Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

7. Про застосування окремих норм Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

Лист ДПАУ від 03.08.2000 р. №4420/6/15-1316

Коментар ДК:

ДПА України, на відміну від Вищого арбітражного суду, і надалі вважає, що внесення готівки до каси банку для перерахування на рахунок підприємства є безготівковою операцією і не підлягає патентуванню

Державна податкова адміністрація України Листом від 03.08.2000 р. №4420/6/15-1316 "Про застосування окремих норм Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (надалі - Лист) визнала, що внесення готівки до каси банку для перерахування на рахунок підприємства є безготівковою операцією і не підлягає патентуванню.

Нагадаємо, що Вищий арбітражний cуд України листом від 11.05.2000 р. №01-8/206 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов)" (див. "Документи для роботи" №23/2000) визнав, що розрахунки, які здійснюються через касу установи банку шляхом внесення готівки для зарахування на поточний рахунок юридичної особи, вважаються готівковими і, відповідно, що торговельна діяльність за такими розрахунками підлягає патентуванню.

Дійсно, порядок організації здійснення готівкових розрахунків із використанням національної валюти - гривні - регламентується Інструкцією НБУ №4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" та Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою НБУ від 02.02.95 р. №21.

Порядком, зокрема, визначено, що під час здійснення готівкових розрахунків підприємства (індивідуальні підприємці) - отримувачі готівкового платежу зобов'язані надати підприємствам (індивідуальним підприємцям) - платникам обліковий розрахунковий документ (податкову накладну, рахунок-фактуру, товарний чек, акт виконаних робіт, наданих послуг тощо), які б підтверджували здійснені платниками витрати готівки. У цьому разі отримувачем готівки є каса банку, яка і видає такий документ платнику готівки, а підприємство в розрахунку готівкою участі не бере.

Вдало мотивуючи тим, що пункт 6 названої Інструкції містить вичерпний перелік розрахункових документів, які застосовуються при здійсненні безготівкових розрахунків, а саме: платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, чек, акредитив, вексель, платіжна вимога, інкасове доручення (розпорядження), а безготівкові розрахунки між підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами здійснюються через банки шляхом перерахування коштів із застосуванням зазначених документів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а не внесення готівкою, ВАСУ зробив "залізний" висновок про "готівковість" операцій внесення коштів на рахунки підприємств.

Однак ДПА України, слава Богу, не погодилася з висновком ВАСУ і залишилася солідарною з НБУ, що і підтверджує Лист. Аргументація у неї сильніша. Дійсно, вносячи кошти, фізична особа робить готівкову операцію, однак кошти не потрапляють одразу на рахунок підприємства, а залишаються в касі банку (!) і лише потім робиться внутрібанківське проведення щодо зарахування коштів на рахунок підприємства, а всі проведення є безготівковими, тож і зарахування коштів з каси банку на рахунок підприємства є безготівковою операцією.

Таким чином, якщо кошти за проданий товар (надані послуги) вносяться покупцем до каси Ощадбанку або каси комерційного банку, то в такому разі суб'єкт підприємництва може здійснювати торговельну діяльність без придбання торговельного патенту.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua