Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

12. Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Наказ Мін'юсту України від 09.08.2000 р. №33/5

Коментар ДК:

Для нотаріусів запроваджено щомісячне звітування щодо використаних нотаріальних бланків та знаків. Акт про протест векселів тепер оформляється на спеціальному бланку нотаріальних документів

Наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2000 р. №33/5 "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства юстиції України" (далі - Наказ) запроваджено щомісячне звітування щодо використаних нотаріальних бланків та знаків; акт про протест векселів тепер оформляється на спеціальному бланку нотаріальних документів та захисних знаків нотаріальних документів; посвідчення особи моряка не може бути використане громадянином України для встановлення його особи під час укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третіми особами.

Наказом визначено, що кошти, які надходять від виготовлення довідок відповідно до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (стосовно довідок, виданих державними нотаріальними конторами та державними нотаріальними архівами), на 100 відсотків з урахуванням ПДВ з кожної довідки перераховуються на рахунок Адміністратора реєстру.

Так само кошти від реєстрації доручень в Єдиному реєстрі доручень, посвідчених у нотаріальному порядку на 100 відсотків коштів (з урахуванням ПДВ) державними нотаріальними конторами перераховуються на рахунок Адміністратора. Розподіл коштів для приватних нотаріусів не змінився.

Тепер підставами для внесення до Єдиного реєстру відомостей про накладені заборони відчуження та арешти об'єктів нерухомого майна також є повідомлення органів державної виконавчої служби про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна.

Відповідно і довідки з Єдиного реєстру про відсутність заборони відчуження та арешту на об'єкти нерухомого майна або про наявність заборони відчуження та арешту мають право одержати органи державної виконавчої служби - у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження.

Накладання заборони на нерухоме майно тепер реєструється державними та приватними нотаріусами в реєстрі для реєстрації заборон і за повідомленнями органів державної виконавчої служби.

Досить значні зміни внесено до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94 р. №18/5 і зареєстрованої в Мін'юсті 07.07.94 р. за №152/361 (зі змінами і доповненнями).

Акт про протест векселів тепер оформляється на спеціальному бланку нотаріальних документів та захисних знаків нотаріальних документів (таких самих, як для доручень, заповітів тощо). Фактично більшість нотаріусів чинили так і раніше.

Тепер якщо виконавчий напис не вміщується на документі, що встановлює заборгованість, він може бути продовжений чи викладений повністю на прикріпленому до документа спеціальному бланку.

Важка доля спіткала такий документ, як посвідчення особи моряка. Воно не може бути використане громадянином України для встановлення його особи під час укладення цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третіми особами. Вочевидь така суворість пов'язана з необмеженою видачею таких посвідчень різноманітними компаніями та масовим шахрайством з ними.

У зв'язку зі скасуванням гербового збору Наказом скасовано такий анахронізм, як перевірку нотаріусом наявності марок гербового збору при вчиненні нотаріальних дій, у разі подання підприємцями-громадянами, юридичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які є резидентами, юридичними особами-нерезидентами, а також їх філіалами (відділеннями), представництвами договорів, векселів та установчих документів.

Наказом внесено зміни і до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків та захисних знаків нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.06.99 р. №36/5 і зареєстрованого в Мін'юсті 05.07.99 р. за №437/3730.

Якщо раніше звіти про використання нотаріальних бланків або знаків направлялися нотаріусами Держінформ'юсту щодо кожних ста бланків (знаків), то тепер запроваджено щомісячне звітування щодо використаних нотаріальних бланків та знаків.

Нагадуємо, що за несвоєчасне подання або неподання звіту про використання бланків і захисних знаків управління юстиції, на підставі відповідного подання Держінформ'юсту, призупиняє діяльність приватного нотаріуса або притягує до дисциплінарної відповідальності державного нотаріуса.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua