Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

12. Про спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні видатки і їх відшкодування

Лист Держказначейства України від 02.08.2000 р. №07-06/803-5690


СУТТЄВО

Визначено порядок спрямування тимчасово вільних коштів спеціального фонду державного бюджету розпорядниками бюджетних коштів на видатки, які повинні фінансуватися із загального фонду державного бюджету (заробітна плата, грошове забезпечення, пенсії, комунальні послуги тощо), з наступним відшкодуванням з загального фонду держбюджету.


Державне казначейство України на Лист Міністерства фінансів України від 15.06.2000 р. №043-6-410 "Про порядок фінансування заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у 2000 році" роз'яснює порядок відшкодування коштів спеціального фонду державного бюджету, що були спрямовані на заходи, пов'язані з фінансуванням видатків загального фонду державного бюджету.

Тимчасово вільні кошти спеціального фонду державного бюджету* розпорядниками бюджетних коштів можуть спрямовуватися на видатки, які повинні фінансуватися із загального фонду державного бюджету, з наступним відшкодуванням, якщо іншого не встановлено нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та Державним казначейством України.

Рішення про спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні видатки і їх відшкодування приймається розпорядником бюджетних коштів самостійно і оформляється наказом установи. Про це розпорядник коштів зобов'язаний письмово повідомити відповідний орган Державного казначейства України, на території якого він знаходиться.

Органи Державного казначейства України відновлюють тимчасово вільні кошти спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, що направлені на фінансування видатків загального фонду державного бюджету при поданні таких документів:

1) заявки розпорядника бюджетних коштів у довільній формі з вказівкою суми коштів спеціального фонду, направлених на погашення заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, дати проведення таких операцій і суми коштів, які належить повернути;

2) подання головного розпорядника бюджетних коштів, що є дозволом на проведення даного відшкодування;

3) балансу або витягу із книги "Журнал-головна" про наявність даної суми заборгованості на обліку за субрахунком 715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду".

Суми спрямованих коштів та коштів, що належать відшкодуванню органами Державного казначейства України, звіряються з планом асигнувань із загального фонду бюджету, кошторисом доходів і видатків установи та залишком виділених асигнувань.

При операціях із погашення заборгованості з заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду проводяться такі бухгалтерські проведення:
- при нарахуванні заробітної плати:
Дебет 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" Кредит 661 "Розрахунки із заробітної плати";
  802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"
- при спрямуванні доходів спеціального фонду на виплату заробітної плати, передбаченої загальним фондом:
Дебет 711 "Доходи за спеціальними коштами" Кредит 715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";
  712 "Доходи за іншими власними надходженнями"      
  713 "Доходи за іншими коштами"
- при отриманні коштів у касу установи на виплату заробітної плати:
Дебет 301 "Каса в національній валюті" Кредит 313 "Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів"
        314 "Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями"
        316 "Поточні рахунки для обліку власних надходжень"
        323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів"
        324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями"
        326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних надходжень"
- при виплаті заробітної плати:
Дебет 661 "Розрахунки із заробітної плати" Кредит 301 "Каса в національній валюті".

Відшкодування коштів спеціального фонду коштами загального фонду у розпорядників бюджетних коштів супроводжується такими бухгалтерськими проведеннями:
- при перерахуванні коштів з поточного/реєстраційного рахунка по загальному фонду:
Дебет 715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду" Кредит 311 "Поточні рахунки на видатки установи"
        321 "Реєстраційні рахунки"

Водночас при зарахуванні коштів на поточний, спеціальний реєстраційний рахунок з метою поновлення доходів спеціального фонду:
Дебет 313 "Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів" Кредит 711 "Доходи за спеціальними коштами"
  314 "Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями"   712 "Доходи за іншими власними надходженнями"
  316 "Поточні рахунки для обліку інших власних надходжень"   713 "Доходи за іншими коштами"
  323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів"      
  324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями"      
  326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних надходжень"      
- при поновленні видатків загального фонду бюджету:
Дебет 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" Кредит 811 "Видатки за спеціальними коштами"
  802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"   812 "Видатки за іншими власними надходженнями"
        813 "Видатки за іншими коштами"

В подальшому проведені касові та фактичні видатки по сплаченій заробітній платі та інших соціальних виплатах відображаються по формі №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)".

За умови наявності всіх необхідних документів, що дають право на проведення відшкодування коштів із загального фонду бюджету в рахунок спеціального фонду, таке відшкодування проводиться органами Державного казначейства. У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються такими бухгалтерськими проведеннями:
- по загальному фонду бюджету - проведення касових видатків розпорядників:
Дебет 611.1 "Поточні видатки" Кредит 11104.1 "Для здійснення оплати рахунків роз- порядників бюджетних коштів в устано- вах уповноважених банків"
  612.1 "Капітальні видатки"      
та одночасно
Дебет 31507.1 "Розрахунки з розпорядниками коштів по оплаті рахунків спеціального фонду" Кредит 11303.1 "Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів"
- по спеціальному фонду бюджету - відновлення касових видатків розпорядників:
а) на рахунок спеціальних коштів:
Дебет 11601.1 "Рахунок органів Державного казначейства по спеціальних коштах розпорядників коштів" Кредит 621.1 "Видатки, проведені за рахунок спеціальних коштів"
та одночасно
Дебет 11801.1 "Спеціальні кошти розпорядників коштів на спеціальних реєстрацій-них рахунках" Кредит 332.1 "Розрахунки з розпорядниками бюджетних коштів по обслуговуванню власних коштів"
б) на рахунок сум за дорученнями:
Дебет 11602.1 "Рахунок органів Державного казначейства по спеціальних коштах розпорядників коштів" Кредит 622.1 "Видатки, проведені за рахунок сум за дорученнями"
та одночасно
Дебет 11801.1 "Спеціальні кошти розпорядників коштів на спеціальних реєстраційних рахунках" Кредит 332.1 "Розрахунки з розпорядниками бюджетних коштів по обслуговуванню власних коштів"
в) на рахунок інших власних надходжень:
Дебет 11604.1 "Кошти, отримані з бюджетів інших рівнів на спеціальних реєстраційних рахунках" Кредит 624.1 "Видатки, проведені за рахунок інших власних коштів"
та одночасно
Дебет 11804.1 "Інші власні надходження розпорядників коштів на спеціальних реєстраційних рахунках" Кредит 332.1 "Розрахунки з розпорядниками бюджетних коштів по обслуговуванню власних коштів"
г) на рахунок інших цільових доходів:
Дебет 11605.1 "Рахунок органів Державного казначейства по інших доходах спеціального фонду, направлених на здійснення видатків" Кредит 625.1 "Видатки, проведені за рахунок інших доходів спеціального фонду"
та одночасно
Дебет 11805.1 "Інші доходи спеціального фонду, направлені на здійснення видатків, на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників коштів" Кредит 332.1 "Розрахунки з розпорядниками бюджетних коштів по обслуговуванню власних коштів"
д) на рахунок субвенцій, одержаних з місцевих бюджетів:
Дебет 11606.1 "Рахунок органів Державного казначейства по коштах, отриманих з бюджетів інших рівнів" Кредит 626.1 "Видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих бюджетними установами з бюджетів інших рівнів"
та одночасно
Дебет 11806.1 Кошти, отримані з бюджетів інших рівнів по спеціальних реєстраційних рахунках" Кредит 332.1 "Розрахунки з розпорядниками бюджетних коштів по обслуговуванню власних коштів"

Перший заступник голови М. БЕРДІЙ
Примітки:

*Наказ Мінфіну України від 29.06.2000 р. №146 "Про затвердження Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій" див. у "ДК" №35/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua