Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#33, серпень 2000р.
ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ
МОНІТОРИНГ
Аналіз документів, оприлюднених з 1 по 8 серпня 2000 р. :
ВР України - Президент України - КМ України - Національний банк - Державна податкова адміністрація - Мінфін - Держпідприємництво - Держстандарт - Державне казначейство України - Національна комісія з питань регулювання електроенергетики - Фонд державного майна - Вищий арбітражний суд

НОВІ ДОКУМЕНТИ

ЕККА

1. Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 13.07.2000 р. №1927-ІІІ


ДИВІДЕНДИ

2. Лист ДПАУ"Про отримання дивідендів при розподілі чистого прибутку на корпоративні права" від 19.05.2000 р. №2655/6/15-0116


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖСТАНДАРТ

3. Указ Президента України "Про Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України" від 26.07.2000 р. №926/2000

4. Положення про Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

Коментар "ДК":
До повноважень Держстандарту повністю перейшли повноваження Державного комітету України у справах захисту прав споживачів


CАНКЦІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

5. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику" від 19.07.2000 р. №1139

6. Порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику

Коментар "ДК":
Тимчасовий керуючий, призначений Національною комісією регулювання електроенергетики України, за своїми правами фактично стає директором (президентом) енергопостачальника

7. Розпорядження КМУ "Про надання Мін'юсту повноважень щодо роз'яснення механізму реалізації Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику" від 02.08.2000 р. №305-р


ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

8. Лист ВАСУ "Про внесення доповнення до інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 25.02.98 р. №01-8/73 "Про Закон України "Про електроенергетику" від 19.07.2000 р. №01-8/358


ВАЛЮТНІ САНКЦІЇ

9. Наказ ДПАУ "Про затвердження змін і доповнень до Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 10.07.2000 р. №373

10. Зміни та доповнення до Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства

Коментар "ДК":
Нерезиденти через представництва можуть провадити розрахунки з резидентами у валюті України через рахунки типу "Н" або типу "П" без отримання індивідуальної ліцензії НБУ


КУРСОВІ РІЗНИЦІ

11. Лист ДПАУ "Щодо відображення курсових різниць в податковому обліку" від 09.06.2000 р. №8006/7/15-1117

12. Лист ДПАУ "Щодо оподаткування курсових різниць" від 12.05.2000 р. №2457/6/5-1116

Коментар "ДК":
ДПА України не відносить курсові різниці, які виникають внаслідок отримання фінансового кредиту в іноземній валюті, до складу валових витрат


ОБМІННІ ПУНКТИ ВАЛЮТ

13. Роз'яснення НБУ "Щодо пункту 3.1 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України (у частині здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти в пунктах обміну валюти та касах банків)" від 25.07.2000 р. №13-134/2620-5037


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

14. Лист ДПАУ "Про порушення податкового законодавства при визначенні податкового кредиту платниками податків" від 24.05.2000 р. №7125/7/23-1117

15. Лист ДПАУ "Про оподаткування операцій за договорами позики" від 07.06.2000 р. №3133/6/16-1220-7

16. Лист ДПА України "Про розгляд листа щодо порядку застосування норм Указу Президента України від 02.12.98 р. №1328/98 "Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників" підприємствами, які не відпрацювали повний календарний рік" від 14.06.2000 р. №8288/7/16-1121-04


ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

17. Наказ ФДМУ, Мінфіну України, Мінекономіки України "Про затвердження Порядку надання Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів та нерухомого майна" від 04.05.2000 р. №935/95/31

18. Порядок надання Фондом держмайна, його регіональними відділеннями та представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів та нерухомого майна

Коментар "ДК":
Розгляд заяв про дозвіл на оренду і погодження орендної плати щодо державного майна здійснюється у Фонді державного майна протягом 15 днів


РОЯЛТІ

19. Лист ДПАУ "Щодо питання, чи підпадає винагорода за надання власником охоронного документа дозволу на використання об'єкта промислової власності на підставі ліцензійного договору будь-якій особі під поняття "роялті" від 15.05.2000 р. №3431/5/15-1116

Коментар "ДК":
ДПА України вважає, що платежі за ліцензійними договорами щодо використання промислової власності не підпадають під визначення терміна "роялті"


РЕЄСТРАЦІЯ КОНТРАКТІВ У ЗЕД

20. Наказ Мінекономіки України "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 29.06.2000 р. №136

21. Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 1)

Коментар "ДК":
Термін реєстрації зовнішньоекономічних договорів збільшено з 7 до 10 робочих днів

22. Інструкція про порядок заповнення інформаційної картки зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток 2)

23. Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток 3)

24. Перелік товарів (текстильних виробів) за кодами ТН ЗЕД походженням з України, щодо яких міжнародними договорами передбачено добровільні обмеження експорту (додаток 4)

25. Перелік товарів походженням з України, на імпорт яких введено односторонні кількісні обмеження (квотування (контингентування), ліцензування) деякими державами, економічними угрупованнями, митними союзами (додаток 5)

26. Перелік товарів, експорт яких здійснюється відповідно до конкретних заходів з метою запобігання антидемпінговим процедурам (додаток 6)

27. Перелік країн, у разі експорту в які товарів, згідно з додатками 4 та 5, зовнішньоекономічні договори (контракти) підлягають обліку (реєстрації) в Міністерстві економіки України (додаток 7)

28. Розрахунок вартості витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 8)

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua