Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

1. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

Наказ Мінфіну України від 28.07.2000 р. №181

Зареєстрований у Мін'юсті України 10.08.2000 р. за №487/4708
Чинний з 01.10.2000 р.


СУТТЄВО

Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню.


На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706, та відповідно до статей 1 і 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі - Положення (стандарт) 14), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Положення (стандарт) 14 набирає чинності з 1 жовтня 2000 року.

3. Визнати такими, що з 1 жовтня 2000 року втрачають чинність:

Наказ Міністерства фінансів України від 25 липня 1995 року №128 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку орендних операцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 року за №273/809;

Наказ Міністерства фінансів України від 6 березня 1998 року №50 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції з бухгалтерського обліку орендних операцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 1998 року за №186/2626.

Заступник міністра В. РЕГУРЕЦЬКИЙ
 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua