Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

13. Про порядок роботи в Міністерстві економіки України з матеріалами, поданими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на одержання документів дозвільного характеру

Наказ Мінекономіки України від 30.05.2000 р. №101

Чинний з 30.05.2000 р.

СУТТЄВО

Визначено графік прийому підприємств та організацій в Міністерстві економіки для отримання документів дозвільного характеру. Прийом документів здійснюється у Києві за адресою: Львівська площа, 8, кімната 106, переважно з 10 до 12 години, крім суботи та неділі.


З метою впорядкування роботи з приймання матеріалів, які подаються в Міністерство економіки України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на отримання документів дозвільного характеру, та видачі цих документів, посилення виконавчої дисципліни, персональної відповідальності фахівців Міністерства та раціонального використання робочого часу наказую:

1. Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку, управлінню зовнішньоекономічної політики, управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю здійснювати приймання матеріалів, які подаються на отримання документів дозвільного характеру, та видачу цих документів фахівцями управлінь у встановлений час згідно з графіком приймання документів (додається) у кімнаті №106 (Львівська пл., 8).

2. Начальникам управлінь, зазначеним у пункті 1 цього наказу, визначити та погодити з відповідним керівником департаменту відповідальних осіб за приймання матеріалів та видачу документів дозвільного характеру.

На період відсутності відповідальних осіб начальники управлінь, зазначені у пункті 1 цього наказу, визначають інших фахівців управлінь, відповідальних за приймання матеріалів та видачу документів дозвільного характеру.

3. При прийманні матеріалів здійснюється їх перевірка на комплектність та на кожному аркуші прийнятих матеріалів (якщо копія контракту прошита - то на звороті) ставиться дата приймання і вхідний номер, які засвідчуються особистою номерною печаткою відповідальної особи.

Реєстрація прийнятих матеріалів здійснюється відповідальною особою в індивідуальному журналі обліку вхідних документів.

Дата та вхідний номер прийнятих матеріалів повідомляються заявнику. У разі невідповідності матеріалів, які подаються заявником, відповідному переліку, зазначені матеріали прийманню не підлягають.

Якщо заявником водночас подаються матеріали на отримання документів дозвільного характеру та на отримання разової (індивідуальної) ліцензії,1 то їх приймання здійснюється згідно з установленою процедурою.

Оформлення та видача разової (індивідуальної) ліцензії тільки у цьому разі здійснюється на підставі оформленої картки реєстрації-обліку контракту та (або) ліцензії на експорт (імпорт) товарів (без повторного погодження документів у відповідних управліннях).

У разі подачі заявником документів для оформлення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту)2 та ліцензії на експорт товарів зазначена ліцензія оформляється згідно з установленою процедурою та на підставі висновків управлінь на листі погодження до картки реєстрації-обліку контракту.

Після завершення приймання матеріалів відповідальні особи негайно передають їх уповноваженому працівнику канцелярії Міністерства для реєстрації.

4. Установити, що у разі необхідності додаткового уточнення окремих питань, пов'язаних з оформленням документів дозвільного характеру, приймання заявників проводиться за участю начальника або заступника начальника управління у кімнаті №106 з відповідним записом на листі погодження документів.

Суворо забороняється приймання виконавцями матеріалів з питань оформлення документів дозвільного характеру від заявників в інших службових приміщеннях Міністерства.

Прийом додаткових матеріалів, які подаються заявниками, здійснюється відповідальними особами у порядку, передбаченому у пункті 3 цього наказу. При цьому термін опрацювання прийнятих матеріалів та додатків до них відраховується з дати приймання додаткових матеріалів, про що повідомляється заявник.

5. Затвердити форму особистої номерної (№ 1 - 13) печатки (додається), яка закріплюється за відповідальною особою. У разі відсутності працівника, за яким закріплена особиста номерна печатка, нею тимчасово може користуватись інший працівник з дозволу начальника управління.

6. Установити, що відповідальні особи або особи, які їх заміщують на період відсутності і визначені згідно з пунктом 2 цього наказу, несуть персональну відповідальність за неухильне виконання положень цього наказу.

7. Начальникам управління нетарифного регулювання та контрактного обліку, управлінню зовнішньоекономічної політики, управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю забезпечити відповідальних осіб необхідними нормативними документами щодо порядку приймання матеріалів та видачі документів дозвільного характеру.

8. Установити, що термін опрацювання документів дозвільного характеру в кожному з управлінь, які здійснюють їх розгляд в установленому порядку, не повинен перевищувати 2 робочих днів, а щодо додаткових матеріалів - не більше 1 робочого дня допрацьовуються тільки тими управліннями, на зауваження яких надійшли додаткові матеріали.

У разі наявності зауважень до зазначених матеріалів готується письмове мотивоване обгрунтування з посиланням на конкретні законодавчі та інші нормативно-правові акти.

Висновки або зауваження управлінь щодо опрацьованих матеріалів візуються виконавцями та начальниками управлінь або їх заступниками і передаються до управління нетарифного регулювання та контрактного обліку.

9. Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку після отримання матеріалів з управлінь узагальнити їх висновки та протягом 3-х робочих днів підготувати до видачі документи дозвільного характеру.

У разі повернення матеріалів з зауваженнями підготувати лист з викладенням змісту зауважень, який повинен бути відправлений протягом 2-х робочих днів після повернення документів з управлінь.

10. Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог цього наказу на начальників управлінь, що беруть участь у розгляді та видачі документів дозвільного характеру.

11. Начальникам управлінь, які беруть участь у розгляді документів дозвільного характеру, довести положення цього наказу до співробітників управлінь під особистий підпис.

12. Адміністративному департаменту для забезпечення виконання цього наказу внести відповідні зміни до штатного розкладу департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю.

13. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу України від 26.12.97 р. №17-ДСК.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Гончарука А. І.

Виконуючий обов'язки міністра економіки В. КАЛЬНИК

Затверджений наказом Мінекономіки України
від 30.05.2000 р. №101

Графік приймання матеріалів від заявників на отримання документів дозвільного характеру та видачі цих документів заявникам

Управління нетарифного регулювання та контрактного обліку

1. Приймання матеріалів на отримання ліцензій на імпорт товарів та експорт окремих товарів до країн ЄС та США - з 10 до 12 год. 30 хв.

Видача ліцензій - з 11 до 12 год. та з 15 до 17 год. 30 хв.

2. Приймання матеріалів на отримання карток реєстрації-обліку контрактів - з 14 до 17 год. 30 хв.

Видача карток - з 11 до 12 год. та з 15 до 17 год. 30 хв.

3. Приймання матеріалів на отримання ліцензій на експорт (імпорт) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та видача ліцензій - з 10 год. до 12 год. 30 хв.

4. Приймання матеріалів на отримання разових (індивідуальних) ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної операції в рамках дії санкцій згідно з статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" - з 10 до 12 год. 30 хв. та з 14 до 17 год. 30 хв.

Управління зовнішньоекономічної політики

Приймання матеріалів на отримання індивідуального разового дозволу (ліцензії) на подовження законодавчо встановлених термінів увезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення і видача ліцензій, а також приймання документів для отримання висновків на продовження законодавчо встановлених термінів повернення валютної виручки за договорами консигнації - з 10 до 12 год. 30 хв. та з 14 до 17 год. 30 хв.

Управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю

Приймання матеріалів для скасування спеціальних санкцій, застосованих до суб'єктів господарської діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"3 - з 10 до 12 год. 30 хв. та з 14 до 17 год. 30 хв.

Примітка. У п'ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16 год.

Заступник керівника департаменту - начальник управління нетарифного регулювання та контрактного обліку П. ПОПОВ

Затверджена наказом Мінекономіки України
від 30.05.2000 р. №101

Форма особистої номерної печатки

Мінекономіки України

№1 для реєстрації

Вхідн. №________ від _________

Заступник керівника департаменту - начальник управління нетарифного регулювання та контрактного обліку П. ПОПОВ


Примітки:

1Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій див. у "ДК" №22/2000.

2Наказ Мінекономіки України від 29.06.2000 р. №136 "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" див. у "ДК" №33/2000.

3Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затверджене наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. №52, див. у "ДК" №22/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua