Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

Затверджений наказом Мінфіну України від 29.06.2000 р. №146

Зареєстрований у Мін'юсті України 17.07.2000 р. за №418/4639

Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій

I. Перелік спеціальних коштів бюджетних установ та організацій
Види спеціальних коштів
Мета, на яку витрачаються спеціальні кошти*
1
Кошти від надання платних послуг бюджетними установами та організаціями (далі - установи) та інших надходжень установ згідно з чинним законодавством (крім платних послуг з утриман-ня дітей у дошкільних закладах і проживання у гуртожитках нав-чальних закладів, установлених Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року №38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами") Видатки, пов'язані з наданням послуг, або на цілі, передбачені окремими нормативно-розпорядчими актами
2
Орендна і квартирна плата, інші надходження від експлуатації будівель і приміщень, основних засобів, що безпосередньо належать установам, а також від суборендарів за сумісне господарське обслуговування приміщень (паливо, освітлення тощо) Видатки на утримання обладнання і ремонт будівель (приміщень), а також на покриття видатків із сумісного господарського обслуговування
3
Кошти, що надходять від надання транспортних послуг з перевезення населення, вантажів, ремонту транспортних засобів, інших механізмів, користування стоянками, що знаходяться на території установи або їй належать Видатки на проведення ремонту і обслуговування автотранспорту, інших ме-ханізмів, стоянок, придбання пально-мастильних матеріалів
4
Кошти, одержані від надання послуг з організації і проведення свят, платних вечорів, зустрічей, спектаклів, концертів, екскурсій, спортивних та показових виступів, атракціонів, змагань, за розробку сценаріїв, надання послуг зв'язку, кіно-, фото-, теле-, відеота аудіопослуг, експлуатацію спортивного та культінвентарю, обладнання, знаряддя, тренажерів Видатки на проведення свят, платних вечо-рів, зустрічей, спектаклів, концертів, ек-скурсій, спортивних та показових виступів, змагань, розробку сценаріїв, надання кіно-, фото-, теле-, відеота аудіопослуг, ремонт спортивного та культінвентарю, обладнання, знаряддя, тренажерів, а також на видатки для утримання атракціонів, спортивних приміщень, споруд, майданчиків, басейнів
5
Вхідна плата до музеїв, картинних галерей, планетаріїв, на виставки, надходження від продажу репродукцій художніх творів, копій з музейних документів Для покриття поточних витрат на утриман-ня та поповнення експонатами музеїв, картинних галерей, виставок, планетаріїв та придбання репродукцій творів
6
Надходження від користувачів бібліотек за зіпсовані і загублені книжки Видатки на поповнення книжкового фонду
7
Плата за надання інформаційних та рекламних послуг, за викона-ні замовлення щодо перекладу іноземної літератури, складання рефератів і бібліографічних довідок за вітчизняною та інозем-ною літературою, а також за виготовлення фоторепродукцій книжок, статей, випуск та розповсюдження буклетів, програм, листівок, малотиражних газет, плакатів, медалей тощо Видатки на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням зазначених послуг
8
Надходження від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств і господарств, що не переведені на статутне положення, відповідають профілю роботи установи і передбачені положенням про цю установу Видатки, пов'язані з організацією виконання цих робіт та на утримання установи
9
Кошти, які одержують установи від реалізації путівок на туристські та спортивні бази, пансіонати, бази і табори відпочинку, санаторії, будинки відпочинку, які перебувають у безпосередньому їх управлінні "Видатки на утримання цих установ"
10
Кошти, отримані установами й організаціями від реалізації зношеного майна та різних відходів, за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у тому числі відходів від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння у розмірах, що, згідно із законодавством, залишаються у розпорядженні установи На покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, інших господарських потреб і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів
11
Кошти, отримані за видачу ліцензій, дозволів, що, згідно з чинним законодавством, залишаються у розпорядженні установи, видачу сертифікатів якості, видачу документів, квитків, паспортів, посвідчень, довідок, контрольних карток обліку Видатки на придбання бланків таких документів
12
Кошти, отримані від організації і проведення лекцій, лекторіїв, курсів, семінарів, гуртків, секцій, консультаційних центрів та спеціалізованих груп, від надання консультацій та проведення тестування Видатки, пов'язані з організацією і проведенням названих заходів та утриманням створених груп
13
Кошти, які одержують науково-дослідні інститути від господарських організацій та осіб на утримання науково-консультаційних пунктів і груп підготовки спеціалістів із складання кандидатських екзаменів, а також вступних екзаменів до аспірантури Видатки на утримання науково-консультаційних пунктів та груп підготовки спеці-алістів із складання кандидатських екзаменів, а також вступних екзаменів до аспірантури
14
Кошти, що надходять, згідно з договорами, за виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і послуг (науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні) та спеціальних робіт (експериментальні, аналізи, прогнози, експертизи, випробування, дослідження, спостереження та ін.), роботи (послуги) з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства Видатки, пов'язані з виконанням цих договорів
15
Надходження коштів до фонду загального обов'язкового навчання: Для надання матеріальної допомоги учням, які її потребують
  а) від реалізації продукції пришкільних ділянок, садів, виноградників, городів

 

  б) від заготівельних організацій за здачу шкільними колективами насіння деревних порід тощо

 

  в) за роботи, проведені шкільними колективами

 

16
Кошти, що надійшли до установ від підприємств, організацій та фізичних осіб за виконану їхнім контингентом роботу (хворими, студентами, спецконтингентом та ін.) та за роботу в майстернях цих установ і залишаються в установах відповідно до законодавства Видатки на організацію і проведення цих робіт та на поточне утримання установ
17
Плата за поживні та лікувальні суміші, що виготовляються молочними кухнями Видатки на заготівлю продуктів та виготовлення з них поживних і лікувальних сумішей
18
Суми, які, згідно з чинним законодавством, одержують станції переливання крові за відпуск донорської крові та її компонентів і виготовлених з них препаратів Видатки на заготівлю донорської крові та її переробку, а також на зберігання донорської крові та її компонентів і виготовлення препаратів
19
Надходження коштів за мозкову тканину, яку заготовляють бюро судово-медичної експертизи для потреб виробництва гемостатичної губки на заводах бактерійних препаратів Видатки на оплату персоналу бюро судово-медичної експертизи за стерильний збір і обробку мозкової тканини та на придбання матеріалів, посуду для зберігання мозко-вої тканини
20
Кошти, які одержують медичні установи за виготовлення і реалізацію ретроплацентарної крові Видатки на заготівлю і переробку ретроплацентарної крові
21
Плата за протези (зубні, вушні, очні) та контактні лінзи, включаючи вартість робіт і матеріалів Видатки, пов'язані з наданням цих послуг
22
Кошти установ соціального забезпечення, що надходять від діяльності допоміжних сільських господарств і лікувально-виробничих майстерень при будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів Видатки на утримання цих установ та на поліпшення культурно-побутових умов і харчування підопічних, що перебувають у будинках-інтернатах, а також на виплату їм заробітної плати
23
Плата за утримання підопічних у геріатричних пансіонатах, бу-динках-інтернатах для престарілих та інвалідів, які мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних, згідно із законодавством, їх утримувати Видатки на утримання цих установ
24
Плата одиноких громадян за їх надомне обслуговування у розмірах, визначених законодавством Видатки на утримання відділів соціальної допомоги
25
Плата за медичне обслуговування осіб у спеціалізованих прийомних відділеннях закладів охорони здоров'я Видатки на утримання зазначених осіб у спеціалізованих прийомних відділеннях закладів охорони здоров'я
26
Кошти, які в установленому порядку одержують медичні установи від окремих категорій громадян за проведення медичних оглядів, а також від організацій та установ за обов'язкові медичні огляди осіб, що в них працюють Видатки на проведення медичних оглядів
27
Кошти, які отримують установи агропромислового комплексу на договірних засадах від інспектування підкарантинних матеріалів; знезараження в камерах, контейнерах; виготовлення та реалізації засобів захисту тварин, засобів ветеринарної медицини; від робіт (послуг), пов'язаних із захистом рослин і тварин, якщо надання таких платних послуг передбачено законодавством Видатки, пов'язані з виконанням цих робіт
28
Кошти, що надходять на договірних засадах від проведення державної землевпорядної експертизи, якщо надання платних послуг передбачено законодавством Видатки на покриття витрат, пов'язаних з виконанням цих робіт
29
Кошти, що надходять на договірних засадах від виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг органами Державного комітету України із земельних ресурсів, якщо надання платних послуг передбачено законодавством Видатки на покриття витрат, пов'язаних з виконанням цих робіт і послуг
30
Надходження від надання підрозділами державної екологічної інспекції послуг екологічного характеру: оцінка ефективності роботи природоохоронного обладнання за заявками підприємств, консультації з питань організації природоохоронної роботи на об'єктах, підготовка до атестації лабораторій підприємств, установ та організацій усіх форм власності Відповідно до порядку, який встановлюється Міністерством екології та природних ресурсів України (за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки)
31
Кошти, одержані установами природно-заповідного фонду від надання рекреаційних послуг Видатки на проведення природоохоронних заходів згідно з переліком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", на матеріально-технічне забезпечення об'єктів природно-заповідного фонду
32
Кошти, одержані установами ветеринарної медицини від проведення терапевтичних, хірургічних, акушерсько-гінекологічних, протиепізоотичних, санітарно-гігієнічних заходів, імунізації тварин, згідно з переліком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.92 №478 "Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів"; дезінфекції, дератизації, дегельмінтизації, а також ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного і рослинного походження, що реалізуються на ринках, ярмарках (крім дослідження м'яса на трихінельоз) Видатки на покриття витрат, пов'язаних з виконанням цих робіт
33
Кошти органів архітектури та комунального господарства, що утворюються за рахунок надходжень плати від забудовників за виконані роботи з відведення земельних ділянок і видачі архітектурно-планувальних завдань Видатки на покриття витрат, пов'язаних з виконанням цих робіт
34
Кошти, які одержують спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи системи органів внутрішніх справ за роботи з установлення, ремонту і впровадження технічних засобів регулювання дорожнього руху, що виконуються за господарськими договорами з підприємствами і господарськими організаціями Видатки, пов'язані з організацією та виконанням цих робіт
35
Кошти, отримані від надання послуг у виконанні аварійно-рятувальних, ремонтно-будівельних та вантажно-розвантажувальних робіт Видатки на організацію і проведення цих робіт та утримання груп, що проводять такі роботи
36
Кошти, отримані установами за вибракуваних і проданих тварин Видатки, пов'язані з організацією та проведенням цих робіт

* Надходження, отримані за кожним видом спеціальних коштів, можуть бути спрямовані на інші види видатків, передбачені кошторисом.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua