Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Закон України від 13.07.2000 р. №1929-III

Опублікований в "ГУ" 23.08.2000 р.

Чинний з 23.08.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Втричі збільшено штрафи за ненадання або надання у перекрученій формі, не в повному обсязі, не за формою статистичної інформації (розмір штрафу тепер від 170 до 255 грн). Запроваджено відповідальність за використання державної статистичної інформації в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на її джерело.


Верховна Рада України постановляє:

I. Статті 1863, 2443 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Відомості Верховної Ради УРСР", 1984 р., додаток до №51, с. 1122) викласти в такій редакції:

"Стаття 1863. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.*

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело тягне за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

Попередня редакція статті 1863 КпАП

Стаття 1863. Порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень

Неподання статистичних даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними чи із запізненням, незабезпечення належного стану первинного обліку, порушення порядку ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, -

тягнуть за собою накладення на посадових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Стаття 2443. Органи державної статистики

Органи державної статистики розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень (стаття 1863).

Від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати адміністративні стягнення мають право керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики та його заступники, керівники органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і містах та їх заступники".

Попередня редакція статті 2443 КпАП

Стаття 2443. Органи державної статистики

Органи державної статистики розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання статистичних даних (стаття 1863).

Від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати адміністративні стягнення мають право міністр статистики України та його заступники, начальники управління статистики Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики, районних, міських відділів статистики та їхні заступники.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

Примітки:

*Неподання статистичної звітності карається штрафом від 170 до 255 грн.


Коментар ДК:

Втричі збільшено штрафи за ненадання статистичної інформації, мінімальний штраф для підприємців становить 170 гривень

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua