Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

17. Про затвердження Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій

Наказ Мінфіну України від 29.06.2000 р. №146

Зареєстрований у Мін'юсті України 17.07.2000 р. за №418/4639

СУТТЄВО

Затверджено Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій у складі Переліку спеціальних коштів бюджетних установ та організацій, Переліку коштів, які належать до інших власних надходжень, Переліку коштів, які вважаються коштами, отриманими установою на виконання окремих доручень. Ці кошти вилучаються до спеціального фонду Держбюджету, але витрачаються на цілі організацій, які кошти отримали.


На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. №774 "Про заходи щодо організації виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"* та з метою уточнення переліку видів власних надходжень бюджетних установ та організацій, які, починаючи з 2000 року, включені до спеціального фонду бюджетів усіх рівнів, наказую:

1. Затвердити Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій, що додається.

2. Скасувати Наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2000 р. №12 "Про Перелік спеціальних коштів бюджетних установ та організацій" у зв'язку з відмовою в державній реєстрації.

3. Визнати таким, що не застосовується, Наказ Міністерства фінансів Української РСР від 28 вересня 1981 р. №112 "Про уточнений перелік спеціальних коштів установ, що перебувають на Державному бюджеті Української РСР, та про порядок затвердження по них кошторисів".

Міністр І. МІТЮКОВ

Примітки:

*Закон України від 17.02.2000 р. №1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік" див. у "ДК" №13/2000.


Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій

Перелік спеціальних коштів бюджетних установ та організацій

Перелік коштів, які належать до інших власних надходжень

Перелік коштів, які вважаються коштами, отриманими установою на виконання окремих доручень

Начальник Департаменту із бюджету А. МАКСЮТА
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua