Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

3. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю

Наказ ФДМУ від 12.07.2000 р. №1439

Зареєстровано в Мін'юсті України 27.07.2000 р. за №450/4701
Чинний з 07.08.2000 р.


СУТТЄВО

При відчуженні основних засобів, що є державною власністю, погодження галузевого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади подається до Фонду держмайна за його вимогою (у разі, якщо відчуження державного майна здійснюється з дозволу Фонду держмайна. Отримані при продажу орендованого майна кошти використовуються згідно з договором оренди, а у разі невизначенності - зараховуються до Державного фонду приватизації.


З метою вдосконалення порядку відчуження основних засобів, що є державною власністю, приведення його у відповідність до чинного законодавства наказую:

1. Внести до Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю,* затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.07.99 р. №1477 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.99 р. за №573/3866, такі зміни та доповнення:

1.1. У пункті 6.8 в абзаці першому словосполучення "(подається до ФДМ)" замінити словосполученням "(подається до ФДМ за його вимогою)".

1.2. Абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:

"Одержані внаслідок відчуження майна кошти (за вирахуванням плати за послуги та компенсації орендареві невід'ємних поліпшень, суми яких мають бути погоджені з орендодавцем) є державною власністю і використовуються відповідно до вимог договору оренди або зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації (у разі невизначеності в договорі оренди)".

Попередня редакція абзацу першого пункту 18 Положення

Одержані внаслідок відчуження майна кошти (за вирахуванням плати за послуги та компенсації орендареві невід'ємних поліпшень, суми яких мають бути погоджені з орендодавцем) є державною власністю і зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації.

2. Директору Департаменту індивідуального продажу Зеленському В. В. забезпечити в установленому порядку реєстрацію змін та доповнень до Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Фонду Кальніченка Л. Ф.

В. о. голови Фонду М. ЧЕЧЕТОВ

Примітки:

*Закон України від 18.05.2000 р. N1723-III "Про Державну програму приватизації" див. у "ДК" №28/2000.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua