Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

14. Про внесення змін до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками

Постанова Правління НБУ від 08.08.2000 р. №307

Зареєстрована в Мін'юсті України 16.08.2000 р. за №507/4728
Чинна з 27.08.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

З 27 серпня 2000 року запроваджене безкоштовне касове обслуговування бюджетних установ у комерційних банках. НБУ тепер не бере плату з банків, які здають йому надлишки готівки.


З метою врегулювання організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками Правління Національного банку України постановляє:

1. Внести зміни до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.95 р. №166 (зі змінами), а саме:

абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"Касове обслуговування бюджетних організацій здійснюється безкоштовно";*

Попередня редакція абзацу другого пункту 6 Порядку

При цьому плату за касове обслуговування бюджетних організацій, військових частин рекомендується встановлювати у менших (порівнюючи з діючими) розмірах з урахуванням того, що доходи, одержані від комплексного обслуговування державного бюджету, покривають у цілому відповідні витрати комерційного банку.

в абзаці п'ятому пункту 10 після слів "щомісячно передавали" слово "ці" вилучити, а після слова "надлишки" додати слова "(у повній сумі або частково)";

пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"Національний банк України здійснює безкоштовне підкріплення готівкою уповноважених комерційних банків для видачі готівки з рахунків групи 257 бюджетним установам та організаціям, що переведені до Державного казначейства України".

2. Після реєстрації цієї Постанови в Міністерстві юстиції України департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) довести її до відома Кримського республіканського, територіальних, у м. Києві і Київській області управлінь Національного банку України та комерційних банків для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на першого заступника голови А. В. Шаповалова та директора департаменту готівково-грошового обігу Н. В. Дорофєєву.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Голова В. СТЕЛЬМАХ

Примітки:

*Плата за касове обслуговування підприємницьких структур не може перевищувати 1 відсотка отриманої суми готівкою.


Коментар ДК:

З 27 серпня запроваджене безкоштовне касове обслуговування бюджетних установ у комерційних банках, але НБУ тепер не стягує плату з банків, які здають йому надлишки готівки частково або повністю

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua