Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 16 по 22 серпня:


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від 13.07.2000р. №1909-III "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"

  (Офіційно не оприлюднено)

  Спеціальна економічна зона "Миколаїв" створюється в місті Миколаєві на строк 30 років у межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним підприємствам, з метою залучення інвестицій. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності поширюється на суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів, вартість яких має бути не менше 500 тис. доларів США.

  У СЕЗ "Миколаїв" на території підприємств суднобудівної промисловості запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого (на строк не більше ніж 5 років) "...не справляється ввізне мито та ПДВ при ввезенні товарів, а при вивезенні товарів на територію підприємств суднобудівної промисловості не справляється вивізне мито, а ПДВ справляється за нульовою ставкою". Строк перебування товарів на території СЕЗ "Миколаїв" не обмежується, але в разі їх нецільового використання платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому порядку, ПДВ - з урахуванням пені у розмірі 120% ставки НБУ. Спеціальний режим не стосується бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною.

  Прибутки, що отримані від реалізації інвестиційних проектів, звільняються від оподаткування на 3 роки, прибутки, отримані з 4-го по 6-й рік включно, оподатковуються за ставкою 50% діючої, а надходження в іноземній валюті не підлягають обов'язковому продажу.


 • Закон від 13.07.2000р. №1922-III "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику"

(Офіційно не оприлюднено)

Закон надає право органам державної статистики безкоштовно отримувати від суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб дані бухгалтерського обліку, іншу статистичну інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Працівники органів держстатистики "...можуть застосовувати метод безпосереднього відвідування виробничих, службових, господарських, житлових приміщень..." та земельних ділянок як юридичних, так і фізичних осіб тощо.

У разі виявлення приписок та інших перекручень органи статистики можуть самостійно вносити виправлення до статистичної звітності з наступним повідомленням про це респондентів, а також подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні суб'єктів підприємницької діяльності до відповідальності.

Використання органами державної влади статистичних спостережень за діяльністю юридичних осіб здійснюється з дотриманням вимог конфіденційності.

Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Друкуватиметься в наступних числах.


 • Закон від 13.07.2000р. №1929-III "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення"

(Офіційно не оприлюднено)

Розширено коло порушень та встановлено більш жорстке покарання для посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності за порушення щодо статистичної звітності. Відтепер каратися буде також подання органам держстатистики даних не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, що тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (було 3-5), а за повторні дії - від 15 до 25 (5-10).

Введено покарання за відповідні порушення і для громадян - від 51 до 85 гривень, а за повторні порушення - від 85 до 170 гривень.

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, а також використання її в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на її джерело тягне за собою накладення штрафу на громадян - від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від 10 до 20.

Закон набирає чинності з дня його опублікування

Друкуватиметься в наступному числі.


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 11.08.2000р. №1256 "Про механізм реалізації статті 71-2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"

  (Офіційно не оприлюднено)

  Затверджено Положення про механізм спрямування коштів, отриманих у рахунок погашення частини заборгованості суб'єктів господарювання з податків, зборів до держбюджету станом на 1 січня 2000р., відповідно до якого ДПАУ складає перелік підприємств-боржників (крім енергогенеруючих компаній), які мають заборгованість (недоїмку) до державного бюджету, що утворилася станом на 1 січня 2000р., з ПДВ, акцизного збору з вироблених в Україні товарів, з податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності).

  Підприємства-боржники, визначені ДПАУ, сплачують заборгованість (недоїмку) до держбюджету, з зазначенням у полі призначення платежу розрахункового документа "Виконання статті 712 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік".


 • Постанова від 11.08.2000р. №1260 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000р. №599"

(Офіційно не оприлюднена)

Доповнене Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля застосовується до угод, пов'язаних з реалізацією продавцями - суб'єктами підприємницької діяльності видобутих і вироблених на території України нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля. Постановою КМУ передбачено звільнення від продажу на аукціоні 15-відсоткового обсягу нафти, видобутої на території Сумської, Чернігівської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської та Чернівецької областей, що передається державним адміністраціям цих областей для забезпечення їх потреб і постачання якої здійснюється на підставі укладення прямих договорів купівлі-продажу за умови попередньої оплати протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу цієї нафти за середньозваженими цінами, що склалися на попередньому аукціоні з її продажу, з аналогічними умовами постачання за відповідними регіонами.

Ці зміни будуть діяти до 1 січня 2001 року.

Друкується в цьому числі


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 31.07.2000р. №11 -113/1152 "Щодо визначення операцій при розрахунках за придбані товари (роботи, послуги)"

  (Не підлягає державній реєстрації)

  Ще одне роз'яснення про характер розрахункової операції при сплаті фізичними особами готівкових коштів через касу установи банку юридичній особі за придбані у нього товари (виконані роботи, надані послуги). НБУ знову звертає увагу податкової адміністрації на те, що така операція складається з двох частин: перша - прийом банком готівки від фізичної особи, а друга - перерахування коштів з внутрішнього рахунка банку на рахунок одержувача коштів. Тому для фізичних осіб ця операція є готівковою, а для одержувача платежу вважається безготівковою. При цьому "...суб'єкт підприємництва, на рахунок якого здійснюються такі платежі, може впроваджувати торгову діяльність без придбання торгового патенту". НБУ висловлює категоричну незгоду з позицією ВАСУ щодо цього питання і підтверджує незмінність своєї позиції. З метою виключення неоднозначного тлумачення цього питання НБУ проробляє інші можливі варіанти його врегулювання.

  Друкується в цьому числі


ДПАУ
 • Лист від 23.06.2000р. №2314/М/15-1116 "Щодо обов'язку новостворених суб'єктів господарської діяльності вести облік приросту (убутку) балансової вартості товарних запасів з метою коригування валових витрат"

  (Не підлягає державній реєстрації)

  ДПАУ інформує, що новостворені суб'єкти господарської діяльності - платники податку на прибуток підприємств складають відомості про балансову вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів починаючи зі звітного (податкового) кварталу, наступного за кварталом їх реєстрації у податковому органі. Тобто "...новостворений суб'єкт господарської діяльності..." може не складати відомості за квартал, в якому відбулась його реєстрація у податковому органі, а також "...має право подавати за цей період до податкового органу за своїм місцезнаходженням декларацію про прибуток підприємства без відомості". Але такі суб'єкти повинні з кварталу, в якому проведена реєстрація, вести облік балансової вартості, якою буде (на початок звітного кварталу) погоджена засновниками підприємства справедлива вартість запасів, внесених до статутного фонду новоствореного товариства його засновниками.

  Наведено приклад розрахунку.

  Друкується в цьому числі


 • Лист від 29.06.2000р. №3613/6/15-1116 "Про відображення в податковому обліку сум дооцінки ТМЦ"

(Не підлягає державній реєстрації)

"Сума дооцінки раніше уцінених запасів...", яка проводиться відповідно до вимог Порядку ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості, затвердженого наказом Мінфіну від 11.06.98р. №124, "...не повинна перевищувати суму уцінки (попереднього зменшення) таких запасів...", а саме: вартість запасів в обліку не може перевищувати їх первісну вартість.

Друкується в цьому числі


 • Лист від 27.07.2000р. №4267/6/15-1116 "Про оподаткування прибутку, отриманого філіями"

(Не підлягає державній реєстрації)

"Створення підприємством, платником податку відокремлених підрозділів передбачає..." як одну з умов такого "...створення розробку та затвердження положення про них". Відсутність затвердженого положення про такі відокремлені підрозділи є порушенням Закону України "Про підприємства в Україні".

Таким чином, "...відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи...", створені платниками податку і розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, "...є самостійними платниками податку на прибуток на загальних підставах, не зважаючи на відсутність затвердженого положення, окремого балансу чи розрахункового або поточного рахунка".

Друкується в цьому числі


 • Лист від 01.08.2000р. №4350/6/15-1116 "Про порядок застосування пункту 18.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

(Не підлягає державній реєстрації)

Щодо розрахунків з нерезидентами, які розташовані в офшорних зонах, ДПАУ нагадує, що для таких операцій діють спеціальні правила, встановлені статтею 18 Закону, якими передбачені особливості обліку валових витрат за операціями з нерезидентами, що розташовані в офшорних зонах. Витрати, які становлять 85% вартості товарів, придбаних у таких нерезидентів, відображаються в декларації про прибуток підприємства у рядках 2, 7 або 10 додатка "Ж" і підлягають коригуванню відповідно до положень пункту 5.9 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Друкується в цьому числі


 • Лист від 03.08.2000р. №4420/6/15-1316 "Про застосування окремих норм Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

(Не підлягає державній реєстрації)

ДПАУ роз'яснює застосування окремих положень Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" щодо оплати товарів шляхом внесення готівки фізичною особою до каси Ощадбанку (за платіжними касовими документами) або каси комерційного банку з подальшим зарахуванням їх на поточні рахунки продавця - суб'єкта підприємницької діяльності. ДПАУ спирається на лист НБУ від 15.04.99р. №25-110/799-3401. Такий порядок здійснення платежу застосовується при проведенні разових операцій і, як правило, фізичними особами, що не мають рахунків в установах банків.

Враховуючи, що "...в кінцевому результаті одержувач коштів отримує належний платіж у безготівковій формі...", то, з точки зору останнього, зазначену операцію можна кваліфікувати як безготівкову форму розрахунків, і тому "...суб'єкт підприємництва може здійснювати торговельну діяльність без придбання торговельного патенту".

Друкується в цьому числі


ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 • Наказ від 17.07.2000р. №64 "Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 31.07.2000р. за №459/4680)

  Із затвердженням цієї Інструкції втратила чинність Інструкція від 02.12.97р. №124/136/71. Для визначення основних засобів, які обліковуються бюджетними установами, застосовується вартісний критерій - до основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 гривень за одиницю (комплект). Незалежно від вартості до основних засобів належать с/г машини та знаряддя, будівельний механізований інструмент, робочі та продуктивні тварини, усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, та документація з типового проектування. Крім того, до основних засобів належать сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю.

  Наведено особливості обліку основних засобів.

  Друкуватиметься в наступному числі.


МІНФІН
 • Наказ від 28.07.2000р. №181 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 10.08.2000р. за №487/4708)

  З набранням чинності цим наказом з 1 жовтня 2000 року втрачають чинність Наказ Мінфіну від 25.07.95р. №128 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку орендних операцій" та Наказ Мінфіну від 06.03.98р. №50 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції з бухгалтерського обліку орендних операцій". Норми Стандарту застосовуються всіма підприємствами, крім бюджетних установ.

  Положення (стандарт) 14 набирає чинності з 1жовтня 2000 року.

  Друкується в цьому числі


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Лист від 27.07.2000р. №45/535 "Щодо перевезення вантажів автомобільним транспортом"

  (Не підлягає державній реєстрації)

  Міністерство внутрішніх справ підтвердило необхідність застосування товаротранспортних накладних, які мають відповідати вимогам діючої Інструкції про порядок виготовлення, збереження, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи.

  Стосовно використання стільникового телефону під час руху. "У випадку створення аварійної ситуації водієм, що одночасно розмовляв по телефону, робітники ДАІ повинні припинити правопорушення і залучити винного до відповідальності...".


МІНЕКОНОМІКИ, МІНФІН,ДПА
 • Наказ від 07.08.2000р. №165/184/419 "Про втрату чинності наказами Мінекономіки, Держспецмонополії та Державної податкової адміністрації України"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 11.08.2000р. за №496/4717)

  Втратили чинність накази Мінекономіки, Держмонополії від 17.02.99р. №23/38/115 "Про затвердження Порядку визначення та застосування мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби" (зареєстрований у Мін'юсті України 26.03.99р. за №189/3482) та від 23.11.99р. №137/160/590 "Про затвердження розмірів мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби".

  Цей наказ набирає чинності з 30 серпня 2000 року.

  Друкується в цьому числі


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 04.08.2000р. №2-222/2717 "Щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги"

  Як вважає Комітет, поворотну фінансову допомогу (позику) не можна зарахувати до прибутку, вона не є об'єктом оподаткування, тому вимоги податківців оподатковувати поворотну фінансову допомогу податком на прибуток в момент її отримання суб'єктом підприємницької діяльності неправомірні.


ДЕРЖСТАНДАРТ
 • Наказ від 24.07.2000р. №449 "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, і до Термінів уведення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 08.08.2000р. за №483/4704)

  З 9 вересня 2000р. не підлягатимуть державній сертифікації "...послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових".

  Друкуватиметься в наступному числі.


ФОНД ДЕРЖМАЙНА
 • Наказ від 27.07.2000р. №1559 "Про організаційні заходи щодо формування Переліку економічної інформації, яка характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних покупців"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 14.08.2000р. за №498/4719)

  Затверджено Перелік економічної інформації, яка характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних покупців. До переліку входить бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства, статистична звітність на останню звітну дату за формою №1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість", а також інша економічна інформація за наведеною формою.


Підготували Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua