Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

 

Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

Приклад
визначення орендарем суми фінансового доходу
та її розподілу між відповідними звітними періодами

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах:

справедлива вартість об'єкта фінансової оренди 164456 грн;

строк оренди - 3 роки починаючи з 2 січня 2001 року;

орендна ставка відсотка становить 24% річних;

мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку (30 червня і 31 грудня);

після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.

Теперішня вартість суми мінімальних орендних (дорівнює справедливій вартості об'єкта) платежів розраховується за формулою:
 
1
 
ТВА = A х [ (1-
---------------
) : i],
 
(1 + i)n
 
 
1
 
A =ТВA х [(1-
---------------
) : 0,12]-1 = 164456 х (1/4,11141) = 40000 грн.
 
(1 + 0,12)6
 

Таким чином, мінімальні орендні платежі становлять 240000 грн (40000 х 6).

Фінансовий дохід дорівнює:

40000 х 6 - 164456 = 240000 - 164456 = 75544 грн.

Розрахунок фінансових доходів у складі орендних платежів

грн

Дата
Орендні платежі
Залишок зобов'язання з оренди на кінець періоду

 

Мінімальна сума орендних платежів, що сплачується регулярно (ануїтет)
Фінансові витрати*
За устатку- вання**

 

1
2
3
4
5
2 січня 2001
-
-
-
164456
30 червня 2001
40000
19735
20265
144191
31 грудня 2001
40000
17303
22697
121494
30 червня 2002
40000
14579
25421
96073
31 грудня 2002
40000
11529
28471
67602
30 червня 2003
40000
8112
31888
35714
31 грудня 2003
40000
4286***
35714
0
Разом
240000
75544
164456
-


* Визначається як добуток залишку заборгованості орендаря на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка за період (24 % : 2 = 12 %).

** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та фінансового доходу.

*** Визначається з урахуванням залишку заборгованості орендаря (40000 - 35 714).

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua