Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

5. Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ

Наказ Держказначейства України від 17.07.2000 р. №64

Зареєстрований у Мін'юсті України 31.07.2000 р. за №459/4680
Чинний з 20.06.2000 р.


СУТТЄВО

Визначено правила бухгалтерського обліку основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів в бюджетних установах відповідно до нового Плану рахунків. Для бюджетних установ запроваджено бухгалтерський облік нематеріальних активів та земельних ділянок.


На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і завдань, покладених на Державне казначейство України, з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних активів, згідно з вимогами нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,* затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №114 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за №890/4183, Державне казначейство України розробило Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ. У зв'язку з цим наказую:

1. Затвердити Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (додається).

2. Визнати такою, що не застосовується, Інструкцію з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджену наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. №124/136/71 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19.12.97 р. за №609/2413.

3. Управлінню методології з виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ довести до відома органів Державного казначейства України.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ довести до відома підвідомчих установ та організацій.

Голова О. КИРЕЄВ

Примітки:

*Наказ Головного управління Держказначейства та Мінфіну України від 10.12.99 р. №114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" див. у "ДК" №4/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua