Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

30. Про внесення доповнень до рішення Комісії від 29.07.98 р. №93 "Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні"

Рішення ДКЦПФР від 25.05.2000 р. №65

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.06.2000 р. за №360/4581
Чинне з 01.07.2000 р.


СУТТЄВО

Особи, які бажають займатися професійною діяльністю на ринку цінних паперів, додатково до комплекту документів для видачі сертифіката повинні подавати копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію.


Відповідно до рішення Комісії від 16.12.99 р. №263 "Щодо встановлення розмірів плати за реєстрацію фондової біржі, торговельно-інформаційної системи, саморегулівної організації, правил фондової біржі та іншого організаційно оформленого ринку цінних паперів, за реєстрацію документів для сертифікації особи, що здійснює професійну діяльність з цінними паперами в Україні",* погодженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 р. №152-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2000 р. за №231/4452, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Внести до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні (далі - Положення), затвердженого рішенням Комісії від 29.07.98 р. №93 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.98 р. за №631/3071, такі доповнення:

1.1. Пункт 3.1 Положення після підпункту "е" доповнити новим підпунктом "є":

є) копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію документів для сертифікації особи, що здійснює професійну діяльність з цінними паперами в Україні.**

1.2. У заяві-анкеті (додаток 3 Положення) перелік документів, наданих для сертифікації, доповнити новим записом:

- копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію документів для сертифікації особи, що здійснює професійну діяльність з цінними паперами в Україні.

2. Управлінню розвитку законодавства та взаємодії з державними органами (М. Бурмака) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

3. Сектору по роботі з громадськістю (Л. Шевкіна) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії С. Бірюка.

Голова Комісії О. МОЗГОВИЙ

Примітки:

*Рішення ДКЦПФР від 16.12.99 р. №263 "Щодо встановлення розмірів плати за реєстрацію фондової біржі, торговельно-інформаційної системи..." див. у "ДК" №20/2000.

** Сертифікації підлягають особи, які безпосередньо здійснюють або мають намір безпосередньо здійснювати операції на ринку цінних паперів, а також керівні посадові особи юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів і мають відповідний дозвіл Комісії. Сертифікат за встановленою формою видає ДКЦПФР терміном на 3 роки, і він чинний на всій території України.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua