Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

28. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. №599

Постанова КМУ від 11.08.2000 р. №1260

Чинна з 11.08.2000 р. до 01.01.2001 р. Коментар ДК:


СУТТЄВО

Держадміністраціям Сумської, Чернігівської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської та Чернігівської областей дозволено до 01.01.2001 р. використовувати для власних потреб 15% нафти, що видобувається у цих регіонах, на умовах передоплати.


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. №599 "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля"* ("Офіційний вісник України", 2000 р., №14, с. 567) такі зміни і доповнення:

а) доповнити підпункт "а" пункту 5 постанови новим третім абзацом такого змісту:

"15-відсоткового обсягу нафти, видобутої на території Сумської, Чернігівської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської та Чернівецької областей, що передається державним адміністраціям цих областей для забезпечення їх потреб, і постачання якої здійснюється на підставі укладення прямих договорів купівлі-продажу за умови попередньої оплати протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу цієї нафти за середньозваженими цінами, що склалися на попередньому аукціоні з її продажу, з аналогічними умовами поставки по відповідних регіонах";

у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

б) останній абзац пункту 5 викласти у такій редакції:

"Порядок та умови реалізації нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, визначені в Положенні, затвердженому цією постановою, застосовуються до угод, зазначених у абзаці третьому підпункту "а" цього пункту, при невиконанні або частковому виконанні умов щодо попередньої оплати, а також можуть застосовуватися до угод, в яких продавцями та/або покупцями виступають за власним бажанням інші, ніж зазначені у цьому пункті, особи";

Попередня редакція останнього абзацу пункту 5 Постанови

Порядок та умови реалізації нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, визначені в Положенні, затвердженому цією постановою, можуть застосовуватися також до угод, в яких продавцями та/або покупцями виступають за власним бажанням інші, ніж зазначені в цьому пункті, особи.

в) в абзаці другому пункту 34 і абзаці першому пункту 36 Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, затвердженого зазначеною постановою, слово "біржі" замінити словом "продавця";

г) термін дії цієї постанови до 1 січня 2001 року.

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

Примітки:

*Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 р. №599, надруковане в "ДК" №17/2000.


Коментар ДК:

Нафтовидобувні області можуть до 1 січня 2001 року залишити собі 15 відсотків видобутої нафти на умовах передоплати, а не придбавати її на аукціонах

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua