Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

13. Про порядок застосування пункту 18.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Лист ДПА України від 01.08.2000 р. №4350/6/15-1116


СУТТЄВО

Ціна придбаних у нерезидентів,що розташовані в офшорних зонах, товарів обліковується в податковому обліку у сумі, що становить 85 відсотків ціни товарів. Ці витрати відображаються в Декларації про прибуток підприємства у рядках 2 або 7, або 10 додатка Ж і підлягають коригуванню.


Державна податкова адміністрація України щодо роз'яснення порядку застосування пункту 18.3 статті 18 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями) повідомляє.

Відповідно до пункту 18.3 статті 18 вищевказаного Закону України у разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах, чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків від оплаченої вартості цих товарів (робіт, послуг).

Отже, для вищезазначених операцій діють спеціальні правила, встановлені статтею 18 Закону, якими передбачені особливості обліку валових витрат за операціями з нерезидентами, що розташовані в офшорних зонах.*

Таким чином, при придбанні товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах, валові витрати покупця-резидента збільшуються на суму, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг) у той податковий період, протягом якого відбувалась оплата таких товарів (робіт, послуг). Ці витрати відображаються в декларації про прибуток підприємства у рядках 2 або 7, або 10 додатка Ж і підлягають коригуванню відповідно до положень пункту 5.9 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Порядок відображення в декларації сум приросту (убутку) балансової вартості запасів наводиться в пункті 4.9 Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 08.07.97 р. №214 (із змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.97 р. за №313/2117.**

З метою оподаткування при розрахунку первісної вартості (собівартості) запасів слід враховувати, що така складова собівартості запасів, як ціна придбаних товарів, обліковується в податковому обліку у сумі, що становить 85 відсотків ціни товарів, придбаних у нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

*Статтю "Офшорні витрати" див. у "ДК" №25/2000

** Спецдодаток "Як заповнити декларацію про прибуток" надійшов передплатникам "ДК" разом з №27/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua