Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

18. Щодо відображення в податковому обліку вартості палива держрезерву

Лист ДПАУ від 02.06.2000 р. №7633/7/15-1117


СУТТЄВО

Теплоелектростанції на суму вартості використаного з держрезерву палива збільшують суму валового доходу, як на вартість безоплатно одержаних товарів. Так само й інші підприємства збільшують валові доходи на вартість безоплатно отриманого товару, а у випадку їх наступної оплати проводиться збільшення валових витрат.


Державна податкова адміністрація України розглянула листи щодо відображення в податковому обліку вартості палива держрезерву, що знаходилося у цих платників податку на відповідальному зберіганні та було використано в їх господарській діяльності для підтримання мінімально допустимої частоти струму в об'єднаній енергетичній системі України, і в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до ст. 3 Закону України від 24.01.97 р. №51/97 "Про державний матеріальний резерв" (зі змінами та доповненнями), державний резерв призначається для надання державної підтримки окремим галузям народного господарства, підприємствам, установам і організаціям з метою стабілізації економіки у разі тимчасових порушень термінів постачання важливих видів сировини і паливно-енергетичних ресурсів.

Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління передбачає запобігання аварійним ситуаціям і ліквідацію їх наслідків в об'єднаній енергетичній системі України шляхом підтримки необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійного і сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України та її паралельної роботи з енергетичними системами інших держав (ст. 14 Закону України від 16.10.97 р. №575/97 "Про електроенергетику").

На забезпечення виконання розпорядження диспетчерської служби НЕК "Укренерго" про підтримання частоти струму в енергосистемі України з метою запобігання аварійного відключення атомних електростанцій, теплоелектростанції змушені використовувати паливо із держрезерву. Керуючись підпунктом 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 та підпунктом 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", теплоелектростанції на суму вартості використаного з держрезерву палива збільшують суму валового доходу, як на вартість безоплатно одержаних товарів.

При цьому в облікових реєстрах компаній на цю суму виникає кредиторська заборгованість із зобов'язаннями здійснити оплату згідно з цінами, затвердженими Міністерством вугільної промисловості.

Сума використаного деякими енергогенеруючими компаніями палива, що знаходилось у державному резерві, за 1999 рік становила:

- ВАТ "Центренерго" - 146,8 млн грн;

- ВАТ "Західенерго" - 108,2 млн грн;

- ВАТ "Донбасенерго" - 921,656 млн грн.

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97 зі змінами та доповненнями (далі - Закон), валові витрати виробництва та обігу - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Підпунктом 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлено, що не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Якщо платник податку поновить зазначені документи у наступних періодах, підтверджені витрати (з урахуванням сплаченої пені) включаються до валових витрат податкового періоду, на який припадає таке поновлення.

Крім того, підпунктом 5.2.7 п. 5.2 ст. 5 вказаного Закону передбачено, що до складу валових витрат включаються суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.

За підпунктом 4.18 Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 08.06.97 р. №214 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.98 р. №37, із змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.98 р. за №94/2534, суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах у зв'язку з допущеними помилками, виявлені у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання, відображаються у рядку 23 Декларації про прибуток підприємства.*

Враховуючи вищенаведене, енергогенеруючі компанії не повинні збільшувати валовий дохід на суму вартості використаного з держрезерву палива. Після складання енергогенеруючими компаніями відповідних документів, узгоджених із Державною акціонерною компанією по матеріальних резервах, що підтверджують відпуск палива теплоелектростанціям на умовах оплати (компенсації), і проведення відповідних розрахунків з держрезервом такі платники податку можуть збільшити валові витрати на розмір фактичної компенсації (оплати) спожитого палива.

Одночасно повідомляємо, що до валових доходів енергогенеруючих компаній повинна бути в обов'язковому порядку включена вартість електроенергії, виробленої з використанням вказаного палива.

Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі забезпечити доведення цього роз'яснення до підпорядкованих державних податкових інспекцій з метою організації і проведення ними відповідної роз'яснювальної роботи серед платників податку на прибуток.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах у зв'язку з допущеними помилками, виявлені у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання, відображаються у рядку 23 Декларації про прибуток підприємства.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua