Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Документи для роботи - Нові документи

8. Щодо визначення операцій при розрахунках за придбані товари (роботи, послуги)

Лист НБУ від 31.07.2000 р. №11-113/1152


СУТТЄВО

НБУ дотримується своєї точки зору в тому, що операція з внесення готівки на поточні рахунки підприємств фізичною особою є для фізичних осіб готівковою операцією, а для підприємств - безготівковою і тому не потребує патентування.


Департамент готівково-грошового обігу Національного банку України розглянув лист щодо надання роз'яснення про характер розрахункової операції при сплаті фізичними особами готівки коштів через касу установи банку юридичній особі за придбані у неї товари (виконані роботи, надані послуги) і повідомляє.

Як відомо, Національний банк України своїми листами від 15.04.99 р. №25-110/799 і від 27.11.98 р. №11-110/1778-8779* на адресу Державної податкової адміністрації України роз'яснив, що операція внесення фізичними особами готівки за придбані товари (надані послуги, виконані роботи) до кас установ банків для подальшого перерахування на поточні рахунки одержувачів платежів складається з двох частин: перша - це прийом установою банку готівки від фізичної особи, а друга - це перерахування коштів у готівковій формі з внутрішнього рахунка банку на рахунок одержувача коштів. Тому для фізичних осіб дана операція є готівковою, а для одержувача платежу вважається безготівковою.

Практично аналогічні роз'яснення на підставі вищезгаданих роз'яснень Національного банку були надані Державною податковою адміністрацією України в листі від 21.05.99 р. №7327/7/15-131 "Про застосування окремих норм Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"** (яке було доведено до відома і керівництва в роботі підвідомчим податковим органам при здійсненні контролю за стягуванням плати за торгові патенти).

При цьому зазначалося, що, у разі якщо кошти за проданий товар (надані послуги, виконані роботи) вносяться покупцем до каси Ощадбанку або каси комерційного банку, суб'єкт підприємництва може здійснювати торгову діяльність без придбання торгового патенту.

Водночас листом Вищого арбітражного суду України від 11.05.2000 р. 01-8/206 "Про деякі питання практики розв'язання спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, визначень, постанов)" визначено, що, оскільки зазначені операції не оформляються платіжними документами, визначеними Інструкцією №7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, - платіжним дорученням, платіжною дорученням-вимогою, чеком, акредитивом, векселем, платіжною вимогою, інкасовим дорученням (розпорядженням), - їх потрібно кваліфікувати як готівку.

Враховуючи, що у вищезгаданому листі ВАСУ висловлена протилежна позиція щодо визначення характеру таких розрахункових операцій, Національний банк України з метою правового врегулювання проблеми, що виникла, звернувся до Вищого арбітражного суду України з висловленням своєї принципової незгоди з приводу такого рішення і проханням про додатковий розгляд порушеного питання з урахуванням усіх його аспектів.

Виходячи з наведеного і з урахуванням того, що, згідно зі статтями 33 і 40 Закону України "Про Національний банк України", до повноважень НБУ належить відповідно визначення порядку ведення касових операцій підприємств і організацій і встановлення правил, форм і стандартів розрахунків юридичних і фізичних осіб, позиція Національного банку із зазначеного питання, викладена у вищезгаданих його роз'ясненнях, залишається незмінною.

Водночас з метою виключення неоднозначного тлумачення цього питання Національним банком України нині опрацьовуються інші можливі варіанти його урегулювання.

Директор Департаменту готівково-грошового обігу Н. ДОРОФЄЄВА

Примітки:

*Лист НБУ від 27.04.99 р. №11-113/623 "Щодо порядку організації здійснення готівкових розрахунків" див. у "ГК" №23/99.

**Лист НБУ від 27.04.99 р. №11-113/623 "Щодо порядку організації здійснення готівкових розрахунків" див. у "ГК" №23/99.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua