Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Закон України від 13.07.2000 р. №1929-III

Коментар ДК:

Втричі збільшено штрафи за ненадання статистичної інформації, мінімальний штраф для підприємців становить 170 гривень

Законом України від 13.07.2000 р. №1929-III "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" (далі - Закон) втричі збільшено штрафи за ненадання або надання у перекрученій формі, не в повному обсязі, не за формою статистичної інформації. Запроваджено відповідальність за використання статистичної інформації в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на її джерело.

Неподання статистичної звітності підприємцями карається штрафом від 170 до 255 гривень

Законом викладено у новій редакції статтю 1863 Кодексу про адміністративні правопорушення. Розширено коло порушень та встановлено жорсткіше покарання для посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності за порушення щодо подання статистичної звітності. Відтепер каратимуться також подання органам держстатистики даних не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, порушення порядку ведення

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, що тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн) (раніше - від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 грн), а за повторні дії - від 15 до 25 (від 255 до 425 грн) (раніше - від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн). Таким чином, верхня межа санкції при повторному правопорушенні тепер стала мінімальною санкцією при першому правопорушенні, а загалом штрафи збільшено втричі!

Нагадаємо, що зазначені штрафи ніяк не стосуються надання органам статистики балансу (ф. №1) та звіту про фінансові результати (ф. №2), які передусім є фінансовою звітністю. Тобто за їх неподання застосовується стаття не 1863, а стаття 1642 "Порушення законодавства з фінансових питань". Зазначимо, що неподання балансу карається тепер навіть менш суворо, аніж неподання іншої статистичної звітності: від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн).

Запроваджено покарання за відповідні порушення і для звичайних громадян (не підприємців) - від 51 до 85 гривень, а за повторні порушення - від 85 до 170 гривень.

При використанні державної статистичної інформації треба зазначити її джерело

Запроваджено санкції за порушення порядку використання конфіденційної інформації (щоправда, треба розуміти, що лише державної), а також використання статистичної інформації в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на її джерело. Тепер за такі дії штрафуватимуться: громадяни - від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн), посадові особи - від 10 до 20 (від 170 до 340 грн).

У першу чергу від нових штрафів потерпатимуть засоби масової інформації, хоча невідомо, як органи статистики доводитимуть те, що дані отримані у них. Але тепер у будь-якому разі для уникнення непорозумінь разом з цифрами в засобах масової інформації треба наводити джерело інформації, нехай навіть це будуть і самостійні розрахунки та дослідження. Водночас це стимулюватиме попит на друковану продукцію Держкомстату та розширить її асортимент.

Нагадаємо, що, відповідно до статті 30 Закону України від 02.10.92 р. №2657-XII "Про інформацію", конфіденційна інформація - це відомості, що перебувають у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров'ю людей. Таким чином, щодо державної конфіденційної інформації в галузі статистики основним повинен бути нормативний акт, прийнятий Верховною Радою України. Передусім це Закон України "Про державну статистику".

Відповідно до   Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. №1893, переліки конфіденційної інформації, що є власністю держави і якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" (далі - гриф "Для службового користування"), розробляються і вводяться в дію міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають ці відомості. Тому Держкомстат має право визначати перелік конфіденційної інформації, який не суперечить законодавству.

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua