Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

5. Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

Постанова КМУ від 11.08.2000 р. №1261

Чинна з 11.08.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Остаточний річний розрахунок за збором за забруднення навколишнього природного середовища треба подавати до 15 лютого року, наступного за звітним, а сам збір за підсумками року сплачувати до 20 лютого. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають збір за забруднення навколишнього середовища до складу витрат виробництва (обігу), а не сплачують його за рахунок доходу.


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору,* затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №303 ("Офіційний вісник України", 1999 р., №9, с. 347), такі зміни:

1) пункти 9 - 11 викласти у такій редакції:

"9. Розрахунки збору, який підлягає щоквартальній сплаті, подаються платниками органам державної податкової служби до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за місцезнаходженням платника.

Остаточний річний розрахунок збору подається платниками до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника (за попереднім погодженням з органами Мінекоресурсів) до 15 лютого року, що настає за звітним.

10. Збір сплачується платниками за їх місцезнаходженням до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а остаточна сплата збору за звітний рік здійснюється до 20 лютого року, що настає за звітним.

11. Сплата збору здійснюється платниками двома платіжними дорученнями: 30 відсотків до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і 70 відсотків до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища з наступним їх розподілом у такому співвідношенні:

20 відсотків загальної суми збору - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки;

50 відсотків загальної суми збору - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки.

У містах Києві та Севастополі зазначені 70 відсотків загальної суми збору спрямовуються до фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджетів міст Києва і Севастополя, на окремі рахунки.

Підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 р. до 1 січня 2002 р., сплачують збір двома платіжними дорученнями: 10 відсотків до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і 20 відсотків до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища з наступним їх розподілом у такому співвідношенні:

10 відсотків загальної суми зборів - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки;

10 відсотків загальної суми збору - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки.

Решту 70 відсотків загальної суми зборів зазначені підприємства використовують самостійно для виконання природоохоронних заходів";

Попередня редакція пунктів 9-11 Порядку

9. Щорічні розрахунки збору, що підлягає сплаті в наступному році, подаються платниками до органів державної податкової служби за попереднім погодженням з органами Мінекобезпеки до 1 липня поточного року.

Розрахунки збору, що підлягає щоквартальній сплаті, подаються платниками до органів державної податкової служби до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Остаточний річний розрахунок збору подається платниками до органів державної податкової служби (за попереднім погодженням з органами Мінекобезпеки) у 10-денний термін після подання юридичними та фізичними особами річної статистичної звітності про кількість викидів, скидів, розміщення відходів та використаного пального.

10. Збір сплачується платниками щокварталу відповідно до фактичних обсягів викидів (для стаціонарних джерел забруднення), скидів, розміщення відходів та кількості використаного пального (для пересувних джерел забруднення) до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Остаточна сплата збору за звітний рік провадиться платниками відповідно до фактичних обсягів викидів, скидів, розміщення відходів та кількості використаного пального (для пересувних джерел забруднення) у 10-денний термін після подання платниками збору річної статистичної звітності про кількість викидів, скидів, розміщення відходів та використаного пального.

Остаточний розрахунок збору за звітний рік і сплата його здійснюються платниками, які не подають річної статистичної звітності, за довідками про фактичні обсяги викидів, скидів, розміщення відходів та використаного пального, що подаються до 15 січня органам державної податкової служби, за попереднім погодженням з органами Мінекобезпеки.

11. Збори за забруднення навколишнього природного середовища платники (крім розташованих у містах загальнодержавного значення) перераховують у таких розмірах:

20 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки;

50 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки;

30 відсотків - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету України, на окремий рахунок.

Платники збору, розташовані у містах Києві та Севастополі, збори за забруднення навколишнього природного середовища перераховують у таких розмірах:

70 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі міських бюджетів, на окремі рахунки;

30 відсотків - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету України, на окремий рахунок.

2) в абзаці першому пункту 12 останнє речення викласти у такій редакції:

"Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають збір до складу витрат виробництва (обігу)".

Попередня редакція останнього речення абзацу першого пункту 12 Порядку

Фізичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності, сплачують цей збір за рахунок свого доходу.

2. Державній податковій адміністрації разом з Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством фінансів і Державним казначейством звірити у місячний термін стан розрахунків платників збору за забруднення навколишнього природного середовища з фондами охорони навколишнього природного середовища у складі відповідних бюджетів та узгодити суми переплат і заборгованості на 1 квітня 2000 р. для обліку цих сум в установленому порядку.

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

Примітки:

*Постанову КМУ від 01.03.99 р. №303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору" див. у "ГК" №17/99. Останні зміни до неї, затверджені Постановою КМУ від 27.10.99 р. №1984, див. у "ГК" №45/99.


Коментар ДК:

Річний розрахунок за збором за забруднення навколишнього природного середовища треба подавати до 15 лютого року, наступного за звітним, а сам збір за підсумками року сплачувати до 20 лютого

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua