Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

5. Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

Постанова КМУ від 11.08.2000 р. №1261

Коментар ДК:

Річний розрахунок за збором за забруднення навколишнього природного середовища треба подавати до 15 лютого року, наступного за звітним, а сам збір за підсумками року сплачувати до 20 лютого

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 р. №1261 "Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" (далі - Постанова) змінено: остаточний річний розрахунок за збором за забруднення навколишнього природного середовища треба подавати до 15 лютого року, наступного за звітним, а сам збір за підсумками року сплачувати до 20 лютого; тепер фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають збір за забруднення навколишнього середовища до складу витрат виробництва (обігу).

Відповідно до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. №303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору" (див. "Документи для роботи" №17/99) збір за забруднення навколишнього природного середовища справляється за:

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі - викиди) стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (далі - скиди);

розміщення відходів.

Постановою скасовано щорічні розрахунки збору, що підлягає сплаті в наступному році, що подаються платниками до органів державної податкової служби за попереднім погодженням з органами Мінекобезпеки до 1 липня поточного року. Однак залишено остаточний річний розрахунок збору, який подається платниками до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника (за попереднім погодженням з органами Мінекоресурсів).

Щоправда, тепер такий розрахунок треба подавати до 15 лютого року, наступного за звітним, а раніше він подавався у 10-денний термін після подання юридичними та фізичними особами річної статистичної звітності про кількість викидів, скидів, розміщення відходів та використаного пального.

Зокрема, форма №2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря", яка затверджена наказом Держкомстату України від 22.06.99 р. №211 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з лісового господарства та охорони навколишнього середовища" повинна подаватися до 3 липня виробничими об'єднаннями, підприємствами, організаціями та установами, які мають стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря.

Таким чином, фактично термін подання остаточного розрахунку за збором за забруднення навколишнього природного середовища зменшено на 5 місяців.

Те саме і з остаточним річним розрахунком за збором. Тепер остаточна сплата збору за звітний рік здійснюється до 20 лютого року, наступного за звітним, а раніше остаточна сплата також відбувалася у 10-денний термін після подання платниками збору річної статистичної звітності про кількість викидів, скидів, розміщення відходів та використаного пального. Як і раніше, власне збір сплачується платниками за їх місцезнаходженням до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Відмінено подання остаточного розрахунку збору за звітний рік і сплату його платниками, які не подають річної статистичної звітності, за довідками про фактичні обсяги викидів, скидів, розміщення відходів та використаного пального, що подаються до 15 січня органам державної податкової служби, за попереднім погодженням з органами Мінекобезпеки.

Змінено і порядок сплати збору. Тепер визначено, що збір за забруднення навколишнього середовища повинен сплачуватися двома платіжними дорученнями з розподілом 30 відсотків до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і 70 відсотків - до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища.

Постановою також змінено порядок розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що провадиться з 1 липня 1999 р. до 1 січня 2002 р.

Вони також сплачують збір двома платіжними дорученнями: 10 відсотків - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і 20 відсотків - до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища, але 70 відсотків загальної суми зборів ці підприємства використовують самостійно для виконання природоохоронних заходів.

Значне послаблення отримали підприємці - фізичні особи. Тепер фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають збір за забруднення навколишнього середовища до складу витрат виробництва (обігу), а раніше вони сплачували цей збір за рахунок свого доходу.

У зв'язку з прийняттям Постанови незабаром слід очікувати змін в Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, яка затверджена спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та ДПА України від 19.07.99 р. №162/379 і зареєстрована у Мін'юсті України 09.08.99 р. за №544/3837 (див. "Документи для роботи" №40/2000) з останніми змінами, які затверджено Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, ДПА України від 27.01.2000 р. №24/37 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища" (див. "Документи для роботи" №8/2000).

Останнім наказом змінено форму розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища: треба відображати несплачені суми збору станом на 1 січня 2000 року в розрізі бюджетів (державний, обласний та місцевий) незалежно від дати виникнення заборгованості.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua