Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

Затверджений наказом Мінфіну України від 29.06.2000 р. №146

Зареєстрований у Мін'юсті України 17.07.2000 р. за №418/4639

Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій

II. Перелік коштів, які належать до інших власних надходжень
Назва видів інших власних надходжень
1
Плата за утримання дітей в дошкільних закладах
2
Плата за навчання у державних школах естетичного виховання дітей
3
Кошти, які надходять на харчування дітей в інтернатах при школах та в групах подовженого дня
4
Плата за користування гуртожитком при вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти
5
Кошти, які залишаються навчальним закладам професійно-технічної освіти від сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, і за договорами щодо підготовки кадрів та підвищення кваліфікації робітників
6
Кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи та спецконтингенту
7
Кошти за розрахунками за формений одяг, який видають працівникам деяких міністерств (інших центральних органів виконавчої влади) і підвідомчих їм установ
8
Кошти, що надходять як часткова компенсація вартості спортивної форми, яка видається згідно з чинним законодавством спортсменам, учням спортивних закладів
9
Кошти, одержані від реалізації путівок до санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку
10
Кошти, одержані на утримання установ та закладів у порядку пайової участі
11
Відрахування від госпрозрахункових установ та організацій, які є у віданні установ, якщо це передбачено чинним законодавством
12
Грошові надходження від реалізації продукції та послуг установами державної сортовипробувальної мережі, державними проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського господарства та машиновипро- бувальними станціями
13
Кошти, що надходять від діяльності закладів громадського харчування, які належать бюджетним установам та організаціям
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua