Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

6. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ

Коментар ДК:

Для бюджетних установ запроваджено бухгалтерський облік нематеріальних активів та земельних ділянок

Наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. №64 "Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ" (далі - Інструкція) визначено правила обліку основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів в бюджетних установах.

Незважаючи на те, що Інструкція розроблена для бюджетних установ, її основні принципи, до затвердження аналогічної Інструкції для комерційних установ, можуть використовуватися і підприємницькими структурами з деякими обмеженнями, передусім щодо нумерації рахунків.

На відміну від попередньої редакції Інструкції, яка була затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. №124/136/71, тепер запроваджено нові поняття: "необоротні активи", "інші необоротні активи" та "нематеріальні активи".

Таким чином, бюджетні установи тепер мусять обліковувати нематеріальні активи, склад яких детально розписано в пунктах 30 - 33 Інструкції. Додатково це слугуватиме розширенню попиту з боку бюджетних установ на нематеріальні активи, передусім програмне забезпечення, адже визначено правила та порядок його бухгалтерського обліку.

Дещо змінено і порядок віднесення активів до основних засобів. Якщо раніше вважалося, що основні засоби - це матеріальні цінності, які використовуються в діяльності установ протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість (більша за 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним та моральним зносом, то тепер до основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 гривень за одиницю (комплект), тобто термін 1 рік є бажаним, а не обов'язковим при визначенні основних фондів, а сам термін корисної експлуатації встановлюється міністерствами або установою самостійно при відсутності відомчих документів.

Тепер до основних засобів не зараховуються незалежно від вартості та строку служби:

- музейні цінності, крім музейних експонатів (предметів мистецтва і природознавства, старовини і народного побуту, експонатів наукового, історичного і технічного значення, для яких встановлюється окремий порядок обліку);

- експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах;

- бібліотечні фонди.

Водночас з'явився такий вид основних фондів, як земля, яка, згідно з чинним законодавством, придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду (субрахунок 101 "Земельні ділянки"). Земля і будівлі, розташовані на ній, є окремими необоротними активами і в бухгалтерському обліку відображаються окремо. Разом з тим незрозуміло сказано (абзац п'ятий пункту 54 Інструкції), що якщо вартість землі неможливо відокремити від вартості будівель, то всі видатки на їх придбання та утримання повинні повністю відноситися на той об'єкт, що переважає.

Переважає за яким параметром (точно не вартістю, адже в цьому випадку відокремити її неможливо): вагою (?), площею, красою - невідомо. Також визначено, що на землю та капітальні витрати на поліпшення земель не нараховується знос, і тоді виникає запитання, за рахунок яких коштів їх підтримувати - чи просто брати і виснажувати? Буде прикро, якщо і для підприємців заборонять нараховувати амортизацію на земельні ділянки та капітальні вкладення для поліпшення якості землі, мотивуючи це тим, що вартість землі лише постійно збільшується.

У складі інших необоротних активів з'явилися природні ресурси: на субрахунку 116 "Природні ресурси" обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що, згідно з чинним законодавством, належать бюджетній установі.

На жаль, в Інструкції тепер немає додатка "Кореспонденція рахунків по основних бухгалтерських операціях з основними засобами бюджетних установ", який був у попередній редакції Інструкції і знімав багато простих запитань щодо бухгалтерських проводок (слугував своєрідним довідником-підручником).

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua