Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

12. Щодо обов'язку новостворених суб'єктів господарської діяльності вести облік приросту (убутку) балансової вартості товарних запасів з метою коригування валових витрат

Лист ДПАУ від 23.06.2000 р. №2314/М/15-1116


СУТТЄВО

Новостворені суб'єкти господарської діяльності - платники податку на прибуток складають відомості приросту (убутку) вартості, починаючи зі звітного (податкового) кварталу, наступного за кварталом їх реєстрації у податковому органі. Балансовою вартістю товарних запасів і матеріальних ресурсів на початок звітного кварталу для новостворених суб'єктів підприємництва визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість запасів, внесених до статутного фонду.


Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Відповідно до п. 1.3 Порядку ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах),* затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.06.98 р. №124 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.98 р. за №417/2857, усі платники податку на прибуток підприємств, крім виробників сільськогосподарської продукції, за результатами звітного (податкового) кварталу складають відомості про балансову вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів (далі - відомості) за формою, що наведена в додатках 1 і 2 до вказаного Порядку, і подають їх до податкового органу за місцезнаходженням платника податку разом із податковою декларацією про прибуток підприємства.

При цьому новостворені суб'єкти господарської діяльності - платники податку на прибуток підприємств складають відомості, починаючи зі звітного (податкового) кварталу, наступного за кварталом їх реєстрації у податковому органі.

Таким чином, новостворені суб'єкти господарської діяльності можуть не складати відомості за той звітний (податковий) квартал, в якому відбулась їх реєстрація у податковому органі, а також мають право подавати за цей період до податкового органу за своїм місцезнаходженням декларацію про прибуток підприємства без відомостей.

Але вищевказані права, які надають можливість новоствореним суб'єктам господарської діяльності звітувати за скороченим переліком форм звітності, тобто без подання відомостей, не знімають з указаних платників податку обов'язку вести згідно з пунктом 5.9 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" облік приросту (убутку) балансової вартості товарних запасів та коригувати (зменшувати, збільшувати) валові витрати на різницю між балансовою вартістю товарних запасів і матеріальних ресурсів на початок звітного кварталу та їх вартістю на кінець того ж звітного кварталу.

У той звітний (податковий) квартал, в якому відбулась реєстрація платника податку - новоствореного суб'єкта господарської діяльності, початком звітного кварталу вважається дата реєстрації такого суб'єкта.

Балансовою вартістю товарних запасів і матеріальних ресурсів на початок звітного кварталу для вказаних суб'єктів визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість запасів, внесених до статутного фонду новоствореного товариства його засновниками (учасниками) (п. 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси").**

Умовний приклад

Підприємство зареєстроване 10.06.2000 р.

Засновниками (учасниками) до статутного фонду підприємства внесено майно, справедлива вартість якого становить 75000 грн, з них вартість товарних запасів - 20000 грн.

У період з 10 по 30 червня 2000 року (до кінця звітного кварталу) підприємство реалізує частину товарів, які були раніше внесені до його статутного фонду засновниками (учасниками) підприємства за ціною продажу - 5000 грн, а первісна вартість реалізованих товарних запасів становить 4000 грн. За цей період було також придбано товарів на суму 3000 грн.

Розрахунок:

Балансова вартість товарних запасів на початок звітного кварталу - 20000 грн.

Балансова вартість товарних запасів на кінець звітного кварталу:

20000 - 4000 + 3000 = 19000 (грн).

Різниця між балансовою вартістю товарних запасів на кінець звітного кварталу та їх вартістю на початок того ж звітного кварталу становить:

19000 - 20000 = -1000 грн.

Відповідні рядки декларації про прибуток підприємства заповнюються при цьому таким чином:
Показники
Код рядка
За звітний квартал
Наростаючим підсумком з початку звітного року
1
2
3
4
5
1
Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (додаток "А", рядок 1.7)
1
5
5
11
Скоригований валовий дохід (рядок 9 - рядок 10)
11
5
5
12.1
витрати, пов'язані з придбанням матеріальних активів, виконанням робіт, наданням послуг для їх подальшого використання у власній господарській діяльності (сума рядків з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по 13 додатка "Ж")
12
3
3
12.2
приріст (убуток) балансової вартості інвентарних запасів покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незаверше-ному виробництві та залишках готової продукції: зі знаком "мінус", якщо різниця має додатне значення (додаток "Л", сума рядків з 33.1 по 33.3), та зі знаком "плюс", якщо різниця має від'ємне значення (додаток "Ж", сума рядків 4, 8, 14)
13
+1
+1
16
Загальна сума валових витрат (сума рядків з 14 по 31 + рядок 12 ± рядок 13)
32
4
4
20
Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків до перенесення збитків на наступні податкові квартали (рядок 11 - рядок 32 + рядок 33 - рядок 34 + рядок 35 - рядок 36.3 додатка "О")
36
1
1

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

*Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах) див. у "ГК" №46/99.

**П(С)БО 9 "Запаси" див.у "ДК" №12/2000

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua