Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Документи для роботи - Нові документи

7. Щодо врахування податку на дивіденди при консолідованій сплаті податку на прибуток

Лист ДПА України від 18.07.2000 р. №4073/6/15-1116


СУТТЄВО

Оскільки дивіденди сплачуються лише юридичними особами - емітентами корпоративних прав, тому тільки юридичні особи можуть зменшувати суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди. Філії емітентів такого права не мають.


Державна податкова адміністрація України щодо зменшення суми нарахованого податку на прибуток філіалів на суму внесеного до бюджету апаратом управління податку на дивіденди при консолідованій сплаті податку на прибуток повідомляє.

Відповідно до п. 1.9 ст. 1 Закону України від 22.05.97 р. №283/97 "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями) дивіденди - це платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку.

До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридичною особою.

Отже, дивіденди сплачуються лише юридичними особами. Філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами платників податку (далі - філії), що не мають статусу юридичної особи, дивіденди не сплачуються.*

За підпунктом 7.8.3 статті 7 Закону України від 22.05.97 р. №283/97 платник податку - емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди, запровадженого підпунктом 7.8.2 цієї статті. Не дозволяється проведення зазначеного заліку з податком, передбаченим пунктом 7.2 цієї статті.

Під корпоративними правами слід розуміти право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах (п. 1.8 ст. 1 Закону України від 22.05.97 р. №283/97).

Отже, емітентом корпоративних прав може бути лише юридична особа.

Таким чином, дивіденди сплачуються лише юридичними особами - емітентами корпоративних прав, і тільки ті платники податку на прибуток, які належать до вказаних осіб, можуть зменшувати суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди.

Філії як платники податку, що не сплачують дивіденди, не мають права зменшувати нарахований податок на прибуток, на суму внесеного до бюджету апаратом управління акціонерного товариства податку на дивіденди або її частини.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

*Статтю "Виплачуємо дивіденди по-новому" див. у "ДК" №9/2000.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua