Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

26. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань отримання спирту етилового та здійснення контролю за його цільовим використанням

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 р. №1129
Чинна з 14.07.2000 р.

Коментар ДК:


СУТТЄВО

У зв'язку зі зміною валюти для обчислення ставки акцизного збору на спирт етиловий (з євро на гривні) внесено зміни в бланки на отримання та контроль за використанням спирту етилового.


1. У Постанові Кабінету Міністрів України від 05.07.99 р. №1197 "Про порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами підприємницької діяльності, вітчизняними товаровиробниками спирту етилового і здійснення контролю за його цільовим використанням"* ("Офіційний вісник України", 1999 р., №27, с. 1335, №47, с. 2299):

у додатках 3 і 4 до Порядку отримання закладами та установами охорони здоров'я спирту етилового і здійснення контролю за його цільовим використанням слова і цифри "за ставкою 0,2 ЕКЮ" замінити словами і цифрами "за ставкою 1,2 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту";

у Порядку отримання вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виготовлення лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів і препаратів, та здійснення контролю за його цільовим використанням:

- у додатку 5 слова і цифри "у тому числі за ставкою 0,2 ЕКЮ" виключити;

- у додатках 6 і 7 слова і цифри "за ставкою 0,02 ЕКЮ" замінити словами і цифрами "за ставкою 0,12 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту";

- у додатку 7 позицію "із сплатою акцизного збору за ставкою 0,2 ЕКЮ тис. дал тис. гривень" виключити.

2. У Порядку отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується вітчизняними товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.98 р. №1429** ("Офіційний вісник України", 1998 р., №37, с. 1357; 1999 р., №3, с. 98, №47, с. 2299):

у додатках 1 і 2 слова і цифри "за ставкою 0,2 ЕКЮ" замінити словами і цифрами "за ставкою 1,2 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту";

у додатках 1 і 3 слова "як платник акцизного збору" замінити словами "як платник податків";

у додатках 3 і 4 слова і цифри "за ставкою 0,02 ЕКЮ" замінити словами і цифрами "за ставкою 0,12 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту".

3. У Порядку отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який використовується для виготовлення продукції з його вмістом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.99 р. №342 ("Офіційний вісник України", 1999 р., №10, с. 392):

у додатку 1 слова "як платник акцизного збору" замінити словами "як платник податків";

у додатках 1 і 2 слова і цифри "за ставкою 0,02 ЕКЮ" замінити словами і цифрами "за ставкою 0,12 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту".


Примітки:

*Тематичну добірку "Алкоголь, тютюн" див. у "ГК" №45/99.

**Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується вітчизняними товаровиробниками для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.09. 98 р. №1429, див. у "ГК" №50/99


Коментар ДК:

У зв'язку із зміною валюти для обчислення ставок акцизного збору на спирт етиловий внесено зміни до бланків на отримання та контроль за його використанням

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua