Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

10. Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ

Наказ Держказначейства України від 10.07.2000 р. №61

Зареєстрований у Мін'юсті України 14.08.2000 р. за №497/4718
Чинний з 25.08.2000 р.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і завдань, покладених на Державне казначейство України Указом Президента України від 27.04.95 р. №335/95 "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 р. №590, з метою забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку із застосуванням вимог нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,* затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №114 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за №890/4183, наказую:

1. Затвердити Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ (додається).

2. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ довести до відома органів Державного казначейства України.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ довести до відома підвідомчих установ та організацій.

Голова О. КИРЕЄВ
Примітки:

*План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ див. у "ДК" №4/2000 або в томі 1 спецдодатка "Нова бухгалтерія".

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua