Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

23. Критерії, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин

Коментар ДК:

Визначено критерії для родовищ корисних копалин, які визначаються як незначні і можуть розроблятися на умовах угод про розподіл продукції без проведення конкурсів

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 р. №1257 "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин" (далі - Постанова) визначено критерії для родовищ корисних копалин, які визначаються як незначні. Угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянок надр із незначними запасами корисних копалин.

Стаття 1 Закону України від 14.09.99 р. №1039-XIV  "Про угоди про розподіл продукції" (далі - Закон) подає визначення: незначні запаси корисних копалин - це запаси корисних копалин, що визначаються за критеріями, які встановлюються Кабінетом Міністрів України, - що і зроблено Постановою.

Переваги незначних родовищ корисних копалин полягають у тому, що, відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону, за рішеннями Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянок надр із незначними запасами корисних копалин, що підтверджується висновками відповідних державних органів.

У разі якщо інвестор, який має на 1 липня 1999 року ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода за рішенням Кабінету Міністрів України також може бути укладена без проведення конкурсу.

На жаль, Постанова не містить критерії для визначення незначних родовищ нафти, природного газу та газового конденсату, тож може видатися, що в Україні всі родовища зазначених корисних копалин є значними, а це зовсім не так. Також немає родовищ граніту, будівельного каменю тощо.

Таким чином, разом з прийняттям Постанови та Закону України від 08.06.2000 р. №1807-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (див. "Документи для роботи" №29/2000), яким внесено зміни одразу до 18 законів та кодексів щодо приведення їх у відповідність до законодавства про угоди про розподіл продукції, в Україні фактично створено всі передумови для укладання угод про розподіл продукції.

Щоправда, в Україні ще немає Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, який затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Міжвідомчої комісії та відповідних центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин). Перелік має бути опублікований в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації.

Інвестор може звернутися до Кабінету Міністрів України або Міжвідомчої комісії з пропозицією про вирішення питання щодо включення певної ділянки надр до цього Переліку. Про результати розгляду поданої пропозиції інвестора повідомляють не пізніше тримісячного строку.

Включення певної ділянки надр до Переліку здійснюється за будь-яким із таких критеріїв:

збитковість для користувачів надрами та держави продовження розробки родовищ корисних копалин, яка обумовлена об'єктивними факторами, у разі коли розробка такого родовища може забезпечити істотний обсяг видобування корисних копалин, а консервація чи ліквідація об'єкта розробки може призвести до негативних соціальних наслідків та фінансових (матеріальних) втрат;

відсутність державного фінансування і технічних засобів для освоєння нових великих родовищ корисних копалин, за рахунок освоєння яких забезпечується рівень видобування корисних копалин загалом по Україні, необхідний для соціального розвитку й економічної безпеки України;

необхідність залучення спеціальних високозатратних технологій розробки важкодобувних і значних за обсягом запасів корисних копалин, що знаходяться у складних гірничо-геологічних умовах або є залишковими для родовищ, що розробляються, а також необхідність запобігання втратам паливно-енергетичної та мінеральної сировини в надрах;

необхідність забезпечення регіонів власною паливно-енергетичною сировиною, створення нових робочих місць в районах, де зайнятість населення знаходиться на низькому рівні;

необхідність впровадження новітніх технологій, обладнання, передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку, розвідки та розробки перспективних малодосліджених родовищ корисних копалин;

необхідність освоєння родовищ корисних копалин, розробка яких ведеться в особливо складних умовах (ділянки надр і родовищ у морських акваторіях, родовищ з важкодобувними та виснаженими запасами або в районах з не встановленою нафтогазоносністю);

необхідність дорозвідки, додаткової чи поглибленої розвідки ділянки надр.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua