Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

19. Про податок на додану вартість при ввезенні гуманітарної допомоги

Лист ДПАУ від 12.07.2000 р. №4869/5/16-1218


СУТТЄВО

ДПА України нагадує, що не звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з надання благодійної допомоги, а саме: безоплатна передача товарів (робіт, послуг) для використання з благодійницькою метою релігійним організаціям. Зазначена пільга стосується лише набувачів - органів державної влади, місцевого самоврядування та благодійних організацій.


Державна податкова адміністрація України щодо пропозицій по звільненню від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України благодійної допомоги повідомляє.

Відповідно до підпункту 5.1.21 статті 5 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, а саме: безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами "а" і "б" підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства.*

Відповідно до зазначених абзаців "а" і "б" підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", набувачами (суб'єктами) благодійної допомоги є:

"а" - органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

"б" - благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, у тому числі громадські організації, створені з метою проведення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Пунктом 5.5 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" встановлено, що звільнення від оподаткування, передбачені пунктом 5.1 цієї статті, поширюються на операції із ввезення (пересилання) на митну територію України зазначених товарів (робіт, послуг).

Проте релігійні організації до переліку набувачів благодійної допомоги, встановленого вищезазначеними абзацами "а" і "б" підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", не потрапили. Таким чином, на зазначені організації не може бути поширено дію підпункту 5.1.21 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість".

Крім вищезазначеного, підпунктом 5.1.21 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" встановлено, що не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Оскільки відповідно до Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII "Про систему оподаткування" ставки загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), інші елементи податкових баз, а також пільги щодо оподаткування встановлюються або змінюються виключно законами України з питань оподаткування, вирішити питання про звільнення операцій із ввезення на митну територію України благодійної допомоги** від сплати податку на додану вартість можливо лише за умови внесення відповідних змін до Закону України "Про податок на додану вартість".

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО
Примітки:

* Лист ДПАУ від 07.02.2000 р. №1635/7/23-4117 "Щодо надання роз'яснення з питань благодійницької діяльності" див. у "ДК" №23/2000.

** Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги див. у "ДК" №15/2000. Наказ Мінфіну України від 14.12.99 р. №298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" див. у "ГК" №2-3/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua