Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

Закон України від 13 .07. 2000 р. №1926-III

Опублікований в "ГУ" 15.08.2000 р.

Чинний з 15.08.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Право на пільги зі сплати податків і зборів, яке підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають відповідно до законів України з питань оподаткування, застосовується за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, а не за переліком Кабміну. За наявності дозволу діє звільнення від плати за землю. Інваліди, незалежно від групи інвалідності, звільняються від сплати податку з власників транспортних засобів - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см.


З метою забезпечення належних умов для життєдіяльності інвалідів, створення необхідних економічних умов для функціонування громадських організацій інвалідів, підприємств та організацій, де працюють інваліди, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Доповнити Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ("Відомості Верховної Ради УРСР", 1991 р., №21, с. 252; "Відомості Верховної Ради України", 1994 р., №45, с. 404; 1996 р., №52, с. 301) статтями 141 142, 143 такого змісту:

"Стаття 141. Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів1 (далі - Комісія).

Комісія є спеціальним уповноваженим державним органом, створеним з метою визначення доцільності надання державної допомоги громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам і організаціям у вигляді пільг з оподаткування, фінансової допомоги, кредитування, надання пріоритетів при розміщенні державного замовлення та в інших формах, а також здійснення обліку і контролю за використанням такої допомоги.

Положення про міжвідомчу Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та типове положення про регіональні комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До складу Комісії входять по одному представнику від Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду України соціального захисту інвалідів, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України із земельних ресурсів, народний депутат України - представник профільного Комітету Верховної Ради України з питань соціального захисту інвалідів та представник, делегований громадськими організаціями інвалідів.

Співголовами Комісії за посадою є міністр праці та соціальної політики України та голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

Комісія має регіональні (територіальні) органи - комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

До складу регіональних (територіальних) комісій входять по одному представнику від відповідних управлінь Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду України соціального захисту інвалідів, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України із земельних ресурсів, представник комітету (комісії) з питань соціального захисту інвалідів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та представник, делегований громадськими організаціями інвалідів.

Співголовами регіональних (територіальних) комісій є відповідно заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та голови профільних комісій з питань соціального захисту інвалідів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Стаття 142. Рішення про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів приймається Комісією на підставі таких документів, які подаються на її розгляд відповідною громадською організацією:

заяви;

свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації інвалідів та підприємства і організації, що засновані такою громадською організацією;

нотаріально завірених копій установчих документів громадської організації інвалідів та підприємства і організації, що засновані такою громадською організацією;

довідки про включення громадської організації інвалідів та підприємства і організації, заснованих такою громадською організацією, до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

бізнес-плану діяльності підприємства і організації громадської організації інвалідів;

обгрунтування значимості підприємства та організації громадської організації інвалідів для соціального захисту інвалідів;

довідки органу соціального захисту інвалідів про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації громадської організації інвалідів;

висновку регіональної комісії щодо обгрунтованості надання пільг (крім підприємств, установ та організацій всеукраїнських організацій інвалідів та підприємств і організацій, які мають за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних плат та загальну кількість працюючих не більше 25 чоловік).

Рішення комісії про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування або відмову в ньому має бути вмотивованим та базуватися на аналізі соціальної значимості відповідної громадської організації інвалідів та її підприємства чи організації та можливості працевлаштування інвалідів.

Регіональні комісії мають право приймати рішення щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, які отримали за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних плат та мають загальну кількість працюючих не більше 25 чоловік.2

Стаття 143. Рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємству та організації громадських організацій інвалідів приймається Комісією у разі:

отримання заяви від громадської організації інвалідів щодо скасування зазначеного дозволу;

подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством або організацією;

ліквідації підприємства, організації".

2. Пункт 3 статті 12 Закону України "Про плату за землю" ("Відомості Верховної Ради України", 1996 р., №45, с. 238; 1997 р., №47, с. 294; 1999 р., №15, с. 83, №18, с. 140, №32, с. 264, №38, с. 352, №39, с. 356; 2000 р., №2, с. 16, із змінами, внесеними Законом України від 11 травня 2000 року №1715-III) викласти у такій редакції:

"3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Попередня редакція пункту 3 статті 12 Закону

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно зі списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, підприємства, об'єднання та організації товариств сліпих і глухих України, громадські організації інвалідів України та їх об'єднання.

3. Пункт "в" частини першої статті 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ("Відомості Верховної Ради України", 1997 р., №15, с. 117; 1999 р., №40, с. 361) викласти у такій редакції:

"в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м".3

Попередня редакція пункту "в" частини першої статті 4 Закону

в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см (для інвалідів I і II груп незалежно від об'єму циліндрів двигуна) або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м.

4. У Законі України "Про податок на додану вартість" ("Відомості Верховної Ради України", 1997 р., №21, с. 156, №51, с. 305; 1998 р., №14, с. 55, №17, с. 83, №20, с. 100, №36-37, с. 244; 2000 р., №2, с. 14, №20, с. 149):

а) підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 викласти в такій редакції:

"5.2.1. продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, яка надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Податкова звітність таких підприємств та організацій надається у порядку, передбаченому центральним органом податкової служби України";

Попередня редакція підпункту 5.2.1 Закону про ПДВ

5.2.1. продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів, підприємствами, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Перелік всеукраїнських громадських організацій інвалідів, на підприємства яких поширюється ця пільга, затверджується Кабінетом Міністрів України. Податкова звітність таких підприємств здійснюється у порядку, встановленому центральним податковим органом України.

Дія цього підпункту не поширюється на операції з продажу товарів (робіт, послуг), зазначених в підпункті 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 цього Закону.

б) підпункт 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 викласти у такій редакції:

"6.2.8. продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, визначеними у підпункті 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 цього Закону.

Рішення про застосування цієї норми приймається такими підприємствами та організаціями самостійно один раз на рік. Заяву про своє рішення з цього питання підприємство та організація - платники податку подають відповідному органу податкової служби не пізніше ніж за один місяць до початку календарного року (для новостворених підприємств та організацій - не пізніше одного місяця до початку звітного кварталу)".

Попередня редакція підпункту 6.2.8 Закону про ПДВ

6.2.8. продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком підакцизних товарів, посередницької та рекламної діяльності, грального бізнесу, підприємствами, що засновані Українським товариством глухих та майно яких є їх повною власністю, іншим платникам податку. Зазначена норма поширюється тільки на підприємства, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих та фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 40 відсотків суми загальних виплат на оплату праці, що включається до складу валових витрат виробництва (обігу).

Порядок віднесення товарів (робіт, послуг) до власного виробництва підприємств, заснованих Українським товариством глухих, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ("Відомості Верховної Ради України", 1997 р., №27, с. 181; 1998 р., №2, с. 7, №10, с. 35, №18, с. 94; 1999 р., №39, с. 357):

а) пункт 4.2 статті 4 після підпункту 4.2.15 доповнити новим підпунктом 4.2.16 такого змісту:

"4.2.16. Кошти або майно, що надаються у вигляді безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 7.12 статті 7 цього Закону".4

У зв'язку з цим підпункт 4.2.16 вважати підпунктом 4.2.17;

б) пункт 7.12 статті 7 викласти у такій редакції:

"7.12. Особливості оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту, реєструються у відповідному органі податкової служби у порядку, передбаченому для платників цього податку".

Попередня редакція пункту 7.12 Закону про оподаткування прибутку підприємств

7.12. Особливості оподаткування підприємств громадських організацій інвалідів

7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків від суми витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат.

Перелік всеукраїнських громадських організацій інвалідів, на підприємства яких поширюється ця пільга, затверджується Кабінетом Міністрів України.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України за участю Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів до 1 серпня 2000 року створити міжвідомчу Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та затвердити положення про її діяльність.

4. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити порядок одержання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, яким надано пільги з оподаткування до прийняття цього Закону.

5. Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, які користувалися пільгами з оподаткування до набрання чинності цим Законом, продовжується пільговий режим оподаткування до одержання ними дозволу на право користування пільгами з оподаткування, наданого міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів згідно з нормами цього Закону, але не пізніше 1 січня 2001 року.5

6. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 2000 року:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

Примітки:

1Регіональні комісії мають право приймати рішення про надання дозволу на право користування пільгами щодо підприємств та організацій інвалідів, які отримали за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних плат (991200 грн) та мають загальну кількість працюючих не більше 25 осіб.

2Підприємства громадських організацій інвалідів звільняються від плати за землю на підставі дозволу Комісії.

3Інваліди незалежно від групи інвалідності звільняються від сплати податку з власників транспортних засобів - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, мотоцикла - 650 куб. см.

4Кошти або майно, що надаються у вигляді безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та їхнім підприємствам, не включаються до їхнього валового доходу.

5Підприємства та організації інвалідів, які користувалися пільгами з оподаткування до набрання чинності цим Законом, застосовують пільговий режим без одержання відповідного дозволу до 1 січня 2001 року.


Коментар ДК:

Будь-які підприємства громадських організацій інвалідів для отримання податкових пільг повинні пройти міжвідомчу комісію

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua