Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

 

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

Приклади
визначення орендарем суми фінансових витрат та її розподілу між відповідними
звітними періодами

Приклад 1

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах:

строк оренди - 3 роки починаючи з 2 січня 2001 року;

орендна ставка відсотка становить 24% річних;

мінімальні орендні платежі - 300000 (50000 х 6) сплачуються один раз на півроку (2 січня і 1 липня);

після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВA) орендаря розраховується за формулою:
 
1
 
ТВА = A х [1 + (1-
---------------
) : i],
 
(1 + i)n -1
 


де A - сума мінімального орендного платежу, що сплачується регулярно (ануїтет);
n - кількість періодів, за які сплачується орендна плата і нараховуються відсотки;
i - ставка відсотка для вказаного періоду.

Отже,
 
1
 
ТВА = A х [1 + (1-
---------------
) : i]= 50000 х 4,60477 = 230238 грн.
 
(1 + i)n -1
 

Загальна сума фінансових витрат дорівнює:

50000 х 6 - 230238 = 300000 - 230238 = 69762 грн.

Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів

грн
Дата

 

Орендні платежі
Залишок зобов'язання з оренди на кінець періоду

 

Мінімальна сума орендних платежів, що сплачується регулярно (ануїтет)
Фінансові витрати*
За устатку- вання**
1
2
3
4
5
2 січня 2001
50000
-
50000
180238
1 липня 2001
50000
21629
28371
151867
2 січня 2002
50000
18224
31776
120091
1 липня 2002
50000
14411
35589
84502
2 січня 2003
50000
10140
39860
44642
1 липня 2003
50000
5358***
44642
0
Разом
300000
69762
230238
-


* Визначається як добуток залишку зобов'язання з оренди на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка за період (24% : 2 = 12 %).

** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових витрат.

*** Визначається з урахуванням залишку зобов'язання з оренди (50000 - 44642).


Приклад 2

Зберігаються умови прикладу 1, але орендні платежі сплачуються в кінці кожного періоду (півріччя).

Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів розраховується за формулою:
 
1
 
ТВА = A х [ (1-
---------------
) : i],
 
(1 + i)n
 
 
1
 
ТВА = 50000 х [ (1-
---------------
) : 0,12]= 50000 х 4,11141 = 205570.
 
(1 + 0,12)6
 

Загальна сума фінансових витрат дорівнює:

50000 х 6 - 205570 = 300000 - 205570 = 94430 грн.

Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів

грн
Дата
Орендні платежі
Залишок зобов'язання з оренди на кінець періоду

 

Мінімальна сума орендних платежів, що сплачується регулярно (ануїтет)
Фінансові витрати*
За устатку- вання**
1
2
3
4
5
2 січня 2001
-
-
-
205570
30 червня 2001
50000
24668
25332
180238
31 грудня 2001
50000
21629
28371
151867
30 червня 2002
50000
18224
31776
120091
31 грудня 2002
50000
14411
35589
84502
30 червня 2003
50000
10140
39860
44642
31 грудня 2003
50000
5358***
44642
0
Разом
300000
94430
205570
-


* Визначається як добуток залишку зобов'язання з оренди на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка за період (24% : 2 = 12 %).

** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових витрат.

*** Визначається з урахуванням залишку зобов'язання з оренди (50000 - 44642).

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua