Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 23 по 29 серпня 2000 р.


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від 13.07.2000 р. №1882-III "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

  Закон виключив зі складу покупців об'єктів малої приватизації працівників органів приватизації та осіб, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю згідно з Законом Української РСР "Про підприємництво", у тому числі при використанні ними приватизаційних паперів.

  Приватизаційні папери виключено з обороту як платіжні документи при здійсненні операцій придбання об'єктів малої приватизації.

  Знижено рівень мінімальної ціни, за яку може бути продано об'єкт малої приватизації, з 70% його початкової ціни до 50%.

  Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Друкуватиметься в наступному числі


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 18.08.2000 р. №1276 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388 та від 31 грудня 1993 р. №1094"

  При реєстрації транспортного засобу, яка здійснюється на підставі заяви власника, поданої особисто, необхідно подати документи, що посвідчують не тільки правомірність придбання транспортного засобу, а й "...оцінку його вартості, яка провадиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку у порядку, встановленому МВС, Мін'юстом, Держпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна і має відповідні документи". Не підлягають реєстрації транспортні засоби, зібрані з вузлів та агрегатів серійних транспортних засобів без дотримання вимог Закону "Про дорожній рух".

  Постановою передбачено не зазначати "...у свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів ідентифікаційний номер двигуна".

  Застосовано тимчасовий реєстраційний талон, що видається фізичній або юридичній особі, який діє на період дозволу на право користування транспортним засобом, наданим його власником.

  Важливе нововведення - "...реєстрація транспортних засобів за юридичними особами...", які мають їх від 1 до 9 одиниць включно, "...проводиться за умови забезпечення цих засобів місцями для стоянки і зберігання...", що має бути підтверджено договором оренди або іншим документом. Наявність у юридичної особи більше 9 одиниць транспортних засобів передбачає створення автогосподарства.

  З 1 жовтня 2000 року буде доповнено перелік документів, які повинен мати водій, серед яких: свідоцтво на право спільної власності (у разі відсутності у транспортного засобу власника); "...дозвіл чи погодження, видані Управлінням ДАІ, у разі встановлення на транспортних засобах..." спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв та "...розміщення реклами...".

  Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім зазначених окремо.

  Друкується в цьому числі


 • Постанова від 21.08.2000 р. №1279 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 р. №755"

Споживачі електроенергії, які здійснили у період до 1 вересня 2000 р. попередню оплату електричної енергії та сплатили при цьому вартість обсягу її споживання не менше ніж за два календарних місяці, отримують її за пільговим роздрібним тарифом, який становить не менше ніж 80 відсотків розміру роздрібного тарифу.

Раніше умовою отримання електроенергії за пільговим тарифом було здійснення попередньої оплати до 15.08.2000 р. та внесення вартості обсягу її споживання, заявленого на період до 1 січня 2001 р.


 • Постанова від 21.08.2000 р. №1282 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. №709"

Продовжено термін, в який суб'єкти підприємницької діяльності, що провадили роботи щодо користування надрами, зобов'язані отримати ліцензії. Цей строк визначено до 31 грудня 2000 року.


 • Постанова від 22.08.2000 р. №1299 "Про затвердження Порядку встановлення максимального розміру плати за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії"

Для обмеження монополії концесіонерів шляхом регулювання рівня плати за проїзд для користувачів встановлюється максимальний розмір плати за проїзд автодорогами, побудованими на умовах концесії. Максимальний розмір плати за проїзд встановлюється залежно від типу та загальної маси транспортних засобів, його розраховує концесієдавець за методикою, яку затверджує Мінтранс. Концесіонер може самостійно, без затвердження Мінтрансом, встановити додаткову плату тільки у разі проїзду автодорогою транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 12.07.2000 р. №3909/6/16-1220-26 "Про обкладання ПДВ вартості послуг з підготовки кадрів"

  При обкладанні ПДВ послуг з підготовки кадрів професійно-технічним навчальним закладом умовою застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ є здійснення підготовки фахівців за робочими професіями, належність до професійно-технічних закладів, включених до Реєстру навчальних закладів, а також наявність ліцензії. Усі інші послуги, які надає таке підприємство, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.


 • Лист від 18.07.2000 р. №4073/6/15-1116 "Щодо врахування податку на дивіденди при консолідованій сплаті податку на прибуток"

Лише юридична особа може бути емітентом корпоративних прав, а також сплачувати дивіденди. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, дивідендів не сплачують і не мають права зменшувати нарахований податок на прибуток на суму внесеного до бюджету апаратом управління акціонерного товариства податку на дивіденди або її частини.

Друкується в цьому числі


 • Наказ від 20.07.2000 р. №388 "Про внесення змін до Порядку заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. №8ДР"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 07.08.2000 р. за №479/4700)

Для запровадження обліку пільг з оподаткування, які надаються фізичним особам - вкладникам на пенсійні вклади щодо проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", доповнено довідники ознак.

До Довідника ознак доходів введено нову ознаку "09" - "Суми, перераховані на пенсійні рахунки громадян", а Довідник ознак пільг щодо прибуткового податку доповнено рядками "24" - "Суми, що перераховуються за заявами фізичних осіб на власні пенсійні рахунки"; "25" - "Суми, що перераховуються за заявами фізичних осіб на пенсійні рахунки інших фізичних осіб"; "26" - "Суми, що перераховуються на пенсійні рахунки фізичних осіб за рахунок коштів юридичних осіб і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності".

Друкуватиметься в наступному числі


 • Лист від 31.07.2000 р. №4330/6/16-1220-15 "Про податок на додану вартість при будівництві основних фондів за рахунок бюджетного фінансування"

Об'єкт, збудований як за рахунок бюджетного фінансування, так і за рахунок власних коштів підприємства, після закінчення будівництва ставиться на баланс підприємства частково як орендовані, а частково як власні основні фонди (залежно від частки фінансування).

"Право на віднесення сум вхідного ПДВ..." за придбаними матеріально-технічними ресурсами до складу податкового кредиту підприємство має лише "...за самостійно створеною балансовою вартістю частини об'єкта будівництва".


 • Лист від 09.08.2000 р. №10987/7/16-1121 "Про податок на додану вартість (щодо загальних правил оподаткування та проведення відшкодування при здійсненні операцій з вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів (робіт, послуг)"

ДПАУ роз'яснює порядок здійснення бюджетного відшкодування у звітному періоді, в якому платником проведено експортну операцію і за результатами якого визначена від'ємна різниця між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом.

"До розрахунку експортного відшкодування приймається тільки та частина сум ПДВ, яка фактично оплачена постачальникам..." виключно в грошовій формі, а "...за імпортованими товарами - суми ПДВ, сплачені протягом звітного періоду під час розмитнення..." (коштами або шляхом видачі податкового векселя).

Експортне відшкодування провадиться впродовж 30 календарних днів після подання платником до податкової служби розрахунку експортного відшкодування. Якщо платник не подає такого розрахунку, то відшкодування зараховується в рахунок погашення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів.

Наведено перелік документів, що підтверджують розрахунок.

Друкується в цьому числі


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Наказ від 26.07.2000 р. №406 "Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 10.08.2000 р. за №492/4713)

  Дія цього Порядку поширюється на транспортні засоби, виготовлені більш як 8 років тому та ввезені для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення, зареєстровані в органах ДАІ до 1 січня 2000 року. "Необхідною умовою митного оформлення..." для вільного використання на території України "...є зняття таких транспортних засобів з обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав..." та подання до митниці документів, які підтверджують право розпорядження або власності на нього. Якщо громадянин прийняв рішення залишити транспортний засіб, вивезений для зняття з обліку, за межами України, він у термін 15 днів після оформлення декларації форми МД-7 на вивезення має звернутися в митницю з приводу зняття з митного контролю.

  Друкуватиметься в наступному числі.


 • Наказ від 26.07.2000 р. №407 "Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 10.08.2000 р. за №491/4712)

У разі перевезення (переганяння) транспортного засобу за дорученням декларація МД-7 оформлюється на ім'я особи, яка безпосередньо переміщує такий транспортний засіб через митний кордон України. Така особа засвідчує своїм особистим підписом відповідність заявлених нею даних до фактичних, проставляє дату заповнення МД-7 та подає її разом з потрібними документами до митного оформлення. Заповнення декларації МД-7 можливе і декларантом, якщо особа, яка переміщує через митний кордон України транспортний засіб, дає на це згоду і зацікавлена у прискоренні митного оформлення.

Наведено порядок заповнення декларації.

Друкуватиметься в наступному числі.


МІНФІН
 • Наказ від 10.08.2000 р. №193 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 17.08.2000 р. за №515/4736)

Мінфін "перевиконав план" і раніше передбачених графіком термінів розробки, затвердження та запровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку затвердив Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів". Це Положення (стандарт) не тільки затверджене раніше передбачуваних термінів, але й набирає чинності на шість місяців раніше, ніж планувалося, а саме: з 1 січня 2001 року. З цієї ж дати втрачають чинність:

1) Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.96 р. №29 "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті", зареєстрований у Мін'юсті України 20.02.96 р. за №82/1107;

2) пункт 2 Наказу Міністерства фінансів України від 05.12.97 р. №268 "Про внесення змін і доповнень до нормативних документів з бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Мін'юсті України 18.12.97 р. за №601/2405.

Друкуватиметься в наступному числі.


МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 20.07.2000 р. №153 "Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів методом самообслуговування"

Розглянуто питання раціонального планування торгового залу, формування товарного асортименту і його розміщення у торговельному залі, особливості роботи комерційної служби торгового підприємства. Приділено увагу організації реклами та інформації у магазині.

Друкуватиметься в наступному числі.

ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Рішення від 22.06.2000 р. №17-59/6 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Донецькою обласною державною адміністрацією (щодо скасування розпорядження Представника Президента України в Донецькій області від 11.10.93 р. №601 "Про цільову надбавку до цін на питний спирт, горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина, шампанське і пиво")

  Додатково до цільової надбавки до цін на горілчані вироби введено цільову надбавку до цін на тютюнові вироби. Держпідприємництво вказує, що "...облдержадміністрація не має повноважень щодо регулювання механізму ціноутворення шляхом встановлення цільових надбавок..." до цін на алкогольні напої, пиво та тютюнові вироби. Таке рішення є порушенням Закону "Про підприємства в Україні", згідно з яким підприємство реалізує свою продукцію за цінами, що встановлюються самостійно.

  Встановлені надбавки мають ознаки податкового характеру (розмір платежу, періодичність та порядок його сплати), що є порушенням законів "Про систему оподаткування" та "Про місцеві податки і збори", якими "...не передбачений такий місцевий податок або збір, як цільова надбавка до ціни алкогольної та тютюнової продукції, а також пива". До того ж використання цільових надбавок на фінансування окремих соціально-економічних програм та інших цілей теж порушує законодавство, відповідно до якого "...органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування".

  Запропоновано скасувати вказані розпорядження.


 • Рішення від 22.06.2000 р. №17-62/6 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Запорізькою обласною державною адміністрацією (щодо скасування розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 13.01.99 р. №16 "Про виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26.10.98 р. №1693, 1694 та наказу Держспецмонополії України від 18.12.98 р. №27")

Вимога щодо погодження місцевим управлінням Держспецмонополії видачі ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами тільки тим суб'єктам підприємницької торгівлі, які не мають заборгованості по сплаті податків, що засвідчується довідками, виданими податковими інспекціями, суперечить постановам КМУ.

Порушенням антимонопольного законодавства є також вимога "...мати в своєму асортименті до 50 відсотків лікеро-горілчаних виробів і вин місцевих товаровиробників згідно з договорами". Згідно з законодавством, монопольним визнається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35%.

Запропоновано скасувати це розпорядження.


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
 • Наказ від 10.07.2000 р. №61 "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 14.08.2000 р. за №497/4718)

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та "... з метою забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку із застосуванням вимог нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №114 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за №890/4183..." Державне казначейство України затвердило "... Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ". Підкреслюємо, що Інструкція роз'яснює тільки "...основні господарські операції бюджетних установ з надходження, збереження і використання основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, запасів, зобов'язань та інших операцій із розрахунків, надходження і витрачання бюджетних коштів установ, відповідно до затверджених кошторисів", але й це вже суттєва допомога бухгалтерові бюджетної установи.

Друкуватиметься в наступному числі.


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua