Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

16. Про ПДВ при фінансовому лізингу

Лист ДПАУ від 18.07.2000 р. №9880/7/16-1220-5


СУТТЄВО

Лізингодавець об'єкта фінансового лізингу нараховує податкові зобов'язання по сплаті податку на додану вартість на залишкову вартість основних фондів, а не на звичайну вартість, та включає до податкового кредиту ту сплачену при придбанні об'єкта лізингу суму податку на додану вартість, яка припадає на частину залишкової вартості, по якій виникають податкові зобов'язання.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист ТОВ "Аграрний Союз Донбасу" від 18.05.2000 р. №1/46 щодо порядку оподаткування операцій з фінансового лізингу і повідомляє наступне.

Згідно з чинним законодавством, договір фінансового лізингу передбачає отримання у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк не менший строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної на день укладання договору. Після закінчення строку договору фінансового лізингу об'єкт лізингу переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю.

Підпунктом 3.2.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" встановлено, що передача майна лізингодавця, що є резидентом, у користування лізингоотримувачу за умовами договору лізингу та його повернення лізингодавцю після закінчення дії такого договору, а також сплата платежів фінансового лізингу не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Для операцій з продажу (передачі, переведення з категорії виробничих в категорію невиробничих) основних фондів пунктом 4.9 статті 4 вищезазначеного Закону встановлена окрема норма для оподаткування податком на додану вартість, згідно з якою базою для нарахування цього податку встановлено звичайні ціни, але не менше їх балансової вартості.

Оскільки основні фонди, передані в фінансовий лізинг, відповідно до підпункту 1.18.2 статті 1 та підпункту 8.5.2 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до складу основних фондів орендаря, який нараховує на них амортизацію, а також враховуючи те, що договором передбачено викуп об'єкта лізингу за залишковою вартістю після закінчення строку фінансового лізингу, то базою для оподаткування в цьому випадку буде залишкова вартість об'єкта лізингу.*

При цьому на дату операції продажу об'єкта лізингу лізингодавець нараховує податкові зобов'язання по сплаті податку на додану вартість на залишкову вартість основних фондів та включає до податкового кредиту ту сплачену при придбанні об'єкта лізингу суму податку на додану вартість, яка припадає на частину залишкової вартості, по якій виникають податкові зобов'язання.

Якщо сума відшкодування вартості об'єкта лізингу здійснюється не грошовою, а натуральною формою розрахунків, то на таку операцію необхідно застосовувати порядок оподаткування податком на додану вартість, передбачений для товарообмінних (бартерних) операцій, для яких дата виникнення податкових зобов'язань і податкового кредиту встановлена статтею 7 Закону України "Про податок на додану вартість".

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

*Лист ДПАУ від 15.02.2000 р. №775/6/15-1116 "Відображення у податковому обліку сум сплачених (нарахованих) лізингових платежів" див. у "ДК" №22/2000. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" див. у "ДК" №35/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua