Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

27. Про внесення зміни до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності

Постанова НКРЕ України від 01.08.2000 р. №804

Зареєстрована в Мін'юсті України 08.08 2000 р. за №486/4707
Чинна з 19.08.2000 р.


СУТТЄВО

Інформація про місце і час проведення засідань, перелік питань, що виносяться на розгляд Національної комісії регулювання електроенергетики при видачі ліцензій, публікується в засобах масової інформації за 10 днів до дати проведення засідання.


Відповідно до Указу Президента України від 14.03.95 р. №213 "Про забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (із змінами і доповненнями, внесеними указами Президента України від 21.04.98 р. №335 і від 01.02.99 р. №108) і Положення про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99 р. №753, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Внести до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.99 р. №1305 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.10.99 р. за №738/4031, таку зміну:

пункт 10.3 викласти в редакції:

"10.3. Інформація про місце і час проведення засідань, перелік питань, що виносяться на розгляд Комісії, публікується в засобах масової інформації за 10 днів до дати проведення засідання.

На засідання НКРЕ можуть бути запрошені представники Мінпаливенерго та Антимонопольного комітету України, інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади, якщо при розгляді питань, що винесені на засідання, необхідна їх участь".

Попередня редакція пункту 10.3 Інструкції

10.3. Інформація про місце і час проведення засідань НКРЕ публікується в засобах масової інформації.

Голова комісії О. ГРИДАСОВ
 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua