Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Анонси

Найактуальніші документи номера

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" не узгоджується з чинним податковим та лізинговим законодавством

Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. №181 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

Переглянути документ


 • Будь-які підприємства громадських організацій інвалідів для отримання податкових пільг повинні пройти міжвідомчу комісію

Закон України від 13.07.2000 р. №1926-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів"

Переглянути документ


 • Річний розрахунок за збором за забруднення навколишнього природного середовища треба подавати до 15 лютого року, наступного за звітним, а сам збір за підсумками року сплачувати до 20 лютого

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 р. №1261 "Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору"

Переглянути документ


 • ДПА України, на відміну від Вищого арбітражного суду України, і надалі вважає, що внесення готівки до каси банку для перерахування на рахунок підприємства є безготівковою операцією і не підлягає патентуванню

Лист Державної податкової адміністрації України від 03.08.2000 р. №4420/6/15-1316 "Про застосування окремих норм Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

Переглянути документ


 • Остаточно скасовано мінімальні ціни на будь-які тютюнові вироби. Більше не застосовуватимуться штрафи у розмірі 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн) у разі недотримання дисципліни цін на тютюнові вироби

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України від 07.08.2000 р. №165/184/419 "Про втрату чинності наказами Мінекономіки, Держспецмонополії та Державної податкової адміністрації України"

Переглянути документ


 • Балансовою вартістю товарних запасів і матеріальних ресурсів на початок звітного кварталу для новостворених суб'єктів підприємництва визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість запасів, внесених до статутного фонду

Лист Державної податкової адміністрації України від 23.06.2000 р. №2314/М/15-1116 "Щодо обов'язку новостворених суб'єктів господарської діяльності вести облік приросту (убутку) балансової вартості товарних запасів з метою коригування валових витрат"

Переглянути документ


 • Сума дооцінки раніше уцінених запасів не повинна перевищувати суму уцінки (попереднього зменшення) таких запасів. Тобто вартість запасів в обліку не може перевищувати їх первісну вартість

Лист Державної податкової адміністрації України від 29.06.2000 р. №3613/6/15-1116 "Про відображення в податковому обліку сум дооцінки ТМЦ"

Переглянути документ


 • Міністерство економіки визначило Рекомендації щодо організації продажу товарів за зразками

Наказ Міністерства економіки України від 20.07.2000 р. №152 "Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів за зразками"

Переглянути документ


 • Визначено критерії для родовищ корисних копалин, які визначаються як незначні і можуть розроблятися на умовах угод про розподіл продукції без проведення конкурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 р. №1257 "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин"

Переглянути документ


 • Держадміністраціям Сумської, Чернігівської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської та Чернівецької областей дозволено залишати 15 відсотків обсягу видобутої на їх території нафти для власних потреб за умови передоплати

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 р. №1260 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. №599"

Переглянути документ

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua