Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

11. Про оподаткування прибутку, отриманого філіями

Лист ДПА України від 27.07.2000 р. №4267/6/15-1116


СУТТЄВО

Філії та структурні підрозділи підприємства, розташовані на іншій території, ніж головне підприємство, є самостійними платниками податку на прибуток на загальних підставах, незважаючи на відсутність затвердженого положення, окремого балансу чи розрахункового або поточного рахунка.


Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Відповідно до підпункту 2.1.3 статті 2 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями) платниками податку є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), зазначені у підпункті 2.1.1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

У той же час пунктом 1 статті 7 Закону України від 27.03.91 р. №887-XII "Про підприємства в Україні" (із змінами та доповненнями) визначено, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення про них.

Таким чином, створення підприємством, платником податку, відокремлених (відособлених) підрозділів передбачає як одну із умов такого створення розробку та затвердження положення про них. Відсутність затвердженого положення про такі відокремлені підрозділи є порушенням Закону України "Про підприємства в Україні".

Враховуючи вищевказане, з точки зору діючого податкового законодавства відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, створені платниками податку і розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, є самостійними платниками податку на прибуток на загальних підставах, незважаючи на відсутність затвердженого положення, окремого балансу чи розрахункового або поточного рахунка.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua