Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#34 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 8 по 15 серпня:


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від 13.07.2000 р. №1908-III "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (Офіційно не оприлюднено)

  У разі запровадження в межах зони надзвичайної екологічної ситуації правового режиму надзвичайного стану може проводитися мобілізація ресурсів підприємств незалежно від форм власності, заборона на будівництво та функціонування об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, застосування в господарській та іншій діяльності особливо небезпечних речовин, функціонування санаторно-курортних закладів.

  "Потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації можуть бути визнані..." не тільки фізичні особи, а також і "...юридичні особи, яким заподіяно шкоду внаслідок виникнення цієї ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків". Відшкодування шкоди здійснюється за рахунок коштів бюджету і резервного фонду КМУ.

  Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 • Закон від 13.07.2000 р. №1926-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" (Офіційно не оприлюднено)

"Право на пільги зі сплати податків і зборів...", яке підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають відповідно до законів України з питань оподаткування, застосовується "...за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів". Рішення про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування Комісія може прийняти на підставі обгрунтування значущості підприємства для соціального захисту інвалідів, висновок з приводу чого робить регіональна комісія. Такий висновок не отримують підприємства, установи, що мають за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі меншому 907,2 тис. грн (4200 мін. зарплат) та загальну кількість працюючих не більше 25 чоловік.

Інваліди незалежно від групи інвалідності звільняються від сплати податку з власників транспортних засобів щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3, мотоцикла - 650 см3.

Операції з продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, звільнено від оподаткування ПДВ. Ця "...пільга..." відтепер визначатиметься не за переліком підприємств та установ, затвердженим КМУ, а "...надаватиметься за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів".

Підприємства та організації інвалідів, які користувалися пільгами з оподаткування до набрання чинності цим Законом, застосовують пільговий режим без одержання відповідного дозволу до 1 січня 2001 року.

Друкуватиметься в наступному числі


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 03.08.2000 р. №1208 "Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів" (Офіційно не оприлюднено)

  Постановою КМУ "...до 1 липня 2001 р. встановлено пільгову та повну ставки ввізного мита у розмірі 10 відсотків митної вартості на моторні транспортні засоби...", призначені для перевезення не менш як 10 чоловік (включаючи водія): з двигуном внутрішнього згорання та запаленням від стиснення: з робочим об'ємом циліндра більш як 5000 куб. см (коди згідно з ГС 87.02 10110, 87.02 10190).

  Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

  Друкується в цьому чеслі


 • Постанова від 03.08.2000 р. №1212 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційно не оприлюднено)

Доповнено перелік органів, які видають ліцензії на провадження певних видів підприємницької діяльності. "Міністерство екології та природних ресурсів видаватиме ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із збиранням та заготівлею вторинної сировини...", а також на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Встановлена плата за видачу та переоформлення ліцензії на здійснення операцій з брухтом кольорових та чорних металів, заготівлі вторинної сировини для юридичних осіб - 12 неоподатковуваних мінімумів, для фізичних осіб - 2.

Друкується в цьому чеслі


 • Постанова від 04.08.2000 р. №1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" (Офіційно не оприлюднено)

Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам як у грошовій формі, так і товарами, роботами, послугами. Ціль використання коштів може бути визначена як благодійником, так і набувачем відповідно до його першочергових потреб, але "...благодійні внески не можуть спрямовуватися на виплату зарплати працівникам..." таких установ або "...заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг". Необхідною умовою використання благодійного внеску набувачем є "...внесення зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків...", що визначаються Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій.

Друкується в цьому чеслі


 • Постанова від 04.08.2000 р. №1228 "Про внесення змін і доповнень до Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система" (Офіційно не оприлюднено)

Збільшено плату за надання консультацій для юридичних осіб щодо оформлення документів з питань дозвільної системи з 3,40 грн до 8,50 грн за одну консультацію.

Вартість оформлення документів, пов'язаних з видачею дозволу на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, а також "...інших предметів, на які поширюється дозвільна система...", збільшено до 51 гривні, а за переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого - 85 грн.

Нововведення дозвільної системи України: іноземці та особи без громадянства (крім тих, що постійно проживають в Україні) можуть теж отримати дозвіл на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. За це необхідно сплатити 68 грн.

Передбачено термінове (протягом трьох робочих днів) оформлення дозвільних документів на використання зброї, за що зазначений тариф збільшується удвічі.

Друкується в цьому чеслі


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 15.06.2000 р. №3371/6/16-1220-26 "Про податок на додану вартість (щодо оподаткування операцій з продажу товарів через магазини, які обслуговують інвалідів і ветеранів війни)" (Не підлягає державній реєстрації)

  Операції з продажу товарів незалежно від напряму їх спрямування для споживання, в тому числі продуктів харчування, підпадають під об'єкт оподаткування податком на додану вартість. До відома, норми Закону від 22.12.95 р. №488/95-ВР "Про внесення змін і доповнень до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в частині надання пільг по податку на додану вартість утратили чинність з дати введення в діюЗакону "Про податок на додану вартість", тобто з 1 жовтня 1997 року.

  Операції з надання послуг телефонного зв'язку, незалежно від того,якими особами вони споживаються та із яких джерел здійснюється їх оплата, підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відсотків. А тому спожиті послуги телефонного зв'язку, компенсація вартості яких здійснюється частково з бюджету, а частково за рахунок власних коштів громадян,оподатковується у загальновстановленому порядку.


 • Наказ від 30.06.2000 р. №386/366 "Про затвердження Порядку контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них, що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" (Зареєстровано в Мінюсті України 2 серпня 2000 р. за №466/4717)

Цим наказом звільняються від обкладання ввізним митом сировина, матеріали, устаткування та комплектуючі вироби до нього (крім підакцизних товарів) і ПДВ - під час увезення в Україну суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.

Така пільга встановлюється на період не більше ніж 5 років починаючи з дати першого ввезення (оформлення ввізної вантажної митної декларації) на підставі Свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, зовнішньоекономічного контракту та специфікацій до нього.

За нецільове використання отриманого устаткування, виявлене під час перевірки,податкова адміністрація здійснює донарахування та стягнення несплачених сум податку на додану вартість із застосуванням фінансових санкцій, а утримання сум несплаченого мита здійснюють митні органи, які здійснили митне оформлення.


 • Лист від 14.07.2000 р. №9714/7/15-0117 "Щодо збору до Державного інноваційного фонду" (Не підлягає державній реєстрації)

За роз'ясненням ДПАУ, у торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір до Іннофонду сплачується із сум торгової або збутової націнки на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - із суми валового прибутку.

Собівартість продукції давальця складається з вартості переданої в переробку власної сировини і вартості послуг з її переробки на підставі договору на переробку.

Таким чином, як стверджує ДПАУ, нарахування збору до інноваційного фонду здійснюється в розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції, зменшеного на суму ПДВ і акцизного збору.

Друкується в цьому чеслі


 • Наказ від 17.07.2000 р. №384 "Про затвердження Порядку обліку, обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на території міста Харкова, та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2000 р. за №472/4723)

Дія цього Порядку поширюється на новостворених, реструктуризованих суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Харкова і реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних видах економічної діяльності вартістю не менше ніж 500 тис. доларів США.

Установлюваний спеціальний режим передбачає звільнення на 3 роки від оподаткування прибутку підприємства у частині, одержаній від освоєння інвестицій, а з четвертого до шостого року включно він оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Першим роком терміну застосування пільгового режиму вважається рік, у будь-якому із звітних кварталів якого отримано перший прибуток.

Залежно від того, як використовується продукція, виготовлена в результаті реалізації інвестиційного проекту, прибуток визначається: при реалізації зовнішньому споживачу - шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат і амортизаційних відрахувань, при споживанні виготовленої продукції у технологічному процесі виробництва - з урахуванням економічного ефекту, отриманого від реалізації інвестиційного проекту.

Наведено порядок складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного проекту.


 • Лист від 18.07.2000 р. №234/2/23-3110 "Про умови використання спеціального торгового патенту" (Не підлягає державній реєстрації)

ДПАУ роз'яснює, що суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які придбали спеціальний торговий патент, звільняються від обов'язку ведення обліку доходів і витрат щодо підприємницької діяльності, для здійснення якої придбано спеціальний торговий патент. "Юридичні особи, що придбали спеціальний патент...", ведуть бухоблік з урахуванням особливостей здійснення такої діяльності і "...звільнені від обов'язкового застосування ЕККА, але повинні застосовувати товарно-касову книгу".

Друкується в цьому чеслі


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Наказ від 20.07.2000 р. №402 "Про затвердження Інструкції про облік бланків суворої звітності та суворого обліку в митних органах України" (реєстрація у Мінюсті не проведена)

  Визначено перелік бланків суворої звітності, які використовуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Серед них: уніфікована митна квитанція форми МД-1; вантажна митна декларація (далі - ВМД) форми МД-2; вантажна митна декларація форми МД-3; посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ форми МД-6; голографічні етикетки для захисту від підробок результатів митного оформлення; довіреності на одержання цінностей; подорожні листи.

  "Бланки вантажних митних декларацій форм МД-2, МД-3 можуть реалізовуватися митним брокерам і суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які самостійно здійснюють декларування...", на підставі їх заявок з наданням копії ліцензії на здійснення брокерської діяльності, довіреності підприємства, паспорта.


 • Лист від 31.07.2000 р. №11/4-6866 "Щодо митного оформлення вантажів, підконтрольних МОЗ" (Не підлягає державній реєстрації)

Припинено повноваження Національного агентства з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ щодо видачі дозвільних документів.

Держмитслужба звертає увагу, що "...ввезення на митну територію України, реалізація та використання виробів медичного призначення...", медичної техніки та імунобіологічних препаратів в медичній практиці в Україні "...дозволяється тільки за умови наявності дозвільного документа, виданого Державним департаментом з контролю..." за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. До таких документів відносяться: підтвердження про державну реєстрацію (для зареєстрованої продукції), одноразовий дозвіл (для незареєстрованої продукції), висновок про можливість застосування в медичній практиці (для незареєстрованої продукції).


КОМІТЕТИ ВР
 • Лист від 17.07.2000 р. №06-10/490 "Про оподаткування послуг міжнародної прискореної пошти" (Не підлягає державній реєстрації)

  Комітет ВР України з питань фінансів та банківської діяльності вважає, що об'єктом оподаткування при взаємодії операторів Служби прискореної пошти є лише послуги міжнародної прискореної пошти, які надаються відправнику - особі, яка такі послуги оплачує і якій виставлено рахунок на оплату таких послуг. Комітет зазначає, що не можуть бути об'єктом оподаткування суми, які відображаються в бухгалтерських та статистичних розрахунках між операторами міжнародного електрозв'язку та які використовуються операторами для звірки та поточного оновлення інформації, підготовки бухгалтерських та облікових документів, необхідних для визначення та виконання взаємних зобов'язань між операторами Служби МПП, а також суми компенсації витрат операторам, які виникли при дисбалансі вихідних/вхідних відправлень.


МІН'ЮСТ
 • Наказ від 31.07.2000 р. №32/5 "Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 р. за №458/4709)

  Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів здійснюється відносно актів, які пройшли правову експертизу та державну реєстрацію в Мін'юсті, незалежно від часу державної реєстрації такого акта. "Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано...", "...підлягає негайному скасуванню органом, що його видав...", іне є чинним з дня його виключення з державного реєстру.


МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 20.07.2000 р. №152 "Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів за зразками" (реєстрація у Мін'юсті не проведена)

  Рекомендації визначають основні методи торговельно-технологічного процесу при продажу непродовольчих товарів за зразками та питання забезпечення прав споживачів щодо належного рівня торговельного обслуговування.

  Друкуватиметься в наступних числах


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
 • Наказ від 13.06.2000 р. №200 "Про надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах" (Реєстрація у Мін'юсті не проведена)

  Для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності на 2000-2001 навчальний рік визначена можливість надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів у розмірі 2500 гривень. Встановлено кількість квот для одержувачів кредиту на навчання за денною формою. Одержувач кредиту отримує скерування на навчання, яке дає право вступу до вищого навчального закладу понад квоти.

  Наведено форму скерування одержувача кредиту на навчання, Угоду про навчання.


ДЕРЖКОМЗЕМ
 • Лист від 15.07.2000 р. №14-22-Б10054/2739 "Експертна оцінка земельних ділянок" (Не підлягає державній реєстрації)

  До виконання робіт з оцінки земельних ділянок залучаються ті юридичні особи, які уклали з Держкомземом України угоду про здійснення робіт з експертної оцінки земельних ділянок та в трудових відносинахз якими перебувають не менш як два експерти.Для укладання (переукладання, продовження терміну) угоди юридичні особи подають до Держкомзему однаковий для всіх набір документів, в переліку яких довідки з переліком робіт з оцінки земельних ділянок нема.

  Що стосується самостійного виконання експертної і грошової оцінки фізичною особою, яка отримала сертифікат, то нормативними документами виконання цієї роботи не передбачено.


ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
 • Лист від 31.07.2000 р. №01-8/380 "Про вирішення спорів Вищим арбітражним судом України (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)" (Не підлягає державній реєстрації)

  ВАСУ інформує, що встановлення розмірів митних зборів та плати за митні процедури здійснюється КМУ, але "...митний збір за митне оформлення товарів, які імпортуються на митну територію України, встановлюється виключно законами України".

  Встановлення КМУ додаткового митного збору за митне оформлення нафтопродуктів із зарахуванням його до держбюджету та цільовим направленням до Пенсійного фонду не суперечить чинному законодавству.

  ВАСУ підтвердив правомочність положення, що "...відшкодування ПДВ суб'єктам підприємницької діяльності, які експортують товари (роботи, послуги) не власного виробництва, здійснюється лише за умови проведення документальних перевірок копії вантажної митної декларації, яка підтверджує факт вивезення товару; довідки з банку про надходження валюти на рахунок зазначених суб'єктів; копій первинних бухгалтерських документів, що підтверджують грошову оплату експортованого товару.

  "ВАСУ визнав недійсною..." частину першу пункту 5 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, а саме: "...податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ". Підставою для цього є те, що законодавчі акти України не надають ДПАУ права визнавати ті чи інші документи недійсними, а лише встановлювати правила податкового обліку.

  Друкуватиметься в наступному числі


 • Лист від 01.08.2000 р. №01-8/383 "Про внесення зміни до пункту 5 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 30.12.99 р. №01-8/612" (Не підлягає державній реєстрації)

За роз'ясненням ВАСУ, "...підставою для зупинення термінів зарахування виручки..." (90 днів) від зовнішньоекономічних договорів на валютні рахунки резидентів "...є прийняття позовної заяви судом або арбітражним судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України". Даний перелік судових органів та третейських судів є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua