а також державну реєстрацію контрактів "...передано від Міністерства зовнішніх економічних зв'язків до Міністерства економіки".


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 31.07.2000 р. №1182 "Про затвердження Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів"

  Постановою КМУ "...передбачено при прийнятті нових регуляторних актів...", що істотно впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців, "...публічне обговорення проекту документа...", під час якого приймаються пропозиції. Надання пропозицій можна здійснювати протягом 10 днів з дня, визначеного Держпідприємництвом.


 • Постанова від 02.08.2000 р. №1190 "Про внесення змін і доповнень до положень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №578"

Допомога по безробіттю може стати стартовим капіталом для приватного бізнесу.

Доповнено Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, затверджене постановою КМУ від 27 квітня 1998 р. №578. Згідно з цим доповненням, "...громадянин, який зареєстрований як безробітний..." і хоче займатися підприємницькою діяльністю, "...має право на отримання всієї суми допомоги по безробіттю одноразово за весь період її виплати".

Для цього необхідно подати до місцевого центру зайнятості заяву про таку виплату та бізнес-план. "Виплата здійснюється за умови подання до центру зайнятості..." протягом 10 днів після прийняття рішення про її виплату "...засвідченої копії свідоцтва про держреєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності...", а в разі створення юридичної особи - також копії установчих документів. Наступного дня після виплати безробітний знімається з обліку.

Відтепер безпроцентна позика для заняття підприємницькою діяльністю надається для здійснення будь-якої діяльності, а не тільки тієї, що пов'язана з виробництвом продукції. Основна умова надання такої позики - використання її на витрати, пов'язані з цією діяльністю.

Суттєво збільшено розмір безпроцентної позики. Для заняття підприємницькою діяльністю безробітному без створення юридичної особи її збільшено з 30 до 100 мінімальних заробітних плат, а при створенні юридичної особи - з 50 до 200 мінімальних заробітних плат.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Постанова від 02.08.2000 р. №1196 "Про затвердження переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з ТН ЗЕД 2208 10 900 і тимчасово, до 1 січня 2001 р., звільняються від сплати ввізного мита на зазначену продукцію, що ввозиться на митну територію України для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях"

Затверджено перелік спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з ТН ЗЕД 2208 10 900 і "...тимчасово, до 1 січня 2001 р., звільняються від сплати ввізного мита..." на зазначену продукцію, що ввозиться на митну територію України для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях. До переліку ввійшло 13 підприємств.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Постанова від 03.08.2000 р. №1197 "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, надання послуг із збирання та заготівлі яких звільняється від обкладення податком на додану вартість, а отримані доходи - від оподаткування"

Визначено перелік вторинної сировини, операції з якою звільняються від обкладення ПДВ, а отримані доходи - від оподаткування. До нього включені: макулатура, склобій, полімерні та відходи гумові, у тому числі зношені шини, вторинні текстильні матеріали, відпрацьовані люмінесцентні лампи та інші відходи, що містять ртуть, відпрацьовані нафтопродукти (моторні, індустріальні мастила та їх суміші). 

Друкуватиметься в наступному числі


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 12.07.2000 р. №283 "Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України"

  Встановлено, що "...вивезення за межі України та ввезення в Україну фізичними особами - резидентами та нерезидентами цінних паперів...", виражених у гривнях або в іноземній валюті, "...дозволяється за умови обов'язкового зазначення їх у митній декларації та на підставі індивідуальної ліцензії НБУ...", за винятком випадків, передбачених законодавством України.

  Дозволяється ввезення та вивезення фізичними особами - резидентами на одну особу незалежно від віку (за умови усного декларування) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень, а з декларуванням - до 10000 гривень. Вивезення сум, що перевищує 10 тис. гривень, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

  Фізична особа може ввезти іноземної валюти - до 1000 доларів США при усному декларуванні, до 10000 із заповненням декларації (чеків, емітованих іноземними банками у сумі до 50000), вивезти - 5000 доларів США (при відрядженні - 10000), а суми, що перевищують зазначені розміри, переказуються через банк або придбавається індівідуальна ліцензія НБУ, яка видається Департаментом валютного контролю та ліцензування. Термін дії такої ліцензії для фізичної особи - 6 місяців, для юридичної - 1 місяць.

  Юридичним особам за вищезазначених умов (пасажирські перевезення) через підзвітних осіб дозволяється вивозити до 2000 доларів США, при ввезенні - додатково виручку за надані послуги чи проданий товар з транспортних засобів.

  Друкуватиметься в наступному числі


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 07.06.2000 р. №3133/6/16-1220-7 "Про оподаткування операцій за договорами позики"

  За роз'ясненнями ДПАУ договір товарної позики передбачає відстрочення кінцевих розрахунків у товарній формі, тому зазначені операції підпадають під законодавче визначення "продаж товарів". Таким чином, операції з продажу (передачі) товарів у межах договорів товарної позики підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%. При цьому слід зазначити, що "...право на податковий кредит у платника податку як у позичальника, так і в позикодавця виникає лише при поверненні позичальником відповідного товару позикодавцю".

  Друкується в цьому номері


 • Лист від 14.06.2000 р. №8288/7/16-1121-04 "Про розгляд листа щодо порядку застосування норм Указу Президента України від 02.12.98 р. №1328/98 "Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників" підприємствами, які не відпрацювали повний календарний рік"

Сільськогосподарські підприємства, створені в 1999 році, мали право не сплачувати податок на додану вартість до бюджету, а залишати його у своєму розпорядженні і використовувати на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення протягом 2000 року до 25 травня 2000 року, лише в тому разі, якщо вони зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і як платники ПДВ у період з 1 січня до 1 жовтня 1999 року.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 03.07.2000 р. №355 "Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)"

За визначенням наказу, "...основною діяльністю неприбуткової організації вважається діяльність з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних та інших подібних послуг для суспільного споживання...", передбачених статутними документами, які мають містити вичерпний перелік видів їх діяльності.

Встановлено структуру ознак (13) неприбуткових установ (організацій).

Друкуватиметься в наступному числі


 • Наказ від 05.07.2000 р. №361 "Про внесення змін до Інструкції про порядок обліку платників податків"

До платників податків додано військові частини, які в 10-денний термін з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності інформують про це органи державної податкової служби за місцем своєї дислокації.

"З переліку документів, які подає платник податків - юридична особа для зняття з обліку..." у разі прийняття власником рішення про ліквідацію, виключено "... заяву про зняття з обліку платника ПДВ, а також оригінал свідоцтва платника ПДВ і завірені в ДПІ копії цього свідоцтва".

Встановлено, що "...зняття платника податків з обліку..." у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) "...здійснюється по закінченні бюджетного року за наявності отриманого повідомлення..." про подання платником податків заяви про зняття з обліку. До закінчення поточного бюджетного року платник податків сплачує податки, стоїть на обліку і звітує за попереднім місцезнаходженням.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Наказ від 10.07.2000 р. №373 "Про затвердження змін і доповнень до Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства"

"За здійснення розрахунків у гривнях між резидентами і нерезидентами..." в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України "...без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладання штрафу на резидента в розмірі суми таких розрахунків". Якщо такі розрахунки здійснюються іншими валютними цінностями, - штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій. Здійснення розрахунків у гривнях у межах торговельного обороту через рахунки типу "Н" або типу "П" представництва нерезидента не потребує індивідуальної ліцензії НБУ.

Несвоєчасне подання, приховування або переказування встановленої Нацбанком звітності про валютні операції тягне за собою накладання штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Встановлено повноваження відповідальних осіб при накладанні штрафів за порушення валютного законодавства. На штраф у розмірі від 100,0 тис. до 1 млн доларів США дозвіл дає голова (заступник) обласної податкової адміністрації, від 1 млн доларів США - голова (заступник) ДПАУ.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 11.07.2000 р. №9567/7/15-1117 "Щодо застосування наказу Державної податкової адміністрації України від 12.06.2000 р. №306"

ДПАУ роз'яснює застосування Наказу "Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства". Цей наказ "...застосовується платниками податків при визначенні податкових зобов'язань та складанні декларації про прибуток підприємства за результатами звітного кварталу, на який припадає дата набрання ним чинності, тобто III звітного податкового кварталу". Державна податкова адміністрація звертає увагу платників податків на те, що при проведенні попереднього розгляду декларацій, документальних перевірок, а також перевірок, що здійснюються податковою міліцією, необхідно безумовно використовувати цей наказ. Це також стосується усіх актів центрального податкового органу, виданих у випадках, прямо передбачених цим Законом, та зареєстрованих Мін'юстом.


МІНФІН
 • Наказ від 14.07.2000 р. №162 "Про квартальні звіти страхових брокерів у 2000 році"

  Наказом встановлено, що страхові брокери не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають 3 примірники квартального звіту до Мінфіну, з яких один - на паперовому носії, два - на магнітних носіях. Ще один примірник квартального звіту на паперовому носії подається до відповідного територіального відділу нагляду Мінфіну.

  До звітного комплекту входять: форма №1 "Баланс" та форма №2 "Звіт про фінансові результати", форма Пояснення щодо посередницької діяльності страхових брокерів на страховому ринку.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Рішення від 22.06.2000 р. №17-64/6 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Київською міською державною адміністрацією щодо розпорядження Київської міської державної адміністрації від 02.07.99 №1075 "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян у м. Києві"

  Як уточнює Держпідприємництво, обмеження щодо відстані розташування місць торгівлі алкогольними та тютюновими виробами стосується тільки роздрібної торгівлі такими виробами. На думку Держпідприємництва, "...відстань 300 метрів є жорстким обмеженням, яке виходить за рамки терміна прилегла територія". Під прилеглою до будь-якого закладу територією слід розглядати територію, що безпосередньо належить або утримується цим закладом (наприклад, шкільне подвір'я).Межі такої території, як правило, чітко визначені. Тому заборона деякими держадміністраціями видачі ліцензії взагалі на торгівлю зазначеними виробами в межах пішохідної доступності не ближче відповідної відстані від дошкільних, навчальних, лікувальних закладів, гуртожитків, спортивних споруд тощо суперечить законодавству. Щодо оптової реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів законодавством України аналогічне обмеження не передбачене.


ДЕРЖСТАНДАРТ
 • Наказ від 21.07.2000 р. №448 "Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, і до Термінів введення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні"

  Доповнено перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Це стосується розділу "Радіаційна техніка" товарної номенклатури ЗЕД.


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 • Наказ від 17.07.2000 р. №64 "Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ"

  Мета введення Інструкції - "...забезпечення єдності бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних активів...", згідно з вимогами нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Визнана такою, що не застосовується, Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Держказначейства, Мінекономіки та Держкомстату від 02.12.97 р. №124/136/71.


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 • Постанова від 26.07.2000 р. №787 "Про затвердження Порядку ведення роботи із стягнення заборгованості з поточної плати"

  У разі порушення строків розгляду претензії щодо заборгованості ліцензіатів з поточної плати або необгрунтованої відмови боржника її сплатити "...стягнення заборгованості з поточної плати здійснюється через арбітражний суд на підставі позовної заяви..." юридичного управління НКРЕ.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Наказ від 12.07.2000 р. №1439 "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю"

  Для розгляду питання про відчуження майна державного підприємства, яке проводиться безпосередньо підприємством і здійснюється з дозволу Держмайна, "...погодження галузевого міністерства, іншого органу виконавчої влади..." підприємство "...подає до Фонду держмайна тільки за його вимогою".

  Якщо раніше "...кошти, одержані внаслідок відчуження майна..." (за вирахуванням плати за послуги та компенсації орендареві невід'ємних поліпшень, суми яких мають бути погоджені з орендодавцем), зараховувалися до Держбюджету, то тепер такі кошти "...використовуються відповідно до вимог договору оренди". Зарахування коштів до позабюджетного Державного фонду приватизації здійснюється тільки "...у разі невизначеності в договорі оренди".


 • Наказ від 12.07.2000 р. №1441 "Про затвердження змін та доповнень до Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу"

Цим наказом дещо полегшені умови, передбачені при зміні договору купівлі-продажу державного майна (пакетів акцій ВАТ), укладених органами приватизації.

Відтепер у договорі купівлі-продажу держмайна можна змінювати передбачені договором безповоротні інвестиційні внески підприємству на інші форми на зворотній основі.

Якщо внесення змін до договору передбачає продовження строків виконання зобов'язань, то при укладанні додаткової угоди "...необхідно обов'язково враховувати знецінення грошової одиниці, визначеної договором..." (на момент фактичного виконання зобов'язань). А "...у разі зміни договору купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва стосовно продовження термінів будівництва..." заявник, крім документів, визначених у цьому пункті, повинен "...надати рішення органу місцевого самоврядування про відповідну згоду".

Внесення змін до договору при невиконанні його умов можливе "...за умови виконання попередніх зобов'язань та документарного підтвердження сплати штрафних санкцій... ", розрахунок яких проводиться відповідно до умов договору купівлі-продажу за період часу від закінчення строку виконання умов договору до фактичної дати подання документів.

Друкуватиметься в наступному числі


Наказ від 13.07.2000 р. №1450 "Про затвердження Порядку проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств на умовах, визначених пунктом 115 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки"

Порядок установлює механізм проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Додатковий пільговий продаж акцій ВАТ здійснюється протягом 2 місяців після затвердження органом приватизації уточненого плану розміщення акцій і після закінчення пільгового продажу акцій працівникам підприємства.

Для отримання таких акцій особи, які хочуть їх придбати, подають заяву встановленої форми.

Друкуватиметься в наступному числі


ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
 • Лист від 19.07.2000 р. №01-8/358 "Про внесення доповнення до інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 25.02.98 р. №01-8/73 "Про Закон України "Про електроенергетику"

  ВАСУ підтверджує, що "...на розподільчі рахунки не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями учасників оптового ринку електричної енергії, і операції на цих рахунках не підлягають призупиненню". Акти органів державної виконавчої влади, які порушують це, повинні визнаватися недійсними незалежно від того, чи відповідають такі акти вимогам інших норм чинного законодавства. Якщо енергопостачальник відмовляє споживачу, який розташований на території, закріпленій за постачальником, в укладенні договору на постачання електроенергії, "...споживач може звернутися до арбітражного суду із заявою про спонукання відповідного постачальника до укладення договору на постачання електроенергії".

  Друкується в цьому номері


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua