Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

12. Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Наказ Мін'юсту України від 09.08.2000 р. №33/5

Зареєстрований в Мін'юсті України 14.08.2000 р. за №500/4721

Опублікований в "УК" 09.06.2000 р.

Чинний з 25.08.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Запроваджено щомісячне звітування щодо використаних нотаріальних бланків та знаків; акт про протест векселів тепер оформляється на спеціальному бланку нотаріальних документів та захисних знаків нотаріальних документів; посвідчення особи моряка не може бути використане громадянином України для встановлення його особи під час укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третіми особами.


З метою удосконалення діяльності єдиних реєстрів у системі нотаріату, порядку вчинення окремих видів нотаріальних дій, а також упорядкування обліку спеціальних бланків нотаріальних документів наказую:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 09.06.99 р. №31/5 "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна", зареєстрованого в Мін'юсті 10.06.99 р. за №364/3657 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 31.08.99 р. №53/5, зареєстрованим у Мін'юсті 03.09.99 р. за №600/3893), такі зміни:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Установити, що кошти, які надходять від виготовлення довідок, розподіляються в такому співвідношенні:

стосовно довідок, виданих приватними нотаріусами:

75 відсотків з урахуванням ПДВ з кожної довідки - на рахунок Адміністратора;

25 відсотків з урахуванням ПДВ з кожної довідки - на рахунок Реєстратора (Користувача);

стосовно довідок, виданих державними нотаріальними конторами та державними нотаріальними архівами:

100 відсотків з урахуванням ПДВ з кожної довідки - на рахунок Адміністратора.

Зазначені кошти, отримані за виготовлення довідок, використовуються для покриття витрат, пов'язаних з підтримкою та розвитком Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

За рахунок отриманих коштів Адміністратор здійснює покриття витрат, пов'язаних з використанням, обслуговуванням, підтримкою та розвитком Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, державними нотаріальними конторами, а також їх матеріально-технічне забезпечення";

абзац перший пункту 6 вилучити.

2. Внести до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.06.99 р. №31/5 і зареєстрованого в Мін'юсті 10.06.99 року за №364/3657 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 31.08.99 р. №53/5, зареєстрованим у Мін'юсті 03.09.99 р. за №600/2893), такі зміни і доповнення:

пункт 2.1 доповнити підпунктом 2.1.5 такого змісту:

"2.1.5. повідомлення органів державної виконавчої служби про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна";

підпункт 4.3.2 пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3.2. На письмову вимогу суду, арбітражного суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв'язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні, а також органів державної виконавчої служби - у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження".

3. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 29.05.99 р. №29/5 "Про Єдиний реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку", зареєстрованого в Мін'юсті 10.06.99 р. за №362/3655 (із змінами і доповненнями, унесеними наказами Міністерства юстиції України від 31.08.99 р. №52/5, зареєстрованим у Мін'юсті 03.09.99 р. за № 601/3894, та від 16.05.2000 р. №19/5, зареєстрованим у Мін'юсті 19.05.2000 р. за №292/4513), такі зміни:

у пункті 5 слова:

"Кошти від реєстрації доручень розподіляються в такому співвідношенні:

- 70 відсотків з урахуванням ПДВ - на рахунок ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України;

- 30 відсотків з урахуванням ПДВ - на рахунок державних нотаріальних контор або приватних нотаріусів з метою покриття витрат, пов'язаних з реєстрацією доручень" замінити на слова:

"Кошти від реєстрації доручень приватними нотаріусами розподіляються в такому співвідношенні:

70 відсотків з урахуванням ПДВ - на рахунок Адміністратора;

30 відсотків з урахуванням ПДВ - на рахунок приватного нотаріуса з метою покриття витрат, пов'язаних з реєстрацією доручень";

доповнити пункт 5 абзацами такого змісту:

"100 відсотків коштів (з урахуванням ПДВ) від реєстрації доручень державними нотаріальними конторами перераховуються на рахунок Адміністратора.

Зазначені кошти, отримані від реєстрації доручень, використовуються для покриття витрат, пов'язаних з підтримкою та розвитком Єдиного реєстру доручень, посвідчених у нотаріальному порядку.

За рахунок отриманих коштів Адміністратор здійснює покриття витрат, пов'язаних з використанням, обслуговуванням, підтримкою та розвитком Єдиного реєстру доручень, посвідчених у нотаріальному порядку державними нотаріальними конторами, а також їх матеріально-технічне забезпечення";

абзац другий пункту 6 вилучити.

4. Внести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94 р. №18/5 і зареєстрованої в Мін'юсті 07.07.94 р. за №152/361 (зі змінами і доповненнями), такі зміни і доповнення:

у підпункті 2.1 пункту 2:

абзац 25 викласти в такій редакції:

"актів про морські протести та протести векселів";*

Попередня редакція абзацу 25 підпункту 2.1 Інструкції

актів про морські протести.

абзац 38 викласти в такій редакції:

"Виконавчі написи вчиняються нотаріусами на документах, які встановлюють заборгованість. Якщо виконавчий напис не вміщується на документі, що встановлює заборгованість, то він може бути продовжений чи викладений повністю на прикріпленому до документа спеціальному бланку";

Попередня редакція абзацу 38 підпункту 2.1 Інструкції

Виконавчі написи вчиняються нотаріусами на документах, які встановлюють заборгованість.

абзац третій пункту 10 викласти в такій редакції:

"Встановлення особи здійснюється за паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо особи громадянина (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчення водія, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи громадянина, та ін.). Посвідчення особи моряка не може бути використане громадянином України для встановлення його особи під час укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третіми особами";

Попередня редакція абзацу 3 пункту 10 Інструкції

Встановлення особи здійснюється за паспортом або іншими документами, які виключають будь-які сумніви щодо особи громадянина (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчення водія, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи громадянина, довідка про звільнення з місць позбавлення волі тощо).

підпункт 11.1 пункту 11 вилучити;

абзац перший пункту 136 викласти в такій редакції:

"Накладання заборони реєструється державними та приватними нотаріусами в реєстрі для реєстрації заборон. У цьому самому реєстрі реєструються повідомлення судових і слідчих органів, а також органів державної виконавчої служби про накладання арешту на нерухоме майно. Про накладені заборони та арешти робиться запис в алфавітній книзі обліку заборон відчуження і арештів нерухомого майна (додаток №6)".

Попередня редакція пункту 136 Інструкції

136. Накладання заборони реєструється державними та приватними нотаріусами в реєстрі для реєстрації заборон. У цьому самому реєстрі реєструються повідомлення судових і слідчих органів про накладання арешту на нерухоме майно. Про накладені заборони та арешти робиться запис в алфавітній книзі обліку заборон відчуження і арештів нерухомого майна (додаток №6).

5. Внести до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків та захисних знаків нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.06.99 р. №36/5 і зареєстрованого в Мін'юсті 05.07.99 р. за №437/3730, такі зміни і доповнення:

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Звіти про використання бланків та знаків щомісячно направляються нотаріусами Держінформ'юсту";

Попередня редакція пункту 2.7 Положення

2.7. Звіти про використання кожних ста бланків або знаків направляються нотаріусами Держінформ'юсту.

у пункті 8.5 слова "після використання кожних ста бланків або знаків" замінити словом "щомісячно".**

6. Департаменту нотаріату та ліцензування юридичної практики (Круковес Н. В.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 р. №493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 21.05.98 р. №493/98);

довести наказ до відома начальника головного управління юстиції Міністерства юстиції в автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне застосування в роботі.

7. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим наказом.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника міністра юстиції України Стичинського Б. С.

В. о. міністра Б. СТИЧИНСЬКИЙ
Примітки:

Акт про протест векселів тепер оформляється на спеціальному бланку нотаріальних документів.

Для нотаріусів запроваджено щомісячне звітування щодо використаних нотаріальних бланків та знаків.


Коментар ДК:

Для нотаріусів запроваджено щомісячне звітування щодо використаних нотаріальних бланків та знаків. Акт про протест векселів тепер оформляється на спеціальному бланку нотаріальних документів

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua