Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

15. Про деякі питання оподаткування

Лист ДПАУ від 12.07.2000 р. №3910/6/16-1220-26


СУТТЄВО

ДПА України продовжує вважати, що платники єдиного податку за 6-ма відсотками додатково повинні обкладати ним і суми отриманого ПДВ, підпадаючи під подвійне оподаткування. Якщо в складі вартості послуги за договором оперативної оренди передбачена компенсація розміру земельного податку, платником якого є орендодавець, то така компенсація у складі вартості послуг оперативної оренди є об'єктом оподаткування податком на додану вартість і повністю відноситься до валових витрат.


Державна податкова адміністрація України щодо окремих питань з оподаткування податком на додану вартість повідомляє.

Згідно з пунктом 1 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99),* виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) до каси за здійснення операцій з продажу товарів (робіт, послуг).

Таким чином, відповідно до вищезазначеного Указу, для оподаткування єдиним 6-відсотковим податком приватному підприємству необхідно враховувати всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та до каси від реалізації товарів (робіт, послуг), виручку від іншої реалізації, суми позареалізаційних доходів, а також суми податку на додану вартість, які надходять на розрахунковий рахунок підприємства.

Відповідно до підпункту 7.4.1 статті 7 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються.**

Щодо плати за землю, то, відповідно до статті 2 Закону України від 19.09.96 р. №378/96-ВР "Про плату за землю" (зі змінами та доповненнями), використання землі в Україні є платним. Платниками цієї плати є власники землі та землекористувачі, в тому числі орендарі, тобто безпосередньо ті юридичні або фізичні особи, кому земля передана у власність або надана в користування, в тому числі на умовах оренди. При цьому власники землі та землекористувачі, крім орендарів, сплачують земельний податок. За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка передана у власність або надана в користування, в тому числі на умовах оренди (стаття 5 вказаного Закону).

Оскільки власниками землі або землекористувачами є, як правило, орендодавці приміщень, вони і є платниками земельного податку. Власники землі та землекористувачі, на балансі яких перебувають будівлі і споруди, самостійно обчислюють і сплачують земельний податок до бюджету (стаття 14 Закону України "Про плату за землю"). Орендарі нежитлових приміщень у даному випадку не є платниками єдиного податку, оскільки земельна ділянка їм не виділяється і об'єкт оподаткування відсутній.

Разом з тим повідомляємо, що розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються лише за угодою сторін у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, як визначено статтею 19 зазначеного Закону та статтею 19 Закону України "Про оренду землі".

Крім цього, якщо між суб'єктами підприємницької діяльності в складі вартості послуги за договором оперативної оренди передбачена компенсація розміру "земельного податку", платником якого є орендодавець, то така компенсація відповідно до підпункту 3.1.1. ст. 3 та пункту 4.1 ст. 4 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" у складі вартості послуг оперативної оренди є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, база оподаткування якої визначається виходячи із загальної вартості такої послуги з урахуванням можливих компенсацій по інших витратах.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99) див. в спецдодатку для передплатників до "ДК" №20/2000 "40 запитань про єдиний податок" або в "ГК" №28/99.

** Помилка. Якраз згідно з підпунктом 7.4.1 Закону про ПДВ, зазначені суми ПДВ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ до податкового кредиту.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua