Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

29. Про розрахунки за спожиту електричну енергію

Лист НБУ від 03.08.2000 р. №25-111/1532-5236


СУТТЄВО

НБУ нагадує про заборону приймати до виконання розрахункові документи на сплату коштів за електроенергію, в яких зазначені будь-які інші рахунки, крім розподільчих рахунків, відкритих в установах Ощадного банку. У разі відсутності в регіоні на районному рівні установ Ощадного банку НБУ повинен забезпечити наявними установами банків регіону збір коштів за спожиту електроенергію. Слідкуйте за змінами в реквізитах розподільчих рахунків через установи власних банків.


Проаналізувавши надані територіальними управліннями Національного банку України результати перевірок установ банків, в яких відкриті рахунки постачальникам електричної енергії за регульованим тарифом (та їх структурним підрозділам), з питань зарахування коштів за спожиту електричну енергію виключно на розподільчі рахунки та своєчасного і повного їх розподілу згідно з алгоритмом НКРЕ, зазначаємо, що в цілому намітилась позитивна тенденція в розрахунках за спожиту електричну енергію, зокрема, значно зросла сума надходжень на розподільчий рахунок ДП "Енергоринок".

Однак сума надходжень за спожиту електроенергію на розподільчий рахунок ДП "Енергоринок" могла б бути значно більшою, якби енергопостачальники та установи банків у повній мірі дотримувались вимог чинного законодавства з питань розрахунків за спожиту електроенергію.

Так:

1) Незважаючи на неодноразові вказівки Національного банку України щодо недопущення установами банків випадків зарахування коштів за спожиту електроенергію на поточні рахунки енергопостачальників, такі непоодинокі випадки продовжують мати місце.

2) Окремі установи банків допускають порушення встановленого алгоритму розподілу коштів та несвоєчасне їх перерахування. Зокрема, із розподільчих рахунків здійснюється оплата за розрахунково-касове обслуговування клієнта, утримується комісійна винагорода тощо.

3) З набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"* енергопостачальникам та їх структурним підрозділам для здійснення розрахунків за спожиту електричну енергію розподільчі рахунки відкриті в установах Ощадного банку (який визначений як уповноважений). Право на обслуговування розподільчих рахунків, розподіл коштів, що надходять на них та їх перерахування належить тільки Ощадному банку України.

Разом з тим, окремі установи банків не проінформували своїх клієнтів щодо зміни номерів розподільчих рахунків для зарахування коштів за спожиту електричну енергію, не переуклали угоди із енергопостачальниками на розрахунково-касове обслуговування, і, як наслідок, кошти за спожиту електричну енергію продовжують надходити на відкриті раніше розподільчі рахунки. Наявність двох розподільчих рахунків та подвійний розподіл коштів, які надходять на ці рахунки за спожиту електричну енергію, суперечить Закону України "Про електроенергетику".

Зарахування коштів на раніше відкриті розподільчі рахунки спричинює затримку в розрахунках від 1 до 5 днів, що, в свою чергу, призводить до безпідставного виникнення дебіторсько-кредиторської заборгованості.

Зважаючи на вищевикладене та беручи до уваги те, що починаючи із серпня НКРЕ надає алгоритм розподілу коштів тільки уповноваженому банку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 р. №1137 - Ощадний банк України), зобов'язуємо:

I. Керівників установ банків:

1) Не приймати до виконання розрахункові документи на сплату коштів за електроенергію, в яких зазначені будь-які інші рахунки, крім розподільчих рахунків, відкритих в установах Ощадного банку.

2) Встановити контроль за дотриманням алгоритму розподілу коштів і не допускати нецільового використання коштів, що надходять на розподільчі рахунки.

3) Провести роботу з постачальниками електричної енергії щодо закриття ними в місячний термін розподільчих рахунків, які відкриті в інших, крім уповноваженого, установах банків.

4) Довести до відома всіх клієнтів банку номери розподільчих рахунків, які відкриті в уповноваженому банку, для зарахування коштів за спожиту електроенергію.**

5) Проінформувати клієнтів щодо необхідності ініціювати питання переоформлення угод, укладених із постачальниками електричної енергії із зазначенням в них номерів розподільчих рахунків, відкритих в установах Ощадного банку, як це передбачено чинним законодавством.

6) Враховуючи специфіку прийняття платежів за спожиту електроенергію від населення, у разі коли у наданій на оплату квитанції номер розподільчого рахунка надрукований друкарським способом чи вписаний від руки і не відповідає номеру розподільчого рахунка, відкритого в установі Ощадного банку і оприлюдненого в засобах масової інформації, установа банку приймає таку квитанцію до виконання і робить виправлення на правильний номер розподільчого рахунка.

Відповідальність за правильність зроблених виправлень номера розподільчого рахунка покладається на керівника установи банку.

II. Керівників територіальних управлінь:

1) У разі відсутності в регіоні на районному рівні установ Ощадного банку забезпечити наявними установами банків регіону збір коштів за спожиту електроенергію та їх перерахування в повному об'ємі на розподільчі рахунки постачальників електричної енергії, відкриті в установах Ощадного банку України.

2) Провести перевірку установ банків (окрім установ Ощадного банку) з питання закриття розподільчих рахунків. Про результати перевірки повідомити Департамент платіжних систем (електронна адреса [email protected]) до 25 вересня 2000 року.

Заступник голови П. СЕНИЩ

Примітки:

*Закон України від 22.06.2000 р. №1821-III "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" див. у "ДК" №29/2000.

**Банки повинні довести до відома всіх клієнтів банку номери розподільчих рахунків, які відкриті в уповноваженому банку, для зарахування коштів за спожиту електроенергію. Необхідності ініціювати переоформлення угод, укладених із постачальниками електричної енергії із зазначенням в них номерів розподільчих рахунків, відкритих в установах Ощадного банку.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua